A Szív Szabadsága (Korai Évek)

A Szív Szabadsága (Korai Évek) című könyv tanításai biztosan mélyebbre visznek tapasztalati szinten, és támogatnak téged, bármilyen spirituális úton jársz is, akkor is, ha nem végzed A Szív Útja leckéit.

Elmélyülhetsz egy-egy téged megszólító témában az Út-Tanításokkal párhuzamosan is.

.

Jeshua Jayem közvetítésében, először magyar fordításban

Mindegyik lecke elérhető hanganyagként és meditációként is.

Hírlevélben értesítelek, ha elkészült A Szív Szabadsága (Korai Évek) következő fejezetének fordítása.

.

.

Miről szól a Korai Évek?

.

A Szív Szabadsága (Korai Évek) az 5 könyvből álló Mesterré Válás Útja (The Way of Mastery – The PathWay) kiegészítő könyve. A tanítások A Szív Útját megelőzően érkeztek Jayemen keresztül, miközben összehangolódott Jeshuával, felkészülve az Út-Tanítások érkeztére. A Mesterré Válás Útját Jayem csatornázta a 90-es években közvetlenül Jeshuától.

Többet megtudhatsz az Ösvényről Jayem weboldalán: http://www.wayofmastery.com/ 
Az eredeti, angol nyelvű anyagokat beszerezheted még a Shanti Christo Alapítvány honlapján. És itt is találsz rengeteg információt A Mesterré Válás Útjáról.

A Szív Szabadsága (Korai Évek) fordítása a The Early Years alapján készült: https://www.christmind.info/wom/intro/early/

A Szív Szabadsága (Korai Évek) 33 fejezetből áll, némelyikhez kérdés és válasz kiegészítés is tartozik. Minden fejezet 1-1 témáról szól, és tartalmaz néhány gyakorlatot is, mellyel az elméletet a gyakorlatba át lehet ültetni. Én az eddig kiadott I. és II. kötetből fordítottam le 12 fejezetet, nem sorrendben.

Jayem így ír az Út-Tanítások Előszavában Az Ösvényről:

A Szív Útja az első az Ő Ösvény Trilógiájában (PathWay Trilogy, mely a következő részekből áll: A Szív Útja/The Way of the Heart, Az Átalakulás Útja/The Way of Transformation és A Tudás Útja/The Way of Knowing), melyet ezrek úgy is ismernek, mint az „Út”-tanításokat.

Maga az Ösvény Trilógia egyszerűen a legkivételesebb és legmesteribb tanítások egyike, amivel valaha is találkoztam, beleértve minden tanulmányomat a jógáról, a világvallásokról és a filozófiáról. Ahogy „elülteti a magvakat” A Szív Útjában, és aztán mesterien mélyebb szintekre viszi azokat, amikor a tanuló készen áll a gyümölcsökre a következő műveken, Az Átalakulás Útján és A Tudás Útján keresztül, az tanárként még mindig alázattal tölt el, és bámulatba ejt. Bár ezek is csupán részei az Ösvénynek, amit Ő kifejlesztett rajtam keresztül az évek során; a többi kulcsszöveg magában foglalja A Jeshua Leveleket és A Szolgáló Útját (The Way of the Servant). Egy további lépés a tanuló utazásán a tapasztalati és átalakító energiák az Arámi Miatyánkban (Aramaic Lord’s Prayer) és főként az Üdvösségben (Beatitudes), ami az elvonulásokon, intenzív tréningeken és zarándoklatokon használt gyógyító és ébredést hozó munka alapja. Az alapvető arámi Tanítások mellett támogatást nyújtanak a Szeretet-Légzés [LovesBreath][LB], a Radikális Önvizsgálat (Radical Inquiry) gyakorlatai és az A Névben (In The Name) elnevezésű egyedi meditáció.

Amit a kezedben tartasz, az egy Mesterkulcs, ám a kulcs csak annyiban hasznos, amennyiben a kezünkbe vesszük, belehelyezzük a szívünkön és elménken található zárakba, és „elfordítjuk” azt, az által, hogy teljesen elmélyedünk abban, amit az egyik legfelsőbb Mestertanár adott nekünk, Akit valaha is küldött a Szeretet, hogy alvó lelkeinkben újra megismertesse velünk a Szeretetet.

Most már a te kezedben van, és nem véletlenül. Ő mondta azt, hogy senki sem jut el ehhez a Műhöz, „aki nem készült fel rá teljesen”. Ha ezeket a szavakat olvasod, a kegyelem egyesült lelked titkos vágyódásával, és ide helyezett téged, és ezeket a Tanításokat pedig a kezedbe.

Most már rajtad áll. Isten áldjon, és kívánom, hogy megismerhesd a Kegyelem ragyogását, mely minden megértést meghaladóan szeret téged, és a Lélek Teljességét, ahogyan az rajtad keresztül Szeretetbe burkolja ezt a világot!”

..
.
:

.

.

Egy olyan önismereti út ez, melynek során Jeshua és barátai segítségével

az elménket tréningezzük;
észlelésünk és érzékelésünk átalakul;
kialakul belső látásunk;
a megbocsátás csodálatos ereje által megélhetjük valódi Önmagunkat;
képessé válunk elengedni az önmagunkról, másokról, a világról szóló történeteinket, ítéleteinket;
minden nap megéljük a békét, örömöt;
megtanulunk felelősséget vállalni önmagunkért, és nem hibáztatjuk többé a körülményeket.

Segít felfedezni Önmagunkban azt a mély tudást, ami mindannyiunkban már egyébként is ott van, csak sok-sok korlát, hiedelem, negatív érzés rakódott rá téves érzékelésünk miatt. A fejezetek az érzékelés helyreállításán keresztül visszavezetnek minket a Szeretetbe, mely valódi lényegünk.

Célja, hogy képessé váljunk kapcsolódni Belső Vezetőnkkel, Belső Tanítónkkal, intuíciónkkal vagy más néven a Szentlélekkel.

..

..
.
.

A fejezetek témái, idézetekkel

..

A kommunikáció mesterévé válni 
Témái:

– A Szeretetet tükröző kommunikáció célja és jelentősége.
– A vágy és szándék fontossága.
– A fegyelem újraértelmezése.
– Egy reggeli és rendszeres ima a kommunikáció Istenire való hangolásához.
– Az őszinte kommunikáció esszenciája.
– Mit jelent istenien önzővé válni?
– Az ártatlan játékosság szerepe a gyakorlásban.
– 2 ide vonatkozó mondat értelmezése A Csodák Tanításából.

„A kommunikáció egy egyszerű kifejezés. Egyszerűen azt jelenti, hogy megteremted azt a tapasztalást, amiben két elme egyesülni tud egymással oly módon, hogy egy eszme, egy rezgés mind a két elmét képes felvilágosítani, miközben mind a két elme egyformán értékesnek tartja ezt. Mert amikor a kommunikáció sikeres, az elme meghaladásra kerül, a szív megnyílik, és létrejön egy kapcsolódás a Lélek szintjén, az Elme legmélyén, ami messze meghalad bármit, amit a szavak kifejezhetnek, vagy akár szimbolizálhatnak. Szóval a kommunikáció célja mindig ugyanaz – összekapcsolni két elmét az egyesülésnek egy olyan mélységében, amikor az elkülönülés meghaladásra kerül, és megtörténik az emlékezés Isten Szeretetére, mint egyetlen valóságra. A kommunikáció: az egyesülés megalapozása.”

.

.

Áldást hozó megbocsátás
Témái:

– A megbocsátás jelentősége egy olyan világban, mely nem ismeri Isten Valóságát.
– Mélyülés az önszeretetben. Egy gyakorlat ehhez.
– Néhány Jeshuával és megváltással kapcsolatos téves elképzelés helyreigazítása.
– Egy gyakorlat a benned lévő Mester tudatosításához.
– Az éberség és fegyelem fontossága.
– Az aranykapu és a tű foka mindig előtted van.
– Van-e bármi különleges a decemberi hónapban? A különlegességről, egyenlőségről, elfoglaltságról.
– A megválaszolatlan kérdésekről és a mások energiájából való táplálkozásról.

„A Szentlélek már megteremtette pontosan azokat a körülményeket, amelyekre szükséged van a felébredéshez. Ezért, ha keresed az utad, nyisd ki a szemed! Vedd észre azt a helyet, ahol látszólag vagy, fizikailag a földeden! Vesz észre, kivel vagy! Vegyél egy mély lélegzetet, és emlékezz arra, hogy minden dolog tökéletes, hogy ez a te aranykapud, ez a tű foka számodra! És ha meghozod a döntést, hogy egyszerűen Krisztus Jelenléte leszel, és kiterjeszted a megbocsátás kegyelemmel teljes áldását, azt fogod érezni, hogy a nyugtalanságod elkezd feloldódni.”

.

.

Az Isteni Női Princípium
Témái:

– Mi a nők szerepe a felébredésben?
– Miért választja egy lélek a női formában való megtestesülést?
– Mi a kapcsolat Krisztus és az Istennő, az Isteni Anya között?
– Melyek a patriarchális tudatosság jellemzői, gyakorlati példái?
– Miért férfi formában jött el Jeshua kétezer éve?

„Nincs-e itt az ideje annak, hogy felelősséget vállaljatok a saját döntésetekért, hogy nőként inkarnálódtatok, az Isteni Anya megtestesüléseként? Tágra nyitjátok-e hát a szíveteket, és megtaláljátok-e azokat a módokat, hogy ti hogyan tudjátok ápolni és magatokhoz ölelni a teremtést, pontosan úgy, ahogyan az Isteni Anya ölel magához benneteket?”

.

.

Gyógyulás
Témái:

A blogon elolvashatod és meghallgathatod itt.


– Gyógyulás az elmében és a testben, sejtszinten.
– A bizalom szerepe a gyógyulás folyamatában.
– A könnyek és a nevetés gyógyító erejéről.
– Az ellenállásról, ami a gyógyulás folyamatát megnehezíti.
– Az idő építő használatáról.
– A hiteles és beteg gyógyító közötti különbségek.
– Bátorság a segítségkéréshez.
– A különleges és a szent kapcsolatról.
– A türelem erejéről.
– A Szentlélekkel és Jeshuával közösen végzett munkáról, mely a teljes Fiúság felébredését szolgálja.

„Ha te vagy a feltámadt Krisztus – és biztosíthatlak arról, hogy az vagy -, akkor magadhoz akarod majd ölelni azt a folyamatot, mely során meggyőződsz arról, hogy az illúzióknak nyoma sem maradt benned. Nem fogod megtéveszteni önmagad. Nem fogsz hazudni önmagadnak. És amikor az árnyak megjelennek a tudatosságodban, hálát adsz majd a Szentléleknek és azoknak a testvéreidnek, akik ezeket az árnyakat az arcodba vágják, mert ők Isten hírvivői.”

.

.

Válj az idő mesterévé!
Témái:

– A krisztusi látás gyógyító erejéről.
– A keresztre feszítéstől való félelemről és a feltámadás választásáról.
– A példamutatás fontosságáról a Jóvátétel szolgálatában.
– 1 gyakorlat a Krisztusban és Krisztusként való megpihenéshez.
– Az idő szerepéről.
– A szent felmenő ág fontosságáról.
– 1 gyakorlat az akadályokban való hiedelem elengedéséhez.
– A bőség megengedésének jelentőségéről Isten tanítójaként.

„Az idő egy nagyon fontos korlát, ami az elmében meg lett teremtve, ami az elkülönülés illúziójának lényegéhez tartozik. Pontosan az idő az a dolog, amit meg kell haladni. Válj az idő mesterévé, és emlékezni fogsz arra, hogy az örökkévalóságban lakozol! Ez nagyon-nagyon fontos lesz nemsokára. Igazán azt választod-e, hogy az idő illúziójának mesterévé válsz? Vagy folytatod azt, amikor is hagyod, hogy az idő legyen a mestered?
Emlékezz arra mindig, hogy az idő egyetlen okból adatott meg neked, és csakis egyetlen okból. … Hogy építő módon használd. Hogy építsd, hogy engedd Isten kreatív gondolatának áramlását magadon keresztül, ily módon az, ami az idő illúziójában megteremtődik, egy olyan üzenetet küld a testvéreidnek, hogy az idő illúzió, és csakis az örökkévalóság a valós; hogy az idő nem lehet akadály, és nem korlátozhat téged semmilyen módon abban, hogy kommunikálj azokkal az istenekkel és istennőkkel, akikkel kapcsolatban imádkoztál azért a lehetőségért, hogy képes legyél kommunikálni velük. Az idő egy illúzió, ami lefordítódik egy korlátozásból annak lehetőségére, hogy kifejezd azt, ami korlátlan. Valld magadénak! Használd építő módon, és az építő használata le fogja fordítani egy olyan eszközzé, amin keresztül te a világ Világosságává válsz.”

.

.

Válaszd a valódi látást!
Témái:

– A valódi látás egyfókuszúsága, a dualitás dilemmája helyett.
– A választások nélküli tudatosság.
– Egy meditációs gyakorlat a béke elmélyítéséhez.
– A felébredett elmével rendelkező tudat tapasztalása.
– Hogyan magyarázza Jeshua a Keresztre Feszítés és Feltámadás cselekedeteit a velünk való kapcsolatában, és mi a szimbolikája annak, ami a szándéka volt mindezzel?
– Honnan tudom, mikor adtam át magam a Szentléleknek?
– Mit szeretne Jeshua, milyen szerepet játsszak a Menny Földre hozatalában?
– Különbözik-e Krisztus Joshuától vagy Jeshuától?
– A nem-fizikai valóságokról.

„Tanulj meg bízni abban, amit nem látsz! Tanuld meg meghallani azt, ami úgy tűnik, hangosan nincs kimondva! Tanuld meg érezni azt, ami nem az érzékszerveken keresztül érkezik, hanem belülről bukkan fel, és felvilágosítja az érzékszerveket! Tanulj meg őszintén ránézni azokra a helyekre, ahol a félelem otthonra lelt benned, és ahogy ránézel e helyekre, szeretetteljesen nézz rájuk, mert bizony megtanultál félni attól, hogy ránézz a félelmedre. És miért? Mert azt hiszed, hogy te vagy az a félelem, mely az úgynevezett személyiségedben valamilyen mintaként fejeződik ki. Mivel azonosultál vele, a legmélyebb félelmed az, hogy ha megengeded, hogy fény árassza el, akkor el fog tűnni, és vele együtt te is. Ezért mondtam korábban, hogy a legmélyebb félelem nem más, mint annak az énnek az elvesztésétől való félelem, ami soha nem is létezett.”

.

.

Öröm I.
Témái:

– Mindenki a saját hívására ébred fel.
– A Fényt látni mindenben és mindenkiben.
– Az öröm befogadásának akadályairól.
– A megengedés gyógyító erejéről.
– A nemlétező batyu terhéről, a komolyságról.

„Ebben fogod megtalálni azt a kulcsot, mely az elmét gyengéden visszatereli a békébe minden alkalommal, amikor emlékezel rá. Az idő minden pillanatában, ha nem egészen örömteli vagy, az azért van, mert elfelejtetted az Igazságot önmagadról. Amikor ez igazán elkezd gyökeret ereszteni benned, azt fogod érezni, hogy egy nagy súlyt vettek le a válladról – annak terhét, hogy úgy érzékeled, az, ami ellopta a békédet, valahonnan az elméden kívülről ered. Ez soha nem volt így.”

.

.

A nemtudás üdvössége
Témái:

– Semmiről nem tudod igazából, hogy micsoda, és mire való.
– Hogyan látja a dolgokat az, aki az isteni tudatlanságból tekint rájuk?
– A test érzékelése a nemtudásból.
– Mit jelent az a mondás igazából, hogy „a szelídek öröklik a Földet”?
– Egyéni és páros gyakorlatok a nemtudásba mozduláshoz.
– Tükrözze körülötted minden dolog azt, ami kedves a lényednek!

„A világodban a hatalom a manipulációt, kontrollt jelenti, azt, hogy megkapd, amit akarsz. De mondom neked: Biztos vagy-e abban, hogy tudod, mit akarsz? És az, amit akarsz, nem azon alapul-e, amiről azt hiszed, hogy birtokolnod kell? És amit birtokolnod kell, nem egy olyan érzékelésben való hiedelem-e, ami azon az előzetes döntéseden alapul, hogy mi a világ, és mire való? Ha nem ismered önmagad, honnan is tudhatnád, mire van szükséged, és mit akarsz?”

..
:

A halálról és a Föld változásairól
Témái:

A fejezet egy bevezető részből és 10 kérdés-válaszból áll.

– A háborúk, betegségek és faji feszültségek mélyebb okairól. – HALLGASD MEG ITT, AHOGY VIDEÓN EGY RÉSZLETET OLVASOK FEL BELŐLE!
– A Föld fizikai és rezgésbeli változásairól. 
– A Shanti Christo szerepéről és a felébredési folyamat portáljairól.
– Lesz-e 3 nap sötétség?
– Mi a különbség Jeshua, St. Germain és a többi felemelkedett mester között? Az indiviuáció jelentőségéről.
– Miért van az, amikor egy lélek nincsen tudatában a saját halálának?
Valójában micsoda a halálkor vagy halálközeli élmény során megtapasztalt alagút? – HALLGASD MEG ITT, AHOGY VIDEÓN FELOLVASOM!
– Isten tudatos önmagára, vagy egyszerűen egy jóindulatú metafizikai erő?
– Létezik-e egy Istenen kívüli erő? Mi a Sátán?
– A felébredés hologramszerű filmjéről, amit együtt nézünk.

„Az, amit a bolygón látsz, valóban egy polarizálódás, mert minden lélek szembesül azzal a döntéssel, hogy a gyógyulást és megbocsátást választja-e, vagy ragaszkodik a megsebzettség bálványaihoz és az ítélkezéshez.
Egyszer azt mondtam, „Biztos lehetsz abban, hogy amilyen ítéletet hozol, téged is éppen úgy fognak megítélni.” Miért? Mert te teremted meg a saját tapasztalásodat. Szóval ismét, sokan lesznek, akik nem lesznek képesek arra, hogy e bolygón éljenek. Ezért van az is, hogy rengeteg furcsa és új betegség jelenik meg a bolygótokon. Ezért van az, hogy bizonyos kormányok nagyon bizarr dolgokat tesznek, ahogy a félelem növekszik – megkísérelve, hogy továbbra is ők irányítsanak valamit, amit nem is értenek. És mégis, mindebből semmi sincs hatással a tiszta szívűekre, a szelídekre, akik a Földet öröklik, azokra, akik azt választják, hogy begyógyítják a szakadékot a saját lényükben önmaguk és Isten Elméje között. Mert ők minden egyes pillanatban vezetve lesznek. És semmi sem éri majd őket. Igen, lesz néhány lecke az út során, de pusztán a megtisztulásért, egy mélyebb bölcsességért, egy mélyebb megértésért. Amikor Atyád felé egy kis hajlandósággal fordulsz, a vég bizonyossá válik; és biztonsággal bízhatsz abban, amit a szíved mélyén érzel, mert az a lélek temploma, ahol az Atya és a Gyermek együtt pihennek: Istenként és Krisztusként.”

..
.

Földi Mennyország
Témái:

– Valójában nem létezik magánszféra, a Teremtés egészével kapcsolatban vagy, folyamatosan.
– A Teremtésed pillanatában beléd helyezett potenciálokról.
– A transzcendenciába vezető ösvény nem az erőlködésen, hanem a rácsodálkozáson alapul.
– Milyen kérdésekkel kezdheted el behívni a tapasztalásodba a Mennyet a Földön? Mi a Szentlélek Misztériumának szerepe ebben a folyamatban? Mi a Te szereped e folyamatban?
– Miért nem tudod manifesztálni azt, amit akarsz?
– Hogyan tudod magadhoz ölelni a félelmet?

“A Földi Mennyország nincs tőled távolabb, mint azok a gondolatok, amiket hajlandó vagy gondolni. A Földi Mennyország nem valahol máshol van, mint ahol te vagy.”

4 kérdés-válasz:
– Mi történik akkor, amikor nem egyértelmű kérdéseket teszünk fel? Hogy tudjuk megkülönböztetni a Szeretet kérdéseit a félelem kérdéseitől?
– A tisztánlátás fejlesztéséről: Hogyan lehet megkülönböztetni a saját érzelmi testünket másokétól?
– Milyen Krisztusként élni a 3D-ben?
– A csoportokhoz tartozásról, a kiközösítettség érzésről, a Shanti Christo (A Mesterré Válás Útját világszerte tanulmányozók csoportjának egyik elnevezése) tagságról, a látszólag exkluzívan elérhető dolgokról.

További részletek, idézetek a blogon ebben a bejegyzésben.

..

A Szeretet minden dolgot meggyógyít
Témái:

– A Jeshuával való mélyebb kapcsolat akadályainak felismerése:
Miért jön Jeshua, hogy veled legyen ily módon, e formán és más formákon keresztül?
Jeshua emberként megtapasztalt mindent, amit te, ezért veled egyenlőként jár az úton, amit választottál. De valóban elhiszed-e ezt, és hajlandó vagy-e elengedni Jeshuát, mint bálványt? Hiszen csak az lehet a barátod, aki veled egyenlő.
– Ugyanaz az üzenet, sokféle formában: Csak Szeretetet Taníts, mert te is az vagy!
– Hogyan újít meg mindent a Szentlélek benned és körülötted, amikor meghozod a gyógyulás melletti döntést?
– Semmi sincs rajtad kívül. Mik ennek a látásmódnak a mélységei, következményei és áldásai?
– Hogyan tükrözik vissza az események az elme mélyén meghozott döntéseket? Ez a visszacsatolási mechanizmus nem büntetés, hanem az erőd felvállalásában támogat.
– Hogyan működik a felébredési folyamat kapcsolati hálózata?
– Nem létezik olyasmi, hogy a Szeretet apró cselekedete. A Szeretet mindegyik kifejeződése ugyanolyan értékes.

„… elérkezett a nap, amikor hirtelen felfogtam, hogy ahelyett, hogy mágikus eszközöket keresnék a saját magam és Atyám között lévő szakadék áthidalására, talán valami furcsát kellene tennem, valami olyan felháborítót, ami szinte szentségtörésnek számít minden spirituális hagyományban, amit tanulmányoztam. És ez a furcsa dolog az volt, hogy egyszerűen Istent a Szaván fogjam, és úgy kezdjek el élni, mintha igaz lenne az, hogy nem vagyok elkülönülve Istentől.”

További részletek, idézetek a blogon ebben a bejegyzésben.

..

A Szeretet minden dolgot meggyógyít – 7 kérdés és válasz
Témái:

– Össze lehet-e egyeztetni A Csodák Tanítása és a többi tanítási eszköz terminológiáját?
– Mi értelme ennek a fájdalommal teli illúziónak? Szolgálja ez Istent valamiképpen?
– Mi a személyes béke melletti döntés hatása a bolygóval kapcsolatos problémákra?
– Miért manifesztálódnak a lélek küzdelmei betegségekben és kellemetlen közérzetben?
– Miért fontos, hogy megnyilvánítsd a kreativitásodat, és függetlenedj a világ véleményeitől?
– Milyen félelem blokkolja a művészi és kreatív önkifejezésedet?
– Mit jelent A Csodák Tanításában az, hogy „az Atya teszi majd meg az utolsó lépést”?
– Jeshua szeretetteljesen elköszön és emlékeztet, hogy a barátod.

„Elismétlem, azon tűnődni, miért van mindez így, és hogy került ide, időpocsékolás. Ezzel csak annyit érsz el, hogy ugyanott gubbasztasz a tudatosságodban. Inkább döntsd el, mit akarsz! Úgy is mondhatnád, hogy a legnagyszerűbb kérdés, amit valaha is feltehetsz önmagad számára, ez:
Mit akarok úgy igazán?
És tudd, hogy tökéletesen rendben van, hogy megéld azt, amit szeretnél. El fogsz jutni oda, hogy csak a Szeretetet akarod majd, mert semmi más nem elégítheti ki a lelket.”

„Krisztus, látod, az az energia, mely a jót, a szentet és a gyönyörűt pusztán Önmaga gyönyörűségéért teremti meg. És te és ebben a teremben még hányan blokkoljátok ennek áramlását, mert azt a gondolatot tartjátok meg magatokban, hogy talán senki se fogja észrevenni. Te észreveheted. És amikor teljesen észreveszed – jól figyelj -, amikor hajlandóvá válsz arra, hogy a jót, a szentet és a gyönyörűt önmagadért teremtsd meg, amikor egyáltalán nem – mi is ez a szó? – érdekel, hogy a bolygón bárki más tud-e róla, akkor rájössz arra a fenséges titokra, hogy a Valóságban nem lehetséges, hogy ez észrevétlen maradjon, mivel minden elme kapcsolatban áll egymással. És amikor írsz, és kiterjeszted a szeretetedet és a szépségedet és ennek minden percét élvezed, akkor lehetetlen, hogy a többi elmére ez ne legyen hatással.”

..

Dönts úgy, hogy megtestesíted Krisztust! – A Szív Szabadsága
Témái:

– Ez a fejezet a bűntudat kísértésének és a Krisztus melletti döntésnek a mélyebb megértésébe visz, miközben valami titokzatos módon mindez energetikailag is mélyebbre hatol a lényedben, hogy képes legyél még egy velős adagot elengedni az áldozati energiákból.
– „Amikor a gyógyulás elérkezik az elmédbe, az azért van, mert te meggyógyítottad azt”, és nem Jeshua gyógyít meg.
– Az Atya mindent előkészít számodra, neked csak meg kell nyílnod, hogy befogadd e szépséget és jóságot, az által, hogy elfogadod: Isten Szent Gyermeke vagy.
– „Isten Szeretetének erejét használod, ami aláhull reád, hogy egy érző lényként szó szerint tudatában lehess a létezésednek. És szabad vagy, hogy eldöntsd, milyen minőségeket akarsz megtapasztalni, itt és most.”
– „Ennyi az egész, ez a Királyság lényege: az a hatalom, hogy megválaszd, minek leszel a tudatában, hogyan használod az elme erejét, milyen gondolatokat, és ez által milyen tapasztalási univerzumokat teremtesz.”
– A „Vedd fel a keresztedet, és kövess engem!” és a „magára vette a világ bűneit” kifejezések újraértelmezése.
– Saint Germain Jeshua barátja, társteremtője: Jeshuával tart minden olyan teremtés létrehozásában, ami fellebbenti az illúzió fátylát az elmékről.
– Imák az adakozáshoz és a krisztusi látáshoz.

„… az egyetlen arrogáns dolog nem más, mint ragaszkodni ahhoz, hogy kevesebb vagy annál, mint aminek teremtve lettél, és aztán megpróbálkozni azzal, hogy felsorakoztatsz másokat, akik ezt veled együtt elhiszik. Hm? Hm! Hm. Ismerősen hangzik, ugye? Mennyi időt és energiát fordítottál arra – és biztos lehetsz abban, hogy az idő pocsékba tud menni, éppen úgy, ahogy el is lehet vesztegetni -, mennyi időt és energiát fordítottál arra, hogy megpróbáltál meggyőzni másokat arról, hogy nem vagy szerethető? Mennyi időt és energiát fektettél abba, hogy találj olyanokat, akik veled együtt elhiszik, hogy értéktelen vagy, hogy gyenge vagy, hogy nem lelhetsz békére? Mennyi időt és energiát fordítottál olyan világok manifesztálásába, ahol az elkülönülés sikeresnek tűnt? Mennyi bizonyítékot halmoztál fel, hogy mindezt bebizonyítsd? És mégis, én azt mondom neked, mindez a te teremtésed. Sehol máshol nem létezik, csakis egy választás, egy gondolat kezdete és vége között. És mindeközben az Atya csendesen várakozik, hogy az Ő Szent Gyermeke felébredjen ősi álmából, és újra válasszon. Az az erő, amit arra használtál és abba fektettél, hogy bebizonyítsd magadnak, hogy még mindig elkülönült vagy Istentől, ugyanaz az erő, amit végül arra kell majd használnod, hogy elismerd az Igazságot, ami mindig igaz. És ezt jelenti az, hogy a Királyságra ügyelsz.” (Dönts úgy, hogy megtestesíted Krisztust!)

..

.

.

.

Támogatás a fejezetek tanulmányozásához

A fejezeteket tanulmányozók tagjai lehetnek egy zártkörű FB csoportnak is. 

Amikor változik a gondolkodásunk, a szemléletmódunk, akkor előfordul, hogy összeomlik egy világ bennünk. Az a világ düledezik ilyenkor, amit gondolatainkkal, hiedelmeinkkel építettünk fel. Ezért az önismereti úton járónak bátorságra van szüksége. Kitartásra, hogy akkor is tovább menjen az úton, amikor elbizonytalanodik, amikor nehéz, amikor nem látni előre, merre kanyarodik az út.

Ebben segít és támogat a csoport. A csoport megtartó ereje továbblendít, amikor arra van szükségünk. Ezen kívül:
új barátokra lelünk;
játékos, szerető és megértő közeget biztosít a csoport a változáshoz;
megosztjuk egymással örömeinket, nehézségeinket;
láthatjuk csoporttársainkon, hogy mennyire hasonló folyamatok játszódnak le mindnyájunk életében;
elmondhatjuk elakadásainkat a szöveggel vagy a gyakorlással kapcsolatban;
kapcsolódunk a közös Szándékban.

Mivel ez egy online csoport, a világ bármely részéről csatlakozhatsz, mely egy csodás szimbólum arra, hogy az elmék kapcsolódnak téren és időn át.

.

.

.

Hogyan mélyülhetsz el A Szív Szabadsága (Korai Évek) témáiban?

A lefordított 12 fejezet elérhető ebook és hanganyag formában is.
Ebook: pdf, epub formátumban.
A hanganyagokról: leckénként 2 hanganyagot kapsz mp3 formátumban.
Az egyikben csak a lecke van felmondva, a másikban a szöveg alatt zene is van, hogy meditációként hallgathasd.

Ára ebook formában (a 12 fejezet csak egyben rendelhető meg): 12 000 Ft.
Ára hanganyag formában (a 12 fejezet csak egyben rendelhető meg): 12 000 Ft.
Ha mindkét formában kéred, kedvezményesen az egyik féláron: 18 000 Ft.
Számlaigényedet jelezd, kérlek!

Ha megszólított ez a lehetőség, ha érzed a Hívást és fellelkesedtél, mert valami megmozdult Benned…
Téged is hív a Szíved az Ébredésre!

.

Megrendelés:
info@amesterutja.hu

.

Örömmel válaszolok a kérdéseidre,
Alexandra

.

.

.

.