Jézus (Jeshua) csatornázott, magyarra fordított tanításai

Az Átalakulás Útja

*** Az Átalakulás Útja A Szív Útjára épül, ha mindez megszólít, azzal kezdd! ***

Az első 8 lecke elérhető. 

Mindegyik lecke elérhető (lesz) hanganyagként és meditációként is.

Részletek  és letöltés az oldal alján!

1 lecke kb 10-15 oldalas (A4), és a hanganyagok, illetve meditációk pedig leckénként kb. 70-80 percesek.

.

Jayem által Jézustól csatornázva, először magyar fordításban

Hírlevélben értesítelek, ha elkészült a 2. könyv, Az Átalakulás Útja következő leckéjének fordítása. A leckéket folyamatosan fordítom, miközben én is elmélyülök az anyagban, így a következő lecke fordítása az ajánlott tanulmányozási időnek megfelelően, kb 1 hónap elteltével várható.

Miről szól Az Átalakulás Útja?

Az Átalakulás Útja az 5 könyvből álló Mester Útja (The Way of Mastery – The PathWay) 2. könyve, A Szív Útját követi. A Mester Útját Jayem csatornázta a 90-es években közvetlenül Jézustól.

Többet megtudhatsz az Ösvényről Jayem weboldalán: http://www.wayofmastery.com/ Az eredeti, angol nyelvű anyagokat beszerezheted még a Shanti Christo Alapítvány honlapján. És itt is találsz rengeteg információt A Mester Útjáról.

Az Átalakulás Útja 12 leckéből áll, némelyikhez kérdés és válasz kiegészítés is tartozik. 1 leckét javasolt 1 hónapon át tanulmányozni, így Az Átalakulás Útja szintén 1 éves gyakorlási periódust javasol, akárcsak A Szív Útja. Minden lecke itt is néhány központi gondolat köré épül, és tartalmaz néhány gyakorlatot is, mellyel az elméletet a gyakorlatba át lehet ültetni.

Jayem így ír Előszavában Az Ösvényről:

A Szív Útja az első az Ő Ösvény Trilógiájában (PathWay Trilogy, mely a következő részekből áll: A Szív Útja/The Way of the Heart, Az Átalakulás Útja/The Way of Transformation és A Tudás Útja/The Way of Knowing), melyet ezrek úgy is ismernek, mint az „Út”-tanításokat.

Maga az Ösvény Trilógia egyszerűen a legkivételesebb és legmesteribb tanítások egyike, amivel valaha is találkoztam, beleértve minden tanulmányomat a jógáról, a világvallásokról és a filozófiáról. Ahogy „elülteti a magvakat” A Szív Útjában, és aztán mesterien mélyebb szintekre viszi azokat, amikor a tanuló készen áll a gyümölcsökre a következő műveken, Az Átalakulás Útján és A Tudás Útján keresztül, az tanárként még mindig alázattal tölt el, és bámulatba ejt. Bár ezek is csupán részei az Ösvénynek, amit Ő kifejlesztett rajtam keresztül az évek során; a többi kulcsszöveg magában foglalja A Jeshua Leveleket és A Szolgáló Útját (The Way of the Servant). Egy további lépés a tanuló utazásán a tapasztalati és átalakító energiák az Arámi Miatyánkban (Aramaic Lord’s Prayer) és főként az Üdvösségben (Beatitudes), ami az elvonulásokon, intenzív tréningeken és zarándoklatokon használt gyógyító és ébredést hozó munka alapja. Az alapvető arámi Tanítások mellett támogatást nyújtanak a Szeretet-Légzés [LovesBreath][LB], a Radikális Önvizsgálat (Radical Inquiry) gyakorlatai és az A Névben (In The Name) elnevezésű egyedi meditáció.

Amit a kezedben tartasz, az egy Mesterkulcs, ám a kulcs csak annyiban hasznos, amennyiben a kezünkbe vesszük, belehelyezzük a szívünkön és elménken található zárakba, és „elfordítjuk” azt, az által, hogy teljesen elmélyedünk abban, amit az egyik legfelsőbb Mestertanár adott nekünk, Akit valaha is küldött a Szeretet, hogy alvó lelkeinkben újra megismertesse velünk a Szeretetet.

Most már a te kezedben van, és nem véletlenül. Ő mondta azt, hogy senki sem jut el ehhez a Műhöz, „aki nem készült fel rá teljesen”. Ha ezeket a szavakat olvasod, a kegyelem egyesült lelked titkos vágyódásával, és ide helyezett téged, és ezeket a Tanításokat pedig a kezedbe.

Most már rajtad áll. Isten áldjon, és kívánom, hogy megismerhesd a Kegyelem ragyogását, mely minden megértést meghaladóan szeret téged, és a Lélek Teljességét, ahogyan az rajtad keresztül Szeretetbe burkolja ezt a világot!”

.

Egy olyan önismereti út ez, melynek során Jeshua és barátai segítségével

 • az elménket tréningezzük;
 • észlelésünk és érzékelésünk átalakul;
 • kialakul belső látásunk;
 • a megbocsátás csodálatos ereje által megélhetjük valódi Önmagunkat;
 • képessé válunk elengedni az önmagunkról, másokról, a világról szóló történeteinket, ítéleteinket;
 • minden nap megéljük a békét, örömöt;
 • megtanulunk felelősséget vállalni önmagunkért, és nem hibáztatjuk többé a körülményeket.

Segít felfedezni Önmagunkban azt a mély tudást, ami mindannyiunkban már egyébként is ott van, csak sok-sok korlát, hiedelem, negatív érzés rakódott rá téves érzékelésünk miatt. A leckék az érzékelés helyreállításán keresztül visszavezetnek minket a Szeretetbe, mely valódi lényegünk.

Célja, hogy képessé váljunk kapcsolódni Belső Vezetőnkkel, Belső Tanítónkkal, intuíciónkkal vagy más néven a Szentlélekkel.

.

A leckék témái idézetekkel

Az 1. lecke témái:

– Nem ott vagy, ahol a test-elme, hanem minden dimenzióban egyszerre vagy jelen.
– Egy újfajta érzékelésmód kezdete: tisztánlátás és tisztánérzés. Egy gyakorlat ehhez.
– Minden bámulatos képesség már természetes módon jelen van benned, csak el kell döntened, hogy megnyílsz rájuk.
– Hogyan teremti meg a tudat a korlátokat és a bebörtönzöttség érzését?
– Tudatába kerülni a saját magad által létrehozott maszkoknak, személyiségeknek, mint korlátoknak.
– A családi szerepek korlátozottságának felismerése és átalakítása.
– Kik azok a mesterek, akik Jeshuát támogatják A Mester Útjában?
– Mi a különbség az ítélkezés és a megkülönböztető képesség között? Egy gyakorlat ehhez.

“Mert látod, Az Átalakulás Útja teljességgel megköveteli azt, hogy elköteleződj amellett, hogy másképpen élj. Hiszen az átalakulás nem egy elmozdulás-e a status quótól? Hogyan is tapasztalhatnád meg az átalakulást, ha nem használod az idődet arra, hogy másképpen gondolkozz és létezz? Ha hozzám kiáltasz, az nem elég. Több ezer szent könyv elolvasása nem elég. Egyetlen dolog és csakis egyetlen dolog az, ami elvisz majd téged abba az átalakulásba, amit keresel – a hajlandóság, hogy másképpen lakozz ott, ahol vagy.” (1. lecke)

.

A 2. lecke témái:

– Emlékeztető az 5 perces Krisztusként való ücsörgés gyakorlatának és az idő építő módon való használatának jelentőségére.
– Mélyülés a körülményektől való függetlenedésben.
– Két gyakorlat ahhoz, hogyan lehet a jelenben – a körülmények változása nélkül – rákapcsolódni a mindenben jelenlévő Szeretet-Esszenciára: ámulatba esni, a misztériumra rácsodálkozni.
– A világ feje tetejére állított érzékeléseiről.

“Te vagy az, aki uralkodik minden dolog felett. És mit jelent az uralkodásnak ez az eszméje? Azt jelenti, hogy te vagy az, aki annak a hatalomnak a forrása, mely által képes vagy megválasztani, hogyan tekintesz mindarra, ami körbevesz téged, hogyan fogod érzékelni, mit fogsz róla elhinni. Te vagy az, aki rendelkezik azzal az erővel, ami áthatol a világ illuzórikus fátylán, és mindenben a Szívet, az Esszenciát, az Igazságot, a Krisztusi Gyermeket látja – egy fűszálban, egy gyermek sírásában, egy kutya ugatásában, a számlákat tartalmazó levél érkezésében.”

.

A 3. lecke témái:

– A félelem melletti döntés kozmikus lényünk kontextusában: ideiglenes őrület.
– Felkészülés a következő hónapok folyamataira egy napi, tudatos légzésen alapuló fontos gyakorlattal.
– A világ nem valós és teljesen ártalmatlan.
– Miért fontos az elmélet e világban?
– A filmbeli jelenetek szimbolikája.
– A tanítás példamutatás.
– A Húsvét, a keresztre feszítés, a töviskorona, a szögek szimbolikája.

“Azt, amit az elkövetkezendő hónapokban felkínálunk számodra, úgy is hívhatod, hogy meditációs módszertan. Kissé finomítjuk és megváltoztatjuk, hogy még tökéletesebben illeszkedjen belső hívásodhoz. Ez az egyesülés vagy meditáció egy formája, amit kezdetben és lényegében néhány barátomnak tanítottam meg, akiket te apostolokként ismersz …
Mert egykor én is, ahogy te is, az Istenhez vezető út tanítványa voltam. És mélyre merültem a tudatosság és az elme természetébe, és felfedeztem, hogyan hozhatom összhangba az elmét, az érzelmeket és még a test idegrendszerét is Isten Tökéletes Akaratával és Szeretetével.”

.

A 4. lecke témái:

– A Teremtés szintjei és ezek létrejötte: Isten, Szellem, Lélek.
– Hogyan és miért történt a látszólagos elkülönülés?
– A Szellem összesűrűsödése, alászállása; az individualizáció – a tejcsepp hasonlat.
– A tér, a multidimenzionalitás, az angyali világok, az anyag, a fizikai univerzum, az idő, a test-elme létrejötte.
– A félelem és az egoisztikus tudatosság eredete.
– Mitől függ, milyen energiamátrixba zuhansz vissza a test halála után?
– A keresés és különleges kapcsolatok drámáiból való felébredés – egy döntés.

“Bújócskát játszottál. Te vagy az Egy behunyt szemekkel, egy fa törzsének dőlve, miközben Éned töredékei elfutottak, hogy elbújjanak. És te vagy az Egy, aki kinyúlt, hogy felfedezze ezeket a töredékeket, és most is tart az a folyamat, hogy így tesz. Te vagy az Egy, aki számossá vált, és aztán arra várt, hogy ez az Egy megtalálja. Te vagy a Lélek, aki arra vár, hogy a Kegyelem megérintse. Te vagy az elkülönült Egy, elbújtál a sötétben, reszketsz, és mégis azt akarod, hogy a Fény megtaláljon téged.”

.

Az 5. lecke témái:

– Ennek az inkarnációnak a mozgatórugóiról, jellegzetességeiről.
– Lényünk multidimenzionalitásáról.
– A harmadik dimenzióba való alászállás folyamatáról: fogantatás, tapasztalás az anyaméhben, a szülők és a Társadalom/kultúra kapcsolati hálói.
– A Szellem és lélek elfelejtésének okairól.
– Az emlékezés, a felébredés folyamatáról.
– A lélek mélyén lévő mintákról és ezek hatásairól.
– Az áldozatiság elengedésének fontosságáról.

“Mindegyikőtök számára volt egy olyan pillanat, amikor a te tudatosságodban, a te elmédben meg lett hozva az a döntés, hogy a feltételek megfelelőek számodra ahhoz, hogy ismét inkarnálódj. Sok-sok tényező van, amelyek egy lelket afelé vonzanak, hogy ismét fizikai formába sűrűsödjön, de a fő ezek között az az érzékelés és gondolat, hogy valami elvégzetlenül maradt, hogy van még valamilyen lecke, ami nem tanulható meg máshol, csakis a fizikai síkon, hogy van egy olyan cél, amit te, lélekként, még szeretnél elérni.
Nagyon is igaz az, hogy néhányatok azért inkarnálódott, mert együttérzést érzett. Azaz, a háromdimenziós síkra néztél, és szenvedést láttál, és arra vágytál, hogy Fényt hozz ebbe a dimenzióba, amiben most találod magad. És mégis, még ez is abból az indítékból vagy érzékelésből fakad, hogy neked tenned kell valamit, hogy helyrehozd azt, ami történik. Sokatok tudatában van annak, hogy ez az az érzékelés, ami még mindig mozgat téged. Ahogy a világodra nézel, ahogy a testvéreidre nézel, ott van az a kényszer, az a szükség, hogy belevonódj a dolgokba, hogy helyrehozd a dolgokat. Sokatokban ott van az a hiedelem, hogy ha nem cselekszel, akkor valami módon te kevesebbet érsz, és az identitásod érzete, a lényed érzete belebonyolódott abba, hogy a világra tekintve megítéled, mi a jó és mi a rossz, véleményeket tartasz meg magadban azzal kapcsolatban, mit kellene helyretenni, és aztán gyakran megpróbálsz meggyőzni másokat arról, hogy úgy csinálják, ahogy te.”

.

A 6. lecke témái:

– A Teremtés a köszöntésedre vár.
– Egy gyakorlat a nem-tudáshoz való visszatéréshez.
– A megbocsátás, mint híd, közötted és a Teremtés között.
– A felébredés folyamata nem személyes.
– Odafordulás a test-elméhez és a látszólag személyes emlékekhez.
– Egy 30 napos, napi gyakorlat a megbocsátásban való mélyüléshez.
– Az összehasonlítás haszontalanságáról.
– A sebezhetőség, mint biztos út a sebezhetetlenségbe. A keresztre feszítés üzenete ezzel kapcsolatban.

“Ismerd fel, hogy nem szükséges tudni, értelmezni, elemezni! A feladatod az, hogy megáldd a Teremtést Krisztus Szeretetének Valóságával. És mégis, ennek az áldásnak nincsen ereje, hacsak vissza nem térsz a kezdethez. És a kezdet nem más, mint a nem-ismerés, a nem-tudás állapota, amikor felismered teljes tudatlanságodat. Mert Krisztus nem raktározza az érzékeléseket és ismereteket. Krisztus örökké szeretetben van mindazzal, ami Isten, és csupán megnyílik, befogad és adakozik, tudva, hogy az, ami megadatik, nem tőle származik, hanem inkább csak rajta keresztül áramlik, abból a Végtelen Misztériumból, amit én Abbának vagy Atyának hívtam.”

“Az Igazságban, a felébredés már megtörtént, már véget ért. Te csupán emlékezel a felébredés folyamatára.”

.

A 7. lecke témái:

– A Teremtés egyedüli célja a jó, a szent és a gyönyörű kiterjesztése
– Miből áll az illúzió vékony fátyla?
– Mire használja a testet a Szentlélek, és hogyan változik az elme érzékelése a testről?
– Az illúziók számos formát öltenek, de egyetlen forrásuk van.
– Miképpen hoz gyógyulást az önátadás? Milyen az önátadásban lévő elme tapasztalása?
– A minden megértést meghaladó békéről.
– Semmi sem adhat hozzá semmit sem a lényegedhez, és semmi sem vonhat el a lényegedből semmit sem.
– A gurukultusz hagyományairól. Ki a valódi Guru? Szükséges-e egy megvilágosodott guru jelenlétében lenni a felébredéshez?

“… a jó, a szent és a gyönyörű kiterjesztésének kell az egyedüli céloddá válnia – éppen úgy, ahogy a mi célunkká is ez vált. Mert csakis, amikor az elme egyedül erre a célra van használva, akkor történhet meg a tökéletes emlékezés a Királyságra. És te azért kutattál fel bennünket, mert a Királyságra vágysz, mert az illúzióid terhe túl fájdalmassá vált. A játékok, amikkel az elkülönülés álmában játszani kívántál, már nem elégítik ki a képzeletedet, már nem csábítanak, már nem okoznak örömet. És minden álom alatt, meghallottad annak az Egynek a hívását, aki küldött téged, és arra kér,
Kicsi gyermek, térj vissza! Most is veled vagyok.
Teremtsük együtt a jót, a szentet és a gyönyörűt!

.

A 8. lecke témái:

– Ismétlés: a vágy fontosságáról, működéséről, szerepéről.
– A felébredés az elme áttréningezéséről szól, hogy a vágy csakis a Szeretet kiterjesztésére irányuljon.
– A test érzékelésének átalakulásáról.
– A felébredett elme érzékeléseinek paradoxonjairól.
– 2 gyakorlat a vágy témájában.
– Miért fontos, hogy elismerd a sikereidet?
– Az idő értékéről a felébredés folyamatában.

“Szeretett barát, csakis azt fogod megtapasztalni, amire vágysz. És ezért van az, hogy mindig a vágy az első és alapvető kulcs a felébredés folyamatában. Ezért van az, hogy a vágy az az energia, amit minden elme egyformán ismer, minden királyságban, minden dimenzióban, minden világban. A vágy által választod azt, hogy elengeded azt az értéket, amivel egy korlátozott érzékelést felruháztál. A vágy által döntesz úgy, hogy csakis Szeretetet tanítasz. A vágy által állítódik vissza a Királyság az elmédben. Mert a vágy által születtél meg Isten Szent Elméjéből.”

.

.

Támogatás a leckék tanulmányozásához

A leckéket tanulmányozók tagjai lehetnek egy zártkörű FB csoportnak is. Csatlakozás itt.

Amikor változik a gondolkodásunk, a szemléletmódunk, akkor előfordul, hogy összeomlik egy világ bennünk. Az a világ düledezik ilyenkor, amit gondolatainkkal, hiedelmeinkkel építettünk fel. Ezért az önismereti úton járónak bátorságra van szüksége. Kitartásra, hogy akkor is tovább menjen az úton, amikor elbizonytalanodik, amikor nehéz, amikor nem látni előre, merre kanyarodik az út.

Ebben segít és támogat a csoport. A csoport megtartó ereje továbblendít, amikor arra van szükségünk. Ezen kívül:

 • új barátokra lelünk;
 • játékos, szerető és megértő közeget biztosít a csoport a változáshoz;
 • megosztjuk egymással örömeinket, nehézségeinket;
 • láthatjuk csoporttársainkon, hogy mennyire hasonló folyamatok játszódnak le mindnyájunk életében;
 • elmondhatjuk elakadásainkat a szöveggel vagy a gyakorlással kapcsolatban;
 • kapcsolódunk a közös Szándékban.

Mivel ez egy online csoport, a világ bármely részéről csatlakozhatsz, mely egy csodás szimbólum arra, hogy az elmék kapcsolódnak téren és időn át.

Az Átalakulás Útja biztosan mélyebbre visz tapasztalati szinten, és támogat a kérdőjelek megválaszolásában. A Mester Útja önmagában teljes, önálló spirituális útként megállja a helyét.

.

Hogyan léphetsz Az Átalakulás Útjára?

A leckék adományos módon elérhetők. A hanganyagokat meghallgathatod a youtube-n, itt.

A fordításhoz az ajánlott hozzájárulás 1 000 Ft/ lecke. Ha arra érzel belső késztetést, ennél magasabb összeget is hálásan fogadok.

A hanganyagokhoz az ajánlott hozzájárulás 1 500 Ft/ lecke. (Ez azt jelenti, hogy leckénként 2 hanganyagot kapsz: az egyikben csak a lecke van felmondva, a másikban a szöveg alatt zene is van, hogy meditációként hallgathasd.)

A támogatásod fordítói munkámhoz ide tudod elutalni.

 

A leckéket innen tudod letölteni.

Az elkészült hanganyagokat innen tudod letölteni.

.

Ha megszólított ez a lehetőség, ha érzed a Hívást, ha fellelkesedtél, mert valami megmozdult Benned…

Téged is hív Jézus az Ébredésre! 🙂

Szandi