Yeshua magyarra fordított tanításai

Korai Évek

A Korai Évek című könyv tanításai biztosan mélyebbre visznek tapasztalati szinten, és támogatnak téged, bármilyen spirituális úton jársz is, akkor is, ha nem végzed A Szív Útja leckéit.

Elmélyülhetsz egy-egy téged megszólító témában az Út-Tanításokkal párhuzamosan is.

Jayem által Yeshuától csatornázva, először magyar fordításban

Hírlevélben értesítelek, ha elkészült a Korai Évek következő fejezetének fordítása.

Mindegyik lecke elérhető (lesz) hanganyagként és meditációként is.

.

Miről szól a Korai Évek?

A Korai Évek az 5 könyvből álló Mester Útja (The Way of Mastery – The PathWay) kiegészítő könyve. A tanítások A Szív Útját megelőzően érkeztek Jayemen keresztül, miközben összehangolódott Yeshuával, felkészülve az Út-Tanítások érkeztére. A Mester Útját Jayem csatornázta a 90-es években közvetlenül Yeshuától.

Többet megtudhatsz az Ösvényről Jayem weboldalán: http://www.wayofmastery.com/ 
Az eredeti, angol nyelvű anyagokat beszerezheted még a Shanti Christo Alapítvány honlapján. És itt is találsz rengeteg információt A Mester Útjáról.

A Korai Évek fordítása a The Early Years alapján készült: https://www.christmind.info/wom/intro/early/

A Korai Évek 18 fejezetből áll, némelyikhez kérdés és válasz kiegészítés is tartozik. Minden fejezet 1-1 témáról szól, és tartalmaz néhány gyakorlatot is, mellyel az elméletet a gyakorlatba át lehet ültetni.

Jayem így ír az Út-Tanítások Előszavában Az Ösvényről:

A Szív Útja az első az Ő Ösvény Trilógiájában (PathWay Trilogy, mely a következő részekből áll: A Szív Útja/The Way of the Heart, Az Átalakulás Útja/The Way of Transformation és A Tudás Útja/The Way of Knowing), melyet ezrek úgy is ismernek, mint az „Út”-tanításokat.

Maga az Ösvény Trilógia egyszerűen a legkivételesebb és legmesteribb tanítások egyike, amivel valaha is találkoztam, beleértve minden tanulmányomat a jógáról, a világvallásokról és a filozófiáról. Ahogy „elülteti a magvakat” A Szív Útjában, és aztán mesterien mélyebb szintekre viszi azokat, amikor a tanuló készen áll a gyümölcsökre a következő műveken, Az Átalakulás Útján és A Tudás Útján keresztül, az tanárként még mindig alázattal tölt el, és bámulatba ejt. Bár ezek is csupán részei az Ösvénynek, amit Ő kifejlesztett rajtam keresztül az évek során; a többi kulcsszöveg magában foglalja A Jeshua Leveleket és A Szolgáló Útját (The Way of the Servant). Egy további lépés a tanuló utazásán a tapasztalati és átalakító energiák az Arámi Miatyánkban (Aramaic Lord’s Prayer) és főként az Üdvösségben (Beatitudes), ami az elvonulásokon, intenzív tréningeken és zarándoklatokon használt gyógyító és ébredést hozó munka alapja. Az alapvető arámi Tanítások mellett támogatást nyújtanak a Szeretet-Légzés [LovesBreath][LB], a Radikális Önvizsgálat (Radical Inquiry) gyakorlatai és az A Névben (In The Name) elnevezésű egyedi meditáció.

Amit a kezedben tartasz, az egy Mesterkulcs, ám a kulcs csak annyiban hasznos, amennyiben a kezünkbe vesszük, belehelyezzük a szívünkön és elménken található zárakba, és „elfordítjuk” azt, az által, hogy teljesen elmélyedünk abban, amit az egyik legfelsőbb Mestertanár adott nekünk, Akit valaha is küldött a Szeretet, hogy alvó lelkeinkben újra megismertesse velünk a Szeretetet.

Most már a te kezedben van, és nem véletlenül. Ő mondta azt, hogy senki sem jut el ehhez a Műhöz, „aki nem készült fel rá teljesen”. Ha ezeket a szavakat olvasod, a kegyelem egyesült lelked titkos vágyódásával, és ide helyezett téged, és ezeket a Tanításokat pedig a kezedbe.

Most már rajtad áll. Isten áldjon, és kívánom, hogy megismerhesd a Kegyelem ragyogását, mely minden megértést meghaladóan szeret téged, és a Lélek Teljességét, ahogyan az rajtad keresztül Szeretetbe burkolja ezt a világot!”

.

.

Egy olyan önismereti út ez, melynek során Yeshua és barátai segítségével

 • az elménket tréningezzük;
 • észlelésünk és érzékelésünk átalakul;
 • kialakul belső látásunk;
 • a megbocsátás csodálatos ereje által megélhetjük valódi Önmagunkat;
 • képessé válunk elengedni az önmagunkról, másokról, a világról szóló történeteinket, ítéleteinket;
 • minden nap megéljük a békét, örömöt;
 • megtanulunk felelősséget vállalni önmagunkért, és nem hibáztatjuk többé a körülményeket.

Segít felfedezni Önmagunkban azt a mély tudást, ami mindannyiunkban már egyébként is ott van, csak sok-sok korlát, hiedelem, negatív érzés rakódott rá téves érzékelésünk miatt. A fejezetek az érzékelés helyreállításán keresztül visszavezetnek minket a Szeretetbe, mely valódi lényegünk.

Célja, hogy képessé váljunk kapcsolódni Belső Vezetőnkkel, Belső Tanítónkkal, intuíciónkkal vagy más néven a Szentlélekkel..

.

A fejezetek témái, idézetekkel

A KOMMUNIKÁCIÓ MESTERÉVÉ VÁLNI
Témái:

– A Szeretetet tükröző kommunikáció célja és jelentősége.
– A vágy és szándék fontossága.
– A fegyelem újraértelmezése.
– Egy reggeli és rendszeres ima a kommunikáció Istenire való hangolásához.
– Az őszinte kommunikáció esszenciája.
– Mit jelent istenien önzővé válni?
– Az ártatlan játékosság szerepe a gyakorlásban.
– 2 ide vonatkozó mondat értelmezése A Csodák Tanításából.

“A kommunikáció egy egyszerű kifejezés. Egyszerűen azt jelenti, hogy megteremted azt a tapasztalást, amiben két elme egyesülni tud egymással oly módon, hogy egy eszme, egy rezgés mind a két elmét képes felvilágosítani, miközben mind a két elme egyformán értékesnek tartja ezt. Mert amikor a kommunikáció sikeres, az elme meghaladásra kerül, a szív megnyílik, és létrejön egy kapcsolódás a Lélek szintjén, az Elme legmélyén, ami messze meghalad bármit, amit a szavak kifejezhetnek, vagy akár szimbolizálhatnak. Szóval a kommunikáció célja mindig ugyanaz – összekapcsolni két elmét az egyesülésnek egy olyan mélységében, amikor az elkülönülés meghaladásra kerül, és megtörténik az emlékezés Isten Szeretetére, mint egyetlen valóságra. A kommunikáció: az egyesülés megalapozása.”

.

ÁLDÁST HOZÓ MEGBOCSÁTÁS
Témái:

– A megbocsátás jelentősége egy olyan világban, mely nem ismeri Isten Valóságát.
– Mélyülés az önszeretetben. Egy gyakorlat ehhez.
– Néhány Yeshuával és megváltással kapcsolatos téves elképzelés helyreigazítása.
– Egy gyakorlat a benned lévő Mester tudatosításához.
– Az éberség és fegyelem fontossága.
– Az aranykapu és a tű foka mindig előtted van.
– Van-e bármi különleges a decemberi hónapban? A különlegességről, egyenlőségről, elfoglaltságról.
– A megválaszolatlan kérdésekről és a mások energiájából való táplálkozásról.

“A Szentlélek már megteremtette pontosan azokat a körülményeket, amelyekre szükséged van a felébredéshez. Ezért, ha keresed az utad, nyisd ki a szemed! Vedd észre azt a helyet, ahol látszólag vagy, fizikailag a földeden! Vesz észre, kivel vagy! Vegyél egy mély lélegzetet, és emlékezz arra, hogy minden dolog tökéletes, hogy ez a te aranykapud, ez a tű foka számodra! És ha meghozod a döntést, hogy egyszerűen Krisztus Jelenléte leszel, és kiterjeszted a megbocsátás kegyelemmel teljes áldását, azt fogod érezni, hogy a nyugtalanságod elkezd feloldódni.”

.

AZ ISTENI NŐI PRINCÍPIUM
Témái:

– Mi a nők szerepe a felébredésben?
– Miért választja egy lélek a női formában való megtestesülést?
– Mi a kapcsolat Krisztus és az Istennő, az Isteni Anya között?
– Melyek a patriarchális tudatosság jellemzői, gyakorlati példái?
– Miért férfi formában jött el Yeshua kétezer éve?

“Nincs-e itt az ideje annak, hogy felelősséget vállaljatok a saját döntésetekért, hogy nőként inkarnálódtatok, az Isteni Anya megtestesüléseként? Tágra nyitjátok-e hát a szíveteket, és megtaláljátok-e azokat a módokat, hogy ti hogyan tudjátok ápolni és magatokhoz ölelni a teremtést, pontosan úgy, ahogyan az Isteni Anya ölel magához benneteket?”

.

GYÓGYULÁS (- A blogon olvasható itt.)
Témái:

– Gyógyulás az elmében és a testben, sejtszinten.
– A bizalom szerepe a gyógyulás folyamatában.
– A könnyek és a nevetés gyógyító erejéről.
– Az ellenállásról, ami a gyógyulás folyamatát megnehezíti.
– Az idő építő használatáról.
– A hiteles és beteg gyógyító közötti különbségek.
– Bátorság a segítségkéréshez.
– A különleges és a szent kapcsolatról.
– A türelem erejéről.
– A Szentlélekkel és Yeshuával közösen végzett munkáról, mely a teljes Fiúság felébredését szolgálja.

“Ha te vagy a feltámadt Krisztus – és biztosíthatlak arról, hogy az vagy -, akkor magadhoz akarod majd ölelni azt a folyamatot, mely során meggyőződsz arról, hogy az illúzióknak nyoma sem maradt benned. Nem fogod megtéveszteni önmagad. Nem fogsz hazudni önmagadnak. És amikor az árnyak megjelennek a tudatosságodban, hálát adsz majd a Szentléleknek és azoknak a testvéreidnek, akik ezeket az árnyakat az arcodba vágják, mert ők Isten hírvivői.”

.

VÁLJ AZ IDŐ MESTERÉVÉ!
Témái:

– A krisztusi látás gyógyító erejéről.
– A keresztre feszítéstől való félelemről és a feltámadás választásáról.
– A példamutatás fontosságáról a Jóvátétel szolgálatában.
– 1 gyakorlat a Krisztusban és Krisztusként való megpihenéshez.
– Az idő szerepéről.
– A szent felmenő ág fontosságáról.
– 1 gyakorlat az akadályokban való hiedelem elengedéséhez.
– A bőség megengedésének jelentőségéről Isten tanítójaként.

“Az idő egy nagyon fontos korlát, ami az elmében meg lett teremtve, ami az elkülönülés illúziójának lényegéhez tartozik. Pontosan az idő az a dolog, amit meg kell haladni. Válj az idő mesterévé, és emlékezni fogsz arra, hogy az örökkévalóságban lakozol! Ez nagyon-nagyon fontos lesz nemsokára. Igazán azt választod-e, hogy az idő illúziójának mesterévé válsz? Vagy folytatod azt, amikor is hagyod, hogy az idő legyen a mestered?
Emlékezz arra mindig, hogy az idő egyetlen okból adatott meg neked, és csakis egyetlen okból. … Hogy építő módon használd. Hogy építsd, hogy engedd Isten kreatív gondolatának áramlását magadon keresztül, ily módon az, ami az idő illúziójában megteremtődik, egy olyan üzenetet küld a testvéreidnek, hogy az idő illúzió, és csakis az örökkévalóság a valós; hogy az idő nem lehet akadály, és nem korlátozhat téged semmilyen módon abban, hogy kommunikálj azokkal az istenekkel és istennőkkel, akikkel kapcsolatban imádkoztál azért a lehetőségért, hogy képes legyél kommunikálni velük. Az idő egy illúzió, ami lefordítódik egy korlátozásból annak lehetőségére, hogy kifejezd azt, ami korlátlan. Valld magadénak! Használd építő módon, és az építő használata le fogja fordítani egy olyan eszközzé, amin keresztül te a világ Világosságává válsz.”

.

VÁLASZD A VALÓDI LÁTÁST!
Témái:

– A valódi látás egyfókuszúsága, a dualitás dilemmája helyett.
– A választások nélküli tudatosság.
– Egy meditációs gyakorlat a béke elmélyítéséhez.
– A felébredett elmével rendelkező tudat tapasztalása.
– Hogyan magyarázza Yeshua a Keresztre Feszítés és Feltámadás cselekedeteit a velünk való kapcsolatában, és mi a szimbolikája annak, ami a szándéka volt mindezzel?
– Honnan tudom, mikor adtam át magam a Szentléleknek?
– Mit szeretne Yeshua, milyen szerepet játsszak a Menny Földre hozatalában?
– Különbözik-e Krisztus Joshuától vagy Jeshuától?
– A nem-fizikai valóságokról.

“Tanulj meg bízni abban, amit nem látsz! Tanuld meg meghallani azt, ami úgy tűnik, hangosan nincs kimondva! Tanuld meg érezni azt, ami nem az érzékszerveken keresztül érkezik, hanem belülről bukkan fel, és felvilágosítja az érzékszerveket! Tanulj meg őszintén ránézni azokra a helyekre, ahol a félelem otthonra lelt benned, és ahogy ránézel e helyekre, szeretetteljesen nézz rájuk, mert bizony megtanultál félni attól, hogy ránézz a félelmedre. És miért? Mert azt hiszed, hogy te vagy az a félelem, mely az úgynevezett személyiségedben valamilyen mintaként fejeződik ki. Mivel azonosultál vele, a legmélyebb félelmed az, hogy ha megengeded, hogy fény árassza el, akkor el fog tűnni, és vele együtt te is. Ezért mondtam korábban, hogy a legmélyebb félelem nem más, mint annak az énnek az elvesztésétől való félelem, ami soha nem is létezett.”

.

ÖRÖM I.
Témái:

– Mindenki a saját hívására ébred fel.
– A Fényt látni mindenben és mindenkiben.
– Az öröm befogadásának akadályairól.
– A megengedés gyógyító erejéről.
– A nemlétező batyu terhéről, a komolyságról.

“Ebben fogod megtalálni azt a kulcsot, mely az elmét gyengéden visszatereli a békébe minden alkalommal, amikor emlékezel rá. Az idő minden pillanatában, ha nem egészen örömteli vagy, az azért van, mert elfelejtetted az Igazságot önmagadról. Amikor ez igazán elkezd gyökeret ereszteni benned, azt fogod érezni, hogy egy nagy súlyt vettek le a válladról – annak terhét, hogy úgy érzékeled, az, ami ellopta a békédet, valahonnan az elméden kívülről ered. Ez soha nem volt így.”

.

A NEMTUDÁS ÜDVÖSSÉGE
Témái:

– Semmiről nem tudod igazából, hogy micsoda, és mire való.
– Hogyan látja a dolgokat az, aki az isteni tudatlanságból tekint rájuk?
– A test érzékelése a nemtudásból.
– Mit jelent az a mondás igazából, hogy “a szelídek öröklik a Földet”?
– Egyéni és páros gyakorlatok a nemtudásba mozduláshoz.
– Tükrözze körülötted minden dolog azt, ami kedves a lényednek!

“A világodban a hatalom a manipulációt, kontrollt jelenti, azt, hogy megkapd, amit akarsz. De mondom neked: Biztos vagy-e abban, hogy tudod, mit akarsz? És az, amit akarsz, nem azon alapul-e, amiről azt hiszed, hogy birtokolnod kell? És amit birtokolnod kell, nem egy olyan érzékelésben való hiedelem-e, ami azon az előzetes döntéseden alapul, hogy mi a világ, és mire való? Ha nem ismered önmagad, honnan is tudhatnád, mire van szükséged, és mit akarsz?”

.

Támogatás a fejezetek tanulmányozásához

A fejezeteket tanulmányozók tagjai lehetnek egy zártkörű FB csoportnak is. Csatlakozás itt.

Amikor változik a gondolkodásunk, a szemléletmódunk, akkor előfordul, hogy összeomlik egy világ bennünk. Az a világ düledezik ilyenkor, amit gondolatainkkal, hiedelmeinkkel építettünk fel. Ezért az önismereti úton járónak bátorságra van szüksége. Kitartásra, hogy akkor is tovább menjen az úton, amikor elbizonytalanodik, amikor nehéz, amikor nem látni előre, merre kanyarodik az út.

Ebben segít és támogat a csoport. A csoport megtartó ereje továbblendít, amikor arra van szükségünk. Ezen kívül:

 • új barátokra lelünk;
 • játékos, szerető és megértő közeget biztosít a csoport a változáshoz;
 • megosztjuk egymással örömeinket, nehézségeinket;
 • láthatjuk csoporttársainkon, hogy mennyire hasonló folyamatok játszódnak le mindnyájunk életében;
 • elmondhatjuk elakadásainkat a szöveggel vagy a gyakorlással kapcsolatban;
 • kapcsolódunk a közös Szándékban.

Mivel ez egy online csoport, a világ bármely részéről csatlakozhatsz, mely egy csodás szimbólum arra, hogy az elmék kapcsolódnak téren és időn át.

.

Hogyan mélyülhetsz el a Korai Évek témáiban?

A LECKÉK ÉS HANGANYAGOK AZ ALÁBBI EMAILEN MEGRENDELHETŐK: 
INFO@AMESTERUTJA.HU

– Korai Évek ebook (eddig 8 elkészült fejezete): 8 000 Ft.

– Az újonnan elkészült leckék vagy fejezetek fordítása 1 000 Ft. Ilyenkor megkapod az aktualizált ebook-ot (pdf és epub formátumban).

– A hanganyagok ára: 1 500 Ft/lecke. (Ez azt jelenti, hogy leckénként 2 hanganyagot kapsz: az egyikben csak a lecke van felmondva, a másikban a szöveg alatt zene is van, hogy meditációként hallgathasd.)

A hanganyagokat meghallgathatod a youtube-n, itt.

.

Ha nem tudod kifizetni ezt az összeget egyben, de érzed a Szívedben, hogy dolgod van e Tanításokkal, írj egy emailt, és együtt találunk megoldást egyénre szabottan számodra.
Ha a Szívedből arra jön a késztetés, hálásan elfogadom a magasabb összeget is.

.

BANKADATOK:
Kozma Alexandra
11600006-40000006-12601259
Erste Bank

.

Ha megszólított ez a lehetőség, ha érzed a Hívást, ha fellelkesedtél, mert valami megmozdult Benned…

Téged is hív a Szíved az Ébredésre! 🙂

Alexandra