Az Átalakulás Útja

***Az Átalakulás Útja A Szív Útjára épül, ezért ha mindez megszólít, akkor A Szív Útja leckéivel sorrendben haladva és/vagy a Korai Évek bármelyik Téged megszólító fejezetével léphetsz A Mesterré Válás Útjára! ***

A teljes könyv a 12 leckével elérhető egyben.

Mindegyik lecke elérhető hanganyagként és meditációként is.

Jayem által Jeshuától csatornázva, először magyar fordításban

.

1 lecke kb 10-15 oldalas (A4), és a hanganyagok, illetve meditációk pedig leckénként kb. 70-80 percesek.

.

Hírlevélben értesítelek, ha elkészült valamelyik következő fordítás A Mesterré Válás Útjából. Javaslom, iratkozz fel a hírlevélre, ha még nem tetted. A leckéket folyamatosan fordítom, miközben én is elmélyülök az anyagban, így a következő lecke fordítása az ajánlott tanulmányozási időnek megfelelően, kb 1 hónap elteltével várható.

.
.
.

Miről szól Az Átalakulás Útja?

.

Az Átalakulás Útja az 5 könyvből álló Mesterré Válás Útja (The Way of Mastery – The PathWay) 2. könyve, A Szív Útját követi. A Mesterré Válás Útját Jayem csatornázta a 90-es években közvetlenül Jeshuától.

Többet megtudhatsz az Ösvényről Jayem weboldalán: http://www.wayofmastery.com/ Az eredeti, angol nyelvű anyagokat beszerezheted még a Shanti Christo Alapítvány honlapján. És itt is találsz rengeteg információt A Mesterré Válás Útjáról.

Az Átalakulás Útja 12 leckéből áll, némelyikhez kérdés és válasz kiegészítés is tartozik. 1 leckét javasolt 1 hónapon át tanulmányozni, így Az Átalakulás Útja szintén 1 éves gyakorlási periódust javasol, akárcsak A Szív Útja. Minden lecke itt is néhány központi gondolat köré épül, és tartalmaz néhány gyakorlatot is, mellyel az elméletet a gyakorlatba át lehet ültetni.

..

Jayem így ír Előszavában Az Ösvényről:

A Szív Útja az első az Ő Ösvény Trilógiájában (PathWay Trilogy, mely a következő részekből áll: A Szív Útja/The Way of the Heart, Az Átalakulás Útja/The Way of Transformation és A Tudás Útja/The Way of Knowing), melyet ezrek úgy is ismernek, mint az „Út”-tanításokat.

Maga az Ösvény Trilógia egyszerűen a legkivételesebb és legmesteribb tanítások egyike, amivel valaha is találkoztam, beleértve minden tanulmányomat a jógáról, a világvallásokról és a filozófiáról. Ahogy „elülteti a magvakat” A Szív Útjában, és aztán mesterien mélyebb szintekre viszi azokat, amikor a tanuló készen áll a gyümölcsökre a következő műveken, Az Átalakulás Útján és A Tudás Útján keresztül, az tanárként még mindig alázattal tölt el, és bámulatba ejt. Bár ezek is csupán részei az Ösvénynek, amit Ő kifejlesztett rajtam keresztül az évek során; a többi kulcsszöveg magában foglalja A Jeshua Leveleket és A Szolgáló Útját (The Way of the Servant). Egy további lépés a tanuló utazásán a tapasztalati és átalakító energiák az Arámi Miatyánkban (Aramaic Lord’s Prayer) és főként az Üdvösségben (Beatitudes), ami az elvonulásokon, intenzív tréningeken és zarándoklatokon használt gyógyító és ébredést hozó munka alapja. Az alapvető arámi Tanítások mellett támogatást nyújtanak a Szeretet-Légzés [LovesBreath][LB], a Radikális Önvizsgálat (Radical Inquiry) gyakorlatai és az A Névben (In The Name) elnevezésű egyedi meditáció.

Amit a kezedben tartasz, az egy Mesterkulcs, ám a kulcs csak annyiban hasznos, amennyiben a kezünkbe vesszük, belehelyezzük a szívünkön és elménken található zárakba, és „elfordítjuk” azt, az által, hogy teljesen elmélyedünk abban, amit az egyik legfelsőbb Mestertanár adott nekünk, Akit valaha is küldött a Szeretet, hogy alvó lelkeinkben újra megismertesse velünk a Szeretetet.

Most már a te kezedben van, és nem véletlenül. Ő mondta azt, hogy senki sem jut el ehhez a Műhöz, „aki nem készült fel rá teljesen”. Ha ezeket a szavakat olvasod, a kegyelem egyesült lelked titkos vágyódásával, és ide helyezett téged, és ezeket a Tanításokat pedig a kezedbe.

Most már rajtad áll. Isten áldjon, és kívánom, hogy megismerhesd a Kegyelem ragyogását, mely minden megértést meghaladóan szeret téged, és a Lélek Teljességét, ahogyan az rajtad keresztül Szeretetbe burkolja ezt a világot!”

..

..

Egy olyan önismereti út ez, melynek során Jeshua és barátai segítségével

az elménket tréningezzük;
észlelésünk és érzékelésünk átalakul;
kialakul belső látásunk;
a megbocsátás csodálatos ereje által megélhetjük valódi Önmagunkat;
képessé válunk elengedni az önmagunkról, másokról, a világról szóló történeteinket, ítéleteinket;
minden nap megéljük a békét, örömöt;
megtanulunk felelősséget vállalni önmagunkért, és nem hibáztatjuk többé a körülményeket.

Segít felfedezni Önmagunkban azt a mély tudást, ami mindannyiunkban már egyébként is ott van, csak sok-sok korlát, hiedelem, negatív érzés rakódott rá téves érzékelésünk miatt. A leckék az érzékelés helyreállításán keresztül visszavezetnek minket a Szeretetbe, mely valódi lényegünk.

Célja, hogy képessé váljunk kapcsolódni Belső Vezetőnkkel, Belső Tanítónkkal, intuíciónkkal vagy más néven a Szentlélekkel.

.
.

.
.
..

A leckék témái idézetekkel

.

Első lecke: Korlátlan Szellem vagy
Témái:

– Nem ott vagy, ahol a test-elme, hanem minden dimenzióban egyszerre vagy jelen.
– Egy újfajta érzékelésmód kezdete: tisztánlátás és tisztánérzés. Egy gyakorlat ehhez.
– Minden bámulatos képesség már természetes módon jelen van benned, csak el kell döntened, hogy megnyílsz rájuk.
– Hogyan teremti meg a tudat a korlátokat és a bebörtönzöttség érzését?
– Tudatába kerülni a saját magad által létrehozott maszkoknak, személyiségeknek, mint korlátoknak.
– A családi szerepek korlátozottságának felismerése és átalakítása.
– Kik azok a mesterek, akik Jeshuát támogatják A Mesterré Válás Útjában?
– Mi a különbség az ítélkezés és a megkülönböztető képesség között? Egy gyakorlat ehhez.

„Mert látod, Az Átalakulás Útja teljességgel megköveteli azt, hogy elköteleződj amellett, hogy másképpen élj. Hiszen az átalakulás nem egy elmozdulás-e a status quótól? Hogyan is tapasztalhatnád meg az átalakulást, ha nem használod az idődet arra, hogy másképpen gondolkozz és létezz? Ha hozzám kiáltasz, az nem elég. Több ezer szent könyv elolvasása nem elég. Egyetlen dolog és csakis egyetlen dolog az, ami elvisz majd téged abba az átalakulásba, amit keresel – a hajlandóság, hogy másképpen lakozz ott, ahol vagy.” (1. lecke)

.
.

Második lecke: Az idő építő módon való használata
Témái:

– Emlékeztető az 5 perces Krisztusként való ücsörgés gyakorlatának és az idő építő módon való használatának jelentőségére.
– Mélyülés a körülményektől való függetlenedésben.
– Két gyakorlat ahhoz, hogyan lehet a jelenben – a körülmények változása nélkül – rákapcsolódni a mindenben jelenlévő Szeretet-Esszenciára: ámulatba esni, a misztériumra rácsodálkozni.
– A világ feje tetejére állított érzékeléseiről.

„Te vagy az, aki uralkodik minden dolog felett. És mit jelent az uralkodásnak ez az eszméje? Azt jelenti, hogy te vagy az, aki annak a hatalomnak a forrása, mely által képes vagy megválasztani, hogyan tekintesz mindarra, ami körbevesz téged, hogyan fogod érzékelni, mit fogsz róla elhinni. Te vagy az, aki rendelkezik azzal az erővel, ami áthatol a világ illuzórikus fátylán, és mindenben a Szívet, az Esszenciát, az Igazságot, a Krisztusi Gyermeket látja – egy fűszálban, egy gyermek sírásában, egy kutya ugatásában, a számlákat tartalmazó levél érkezésében.”

.
.

Harmadik lecke: Szeretet vagy félelem – a választás a Tiéd!
Témái:

– A félelem melletti döntés kozmikus lényünk kontextusában: ideiglenes őrület.
– Felkészülés a következő hónapok folyamataira egy napi, tudatos légzésen alapuló fontos gyakorlattal.
– A világ nem valós és teljesen ártalmatlan.
– Miért fontos az elmélet e világban?
– A filmbeli jelenetek szimbolikája.
– A tanítás példamutatás.
– A Húsvét, a keresztre feszítés, a töviskorona, a szögek szimbolikája.

„Azt, amit az elkövetkezendő hónapokban felkínálunk számodra, úgy is hívhatod, hogy meditációs módszertan. Kissé finomítjuk és megváltoztatjuk, hogy még tökéletesebben illeszkedjen belső hívásodhoz. Ez az egyesülés vagy meditáció egy formája, amit kezdetben és lényegében néhány barátomnak tanítottam meg, akiket te apostolokként ismersz …
Mert egykor én is, ahogy te is, az Istenhez vezető út tanítványa voltam. És mélyre merültem a tudatosság és az elme természetébe, és felfedeztem, hogyan hozhatom összhangba az elmét, az érzelmeket és még a test idegrendszerét is Isten Tökéletes Akaratával és Szeretetével.”

.
.

Negyedik lecke: Az egoisztikus tudatosság megszületése
Témái:

– A Teremtés szintjei és ezek létrejötte: Isten, Szellem, Lélek.
– Hogyan és miért történt a látszólagos elkülönülés?
– A Szellem összesűrűsödése, alászállása; az individualizáció – a tejcsepp hasonlat.
– A tér, a multidimenzionalitás, az angyali világok, az anyag, a fizikai univerzum, az idő, a test-elme létrejötte.
– A félelem és az egoisztikus tudatosság eredete.
– Mitől függ, milyen energiamátrixba zuhansz vissza a test halála után?
– A keresés és különleges kapcsolatok drámáiból való felébredés – egy döntés.

„Bújócskát játszottál. Te vagy az Egy behunyt szemekkel, egy fa törzsének dőlve, miközben Éned töredékei elfutottak, hogy elbújjanak. És te vagy az Egy, aki kinyúlt, hogy felfedezze ezeket a töredékeket, és most is tart az a folyamat, hogy így tesz. Te vagy az Egy, aki számossá vált, és aztán arra várt, hogy ez az Egy megtalálja. Te vagy a Lélek, aki arra vár, hogy a Kegyelem megérintse. Te vagy az elkülönült Egy, elbújtál a sötétben, reszketsz, és mégis azt akarod, hogy a Fény megtaláljon téged.”

.
.

Ötödik lecke: A Lélek utazása
Témái:

– Ennek az inkarnációnak a mozgatórugóiról, jellegzetességeiről.
– Lényünk multidimenzionalitásáról.
– A harmadik dimenzióba való alászállás folyamatáról: fogantatás, tapasztalás az anyaméhben, a szülők és a Társadalom/kultúra kapcsolati hálói.
– A Szellem és lélek elfelejtésének okairól.
– Az emlékezés, a felébredés folyamatáról.
– A lélek mélyén lévő mintákról és ezek hatásairól.
– Az áldozatiság elengedésének fontosságáról.

„Mindegyikőtök számára volt egy olyan pillanat, amikor a te tudatosságodban, a te elmédben meg lett hozva az a döntés, hogy a feltételek megfelelőek számodra ahhoz, hogy ismét inkarnálódj. Sok-sok tényező van, amelyek egy lelket afelé vonzanak, hogy ismét fizikai formába sűrűsödjön, de a fő ezek között az az érzékelés és gondolat, hogy valami elvégzetlenül maradt, hogy van még valamilyen lecke, ami nem tanulható meg máshol, csakis a fizikai síkon, hogy van egy olyan cél, amit te, lélekként, még szeretnél elérni.
Nagyon is igaz az, hogy néhányatok azért inkarnálódott, mert együttérzést érzett. Azaz, a háromdimenziós síkra néztél, és szenvedést láttál, és arra vágytál, hogy Fényt hozz ebbe a dimenzióba, amiben most találod magad. És mégis, még ez is abból az indítékból vagy érzékelésből fakad, hogy neked tenned kell valamit, hogy helyrehozd azt, ami történik. Sokatok tudatában van annak, hogy ez az az érzékelés, ami még mindig mozgat téged. Ahogy a világodra nézel, ahogy a testvéreidre nézel, ott van az a kényszer, az a szükség, hogy belevonódj a dolgokba, hogy helyrehozd a dolgokat. Sokatokban ott van az a hiedelem, hogy ha nem cselekszel, akkor valami módon te kevesebbet érsz, és az identitásod érzete, a lényed érzete belebonyolódott abba, hogy a világra tekintve megítéled, mi a jó és mi a rossz, véleményeket tartasz meg magadban azzal kapcsolatban, mit kellene helyretenni, és aztán gyakran megpróbálsz meggyőzni másokat arról, hogy úgy csinálják, ahogy te.”

.
.

Hatodik lecke : A legmagasabb szintű szolgálat a múltad magadhoz ölelése és megbocsátása  
Témái:

– A Teremtés a köszöntésedre vár.
– Egy gyakorlat a nem-tudáshoz való visszatéréshez.
– A megbocsátás, mint híd, közötted és a Teremtés között.
– A felébredés folyamata nem személyes.
– Odafordulás a test-elméhez és a látszólag személyes emlékekhez.
– Egy 30 napos, napi gyakorlat a megbocsátásban való mélyüléshez.
– Az összehasonlítás haszontalanságáról.
– A sebezhetőség, mint biztos út a sebezhetetlenségbe. A keresztre feszítés üzenete ezzel kapcsolatban.

„Ismerd fel, hogy nem szükséges tudni, értelmezni, elemezni! A feladatod az, hogy megáldd a Teremtést Krisztus Szeretetének Valóságával. És mégis, ennek az áldásnak nincsen ereje, hacsak vissza nem térsz a kezdethez. És a kezdet nem más, mint a nem-ismerés, a nem-tudás állapota, amikor felismered teljes tudatlanságodat. Mert Krisztus nem raktározza az érzékeléseket és ismereteket. Krisztus örökké szeretetben van mindazzal, ami Isten, és csupán megnyílik, befogad és adakozik, tudva, hogy az, ami megadatik, nem tőle származik, hanem inkább csak rajta keresztül áramlik, abból a Végtelen Misztériumból, amit én Abbának vagy Atyának hívtam.”

„Az Igazságban, a felébredés már megtörtént, már véget ért. Te csupán emlékezel a felébredés folyamatára.”

.
.

Hetedik lecke: Add fel az álmodó álmát!
Témái:

– A Teremtés egyedüli célja a jó, a szent és a gyönyörű kiterjesztése
– Miből áll az illúzió vékony fátyla?
– Mire használja a testet a Szentlélek, és hogyan változik az elme érzékelése a testről?
– Az illúziók számos formát öltenek, de egyetlen forrásuk van.
– Miképpen hoz gyógyulást az önátadás? Milyen az önátadásban lévő elme tapasztalása?
– A minden megértést meghaladó békéről.
– Semmi sem adhat hozzá semmit sem a lényegedhez, és semmi sem vonhat el a lényegedből semmit sem.
– A gurukultusz hagyományairól. Ki a valódi Guru? Szükséges-e egy megvilágosodott guru jelenlétében lenni a felébredéshez?

„… a jó, a szent és a gyönyörű kiterjesztésének kell az egyedüli céloddá válnia – éppen úgy, ahogy a mi célunkká is ez vált. Mert csakis, amikor az elme egyedül erre a célra van használva, akkor történhet meg a tökéletes emlékezés a Királyságra. És te azért kutattál fel bennünket, mert a Királyságra vágysz, mert az illúzióid terhe túl fájdalmassá vált. A játékok, amikkel az elkülönülés álmában játszani kívántál, már nem elégítik ki a képzeletedet, már nem csábítanak, már nem okoznak örömet. És minden álom alatt, meghallottad annak az Egynek a hívását, aki küldött téged, és arra kér,
Kicsi gyermek, térj vissza! Most is veled vagyok.
Teremtsük együtt a jót, a szentet és a gyönyörűt!

.
.

Nyolcadik lecke: A Királyságra ügyelj!
Témái:

– Ismétlés: a vágy fontosságáról, működéséről, szerepéről.
– A felébredés az elme áttréningezéséről szól, hogy a vágy csakis a Szeretet kiterjesztésére irányuljon.
– A test érzékelésének átalakulásáról.
– A felébredett elme érzékeléseinek paradoxonjairól.
– 2 gyakorlat a vágy témájában.
– Miért fontos, hogy elismerd a sikereidet?
– Az idő értékéről a felébredés folyamatában.

„Szeretett barát, csakis azt fogod megtapasztalni, amire vágysz. És ezért van az, hogy mindig a vágy az első és alapvető kulcs a felébredés folyamatában. Ezért van az, hogy a vágy az az energia, amit minden elme egyformán ismer, minden királyságban, minden dimenzióban, minden világban. A vágy által választod azt, hogy elengeded azt az értéket, amivel egy korlátozott érzékelést felruháztál. A vágy által döntesz úgy, hogy csakis Szeretetet tanítasz. A vágy által állítódik vissza a Királyság az elmédben. Mert a vágy által születtél meg Isten Szent Elméjéből.”

.
.

Kilencedik lecke: A megengedés az átjáró a Királyságba
Témái:

– A megengedésről és az ellenállásról, bővebben.
– Egy 1 hetes gyakorlat az elme megtisztításához.
– A belső vezettetésről.
– Mi változtat egy semleges eseményt egy olyan eseménnyé, amitől az jelentéssel telik meg?
– Létezhet-e együtt az egyéni egó és a Krisztusi Tudatosság? Hogyan változik a test-elme érzékelése a Krisztusi Tudatosságból?
– A tudatban megjelenő emelkedő és ereszkedő áramlatokról. Miért egós minta az emelkedettség utáni vágy?

„A megengedés, szeretett barát, olyan, mint ahogy egy virág szirmai nyílnak ki, hogy magukhoz öleljék egy tavaszi nap új hajnalát. A megengedés olyan, mint a jég elolvadása, ami lehetővé teszi, hogy a folyó tovább áramoljon. A megengedés olyan, mint egy kellemes parfüm kupakjának leemelése, hogy olyan mélyen élvezhesd az illatot, amennyire csak tudod. A megengedés a félelem feloldódása. A megengedés átalakulás.
És amikor eljutsz oda, hogy minden dolgot megengedsz, minden dologban bízol, akkor minden dolgot magadhoz fogsz ölelni. És csakis az képes arra, hogy átöleljen valamit, aki kiterjedtebb, mint maga az átölelt dolog. Ezért, bármikor bebörtönözve érzed magad, az azért van, mert kisebbé tetted magad a világnál, amit érzékelsz.”

.
.

Tizedik lecke: Az önmagaddal való őszinteség – A Szeretet legnagyszerűbb cselekedete
Témái:

– A (belső) csend az átjáró az isteni bölcsességbe.
– Kérdések és gyakorlatok az önmagaddal való őszinteséghez.
– A gyónás valódi jelentése.
– Az Átalakulás Útja mindenkinél egyedi formát ölt, ezért az utad összehasonlítása másokéval értelmetlen.
– A gyógyulás és átalakulás kontextusának jelentőségéről, formáiról.

„Tanuld meg kiművelni magadban az önmagaddal való őszinteséget! Bár ez egy egyszerű dolognak hangzik, időbe telik, ismét, egyszerűen azért, mert az elme arra használta a saját erejét, hogy tagadásban legyen a félreteremtéseivel kapcsolatban. Nem akarja a magáénak vallani őket. Nem akarja magához ölelni őket. Azt szeretné veled és önmagával elhitetni, hogy igazából egy nagyon fennkölt spirituális személy. És felölti az ego, a személy báránybőrét, az álarcot, az énképet, a kivetített képet a közösségi világban. És úgy ragaszkodik ehhez, mint egy testet körbeölelő köpönyeghez a hideg téli szélben; és belekapaszkodik ebbe, minden áron. Ez az elme egy őrült elme, és az őrült elme bántó. Az őrült elme korlátozza a Szeretet áramlását önmagán keresztül, pedig e Szeretet az, ami képes meggyógyítani e világot.”

.
.

Tizenegyedik lecke: A Szeretet Hangjának követése
Témái:

– Melyik hang informálja a döntéseidet?
– Hogyan tudsz a Szeretet Hangjára hangolódni magadban?
– Milyen a Szeretet Hangjával összhangban élni?
– Döntsd el, hogy másképpen tekintesz az időre!
– Minden léleknek ugyanaz a célja: teljesen felébredni az Istentől való elkülönülésből. Mégis, az álomban, a térben és időben, a lélek tapasztalatai és részrehajlásai alapján, van saját egyedi célunk?
– A Felmenő Ágról és lélekcsoportokról.
– A különlegességről és a szentségről a szexualitás tekintetében.

„Építő módon fogod-e használni az időt, és felismered-e, hogy egyáltalán nem a világban vagy, hanem egy olyan kontextusban, ami a felébredés utáni vágyadnak köszönhetően megújult, mert e vágy behívta a Szentlelket, aki „átvette a műsorvezetői szerepet”, úgymond? És bárhol is találod magad, az többé nem egy átlagos pillanat. Bár látszólag a világban jársz, bár látszólag intézed a világi dolgokat – amiket el kell végezned, amíg a test tart -, te többé mégsem a világhoz tartozol. Megérintett egy másik Hang. És bár a szomszédjaid és barátaid, talán a gyermekeid és az élettársad és a szüleid sem képesek még meglátni, ki jár közöttük; te Krisztus Tanítványa vagy.”

.
.

Tizenkettedik lecke: A Mennyei Királyság küszöbén
Témái:

– Válaszd azt, hogy maga az Igazság vagy, és az Igazságból élsz!
– A feladatod betöltéséről.
– A végső szakaszról: mi szükséges ahhoz, hogy A Tudás Útjára léphess?
– Mit jelent az Ige?
– Tölts időt önmagaddal, hogy a sajátodként ismerd el az Igazságot, és csakis azt értékeld!

„Nézz hát mindarra, ami a tapasztalásodban lezajlott az elmúlt évben! A véletlen műve volt? A véletlen találkozások, a felismerések, a látomások – mindez véletlenül történt? Aligha, mert a lényed legmélyén azt választottad, hogy Az Átalakulás Útjára lépsz. Azt választottad, hogy megnyitod a lényed mélyét annak az Igazságnak a tükröződése előtt, amit már ismersz, ami megadatott neked egy ősi testvéred által, aki már az idő kezdete előtt is szeretett téged, aki pusztán azt választotta, hogy a Szeretet kiterjesztéseként fog tevékenykedni, bármilyen módon, ami a rendelkezésére áll.”

„Az Átalakulás Útja tehát a végéhez közeledik, ahogy csendesen üldögélsz magaddal, és átgondolod az elmúlt év leckéit, felismeréseit, változásait, a véletlen találkozásokat; ahogy elfogadod és tudod, hogy az a lény – az az elme, azok az érzékelések, amik 12 hónapja kezdetüket vették -, az a lény többé nem létezik, csupán egy ősi emlék visszhangjaként. És többé nem kell az identitásod erejét abba fektetned, ami már elmúlt.”

.

..
.
.

Támogatás a leckék tanulmányozásához

.

A leckéket tanulmányozók tagjai lehetnek egy zártkörű FB csoportnak is. 

Amikor változik a gondolkodásunk, a szemléletmódunk, akkor előfordul, hogy összeomlik egy világ bennünk. Az a világ düledezik ilyenkor, amit gondolatainkkal, hiedelmeinkkel építettünk fel. Ezért az önismereti úton járónak bátorságra van szüksége. Kitartásra, hogy akkor is tovább menjen az úton, amikor elbizonytalanodik, amikor nehéz, amikor nem látni előre, merre kanyarodik az út.

Ebben segít és támogat a csoport. A csoport megtartó ereje továbblendít, amikor arra van szükségünk. Ezen kívül:
új barátokra lelünk;
játékos, szerető és megértő közeget biztosít a csoport a változáshoz;
megosztjuk egymással örömeinket, nehézségeinket;
láthatjuk csoporttársainkon, hogy mennyire hasonló folyamatok játszódnak le mindnyájunk életében;
elmondhatjuk elakadásainkat a szöveggel vagy a gyakorlással kapcsolatban;
kapcsolódunk a közös Szándékban.

Mivel ez egy online csoport, a világ bármely részéről csatlakozhatsz, mely egy csodás szimbólum arra, hogy az elmék kapcsolódnak téren és időn át.

Az Átalakulás Útja biztosan mélyebbre visz tapasztalati szinten, és támogat a kérdőjelek megválaszolásában. A Mesterré Válás Útja önmagában teljes, önálló spirituális útként megállja a helyét.


..
.

Hogyan léphetsz Az Átalakulás Útjára?

Az Átalakulás Útja minimum 1 éves folyamatához a teljes könyv elérhető a 12 leckével.

A könyv elérhető ebook és hanganyag formában is.
Ebook: pdf, epub formátumban.
A hanganyagokról: leckénként 2 hanganyagot kapsz mp3 formátumban. Az egyikben csak a lecke van felmondva, a másikban a szöveg alatt zene is van, hogy meditációként hallgathasd.

Ára ebook formában (a 12 lecke csak egyben rendelhető meg): 12 000 Ft.
Ára hanganyag formában (a 12 lecke csak egyben rendelhető meg): 12 000 Ft.
Ha mindkét formában kéred, kedvezményesen az egyik féláron: 18 000 Ft.
Számlaigényedet jelezd, kérlek!

Ha megszólított ez a lehetőség, ha érzed a Hívást és fellelkesedtél, mert valami megmozdult Benned…
Téged is hív a Szíved az Ébredésre!

.

Megrendelés:
info@amesterutja.hu

.

Örömmel válaszolok a kérdéseidre,
Alexandra

.
.