Rólam

Szeretettel köszöntelek a honlapomon!

KOZMA ALEXANDRA VICTORIA 🌈 Ki vagyok én most, röviden?

🌟Szabadság 🌟 kreativitás 🌟 önmagunkkal való őszinteség 🌟 a Szívünk hangjának követése, akkor is ha nagy bátorságot igényel.
Ezek a legjelentőségteljesebb értékek számomra jelenleg, amelyek által lélekzetről lélekzetre, napról napra egyre mélyrehatóbb és élvezetesebb a Lélekesszenciám megtestesítése emberként és nőként is.

🌟Táplál a természet, a szépség és a felébredés útján megélt tapasztalataim megosztása.
Ezek töltik ki a mindennapjaimat, és ezekkel kapcsolatos inspirációimat osztom meg az online kurzusaimon, a YouTube csatornámon is.
2020 óta Panyolán lakom, egy kis faluban, a Szamos partján.

🌟2015-től 7 éven át fordítottam Jézus csatornázott tanításait angolról magyarra. A Mesterré Válás Útja 4 könyve elérhető már, és több mint 4 évnyi belső munkához ad támogatást. Ezek a misztikus tanítások helyreigazítják az elmét, meggyógyítják a szívet és felébresztik a lelket.

🌈Egyéni támogatás formájában is kísérem a hozzám fordulókat, akik hosszabb távú elköteleződéssel szeretnének személyre szabott lendületet kapni a belső folyamataikhoz és a gyakorlati lépéseikhez.

🌟Ha úgy érzed, együtt rezonálsz a lényemmel, üzenetben megtalálsz.
🌈Hozd Magaddal minden színedet!

Az alábbiakban bővebben is írok a fényutamról:

Isteni Lényként magamhoz ölelem az emberi tapasztalást, és vállalom a felelősséget azért, hogy mindezt én választottam. A Krisztusi Esszencia, mely valódi Lényegünk, és emberként közös bennünk, fokozatosan tudatosul bennem annak a gyógyulási folyamatnak az eredményeként, amiben még a test-elme is kifényesedik, s a Transzcendens megnyilvánításának eszközévé válik.

Jelenleg is ez a folyamat zajlik bennem, ám nagyon rövid idő alatt, csupán néhány év alatt, hatalmas tudati ugrások történtek bennem, s ezt tükrözi minden az életemben. A fókuszom a világi körülményekről és a formáról a az Igazságra való emlékezés szándékára helyeződött át, és a legfontosabb mindig az a kérdés számomra: Mire való az adott dolog? A Legfőbb Jót, azaz az Egy Tudat felébredését szolgálja-e, vagy az elkülönült identitás, az illúziók megerősítését?

Ez a látásmód hatja át a mindennapjaimat, és a vágyam az, hogy a Transzcendens Igazságot emberként is képes legyek megélni. Folyamatosan tapasztalom, hogy csakis az Igazságra való ráhangolódás hoz megelégedettséget, és ezért azok az inspirációk, melyek felbugyognak bennem vágyakként, ezt támogatják, s én bátran, hittel követhetem a bennem megjelenő késztetéseket.

A Csodák Tanítása, mely szintén egy Jézustól/Jeshuától csatornázott könyv, 2012-ben érkezett a tapasztalásomba, először 2013-ban végeztem el a leckéket. 2014-ben felvettem a kapcsolatot David Hoffmeister spirituális tanítóval és közösségével, a Living Miracles-szel. Még ebben az évben meghívásomra David Hoffmeister és a Béke Hírvivői közül néhányan Budapestre látogattak. 2015-ben a Living Miracles ösztöndíjának és adományoknak köszönhetően részt vettem egy 7 hetes mallorcai elvonuláson, majd onnan továbbutazva még 1 hónapot töltöttem Malaga mellett a Közösséggel. Az elvonulásokon való részvételnek és a Közösséggel való kapcsolatnak köszönhetően olyan tapasztalatokkal gazdagodtam, melyek által megtanultam azt, hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni a Csodakurzus tanításait, az életünk minden területén. Tiszta, egyszerű, kompromisszummentes alapelveiket azóta is alkalmazom. 

Fix alkalmazotti multicéges állásomat 2014 márciusában hagytam ott, s azóta, különösen 2015-ben és 2016-ban sokat utaztam Európában, és együtt éltem azokkal a barátokkal, akiket a közösségen keresztül ismertem meg. Spanyolországban, Hollandiában, Svédországban és Magyarországon is több helyen éltem, néhány havonta költöztem, követve a belső késztetéseket. Ily módon mélyült a bizalom bennem, hogy valóban az Isteni Gondviselésre hagyatkozhatok, hiszen mindent megkapok, amire valóban szükségem van.

2015 augusztusában pedig beérkezett életembe A Szív Útja, ami A Mesterré Válás Útjának első könyve. Azóta fordítom e Lelket tápláló tanításokat, és kapcsolódom azokkal, akikkel támogatni tudjuk egymást a rendkívül egyénre szabott utunkon.

Hiszem, hogy mind fontos szerepet töltünk be a Teremtésben és a Jóvátételben, s mindig létezik az a tökéletes megnyilvánulási mód, legyen szó könyvről, zenéről, filmről, emberről vagy bármi másról, ami pontosan azt tudja adni, amire éppen akkor szükségünk van. Ily módon a formák világa nem céllá, hanem a mindent átható átalakulás eszközévé válik. Ezért hát, ha megmozdul Benned valami, akkor lépj velem kapcsolatba!

info@amesterutja.hu

Szeretettel,
Alexandra VictoriaEddigi életutam, és ami hatással volt rám – még részletesebben

A személyiségemre és a lényemre az egyik legnagyobb hatást a magyar nyelv és a nyelvtanulás gyakorolta. Mindig is imádtam az irodalmat és a filmművészetet, faltam a könyveket és a filmeket, hagytam, hogy megérintsenek az élettörténetek, és inspirálják a céljaimat, vágyaimat. Ma már kutatások bizonyítják, hogy az egyes nyelvek szerkezete hatással van a gondolkodásmódra és a világnézetre is, ezért ezt kiemelten fontos tényezőnek tartom.

Az általános iskolában helyesíró versenyekre jártam, és ezekben az években megtanultam a magyar helyesírás hivatalos szabályait, ami az életutam későbbi éveiben rendkívül nagy jelentőséggel bírt. Egészen fiatalon kialakult egy érzékem a szövegértéshez, a szövegek tagolásához, és megalapozódott egy tápláló viszony is a helyesíráshoz, mint rendhez és rendszerhez.

Gimnáziumi éveim alatt rendszeresen írtam verseket és publikáltam is. Verseim a Révai Miklós Gimnázium Az üveghegyen innen című Diákantológiájában, a DRÓT című irodalmi lapban, majd a Győri Antológia 2001-es és 2003-as kiadásában jelentek meg. A Győri Antológia bemutatkozó szövegében ezt írtam magamról tizenéves fejjel: „Önmagam megőrzéséhez vagy új énjeim megtalálásához mániákra van szükségem.” Amikor elolvastam ezt 38 évesen a napokban, hihetetlenül meglepődtem, mert ez ma is igaz rám és arra, ahogy tanulok és magamba fogadom az új impulzusokat. Volt egy gyönyörű bölcsességem már egészen fiatalon is, csak még sok mindent nem tudtam a gyakorlatba ültetni, és különösen a kapcsolati dinamikák megértése terén voltak hiányosságaim, amit időbe és sok tapasztalatba telt kiművelni magamban.

Az angol és a német nyelv tanulása is alakított a személyiségemen. Az angol nyelv mindig is különösen és titokzatos módon otthonos volt számomra. 17 évesen felsőfokú angol nyelvvizsgát tettem, és utána is folytatódott az angol nyelv integrálódása a személyiségembe. Mára olyan érzés ez számomra, mintha 2 anyanyelvem lenne: a magyar és az angol.

Már kislányként is játékossággal tanultam az angol nyelvű dalszövegeket. Kedvencem Madonna, aki 11 éves koromtól a mai napig nagy hatással van rám. Általános iskolás koromtól a gimnáziumi éveim végéig elkísért a Dead Can Dance együttes zenéjével való mély rezonancia, amire hatalmas hálával és szeretettel gondolok, mert Lisa Gerrard hangja mindig is más világokba repített el.

A gimnáziumban 1 évig tanultam filozófiát, amit nagyon élveztem.

A másik nagy hatású művészeti ág a néptánc volt. Óvodás koromtól 15 éven át néptáncoltam a csornai Pántlika Néptáncegyüttes tagjaként. Folyamatosan körbevettek nálam idősebbek is, ez mindenféle vegyes hatással volt rám. A néptánc próbák és a fellépések itthon és külföldi fesztiválokon kiművelték bennem a rendszeres gyakorlás és a közönség előtti szereplés képességét.

11 éves koromtól kezdve a csornai Városi Művelődési Központ versmondó körének tagja is voltam, egészen a húszas évem elejéig. A versmondás, konferálás és szereplés a városi és egyéb jótékonysági rendezvényeken természetessé vált számomra. Gyakorolhattam az egyeztetést a fellépőkkel és a szervezőkkel, valamint megírtam a konferáló szövegeket. Egyik nagyszerű élményem volt, amikor gimnazista koromban a Győri Megyeházán verset mondtam egy komolyzenei koncerten.

A Budapesti Gazdasági Főiskolán közgazdaságtant, gazdaságdiplomáciát, nemzetközi menedzsmentet és marketinget tanultam, ami mind bővítette a látókörömet a világról. Míg addig szinte csak az irodalom és a különböző művészeti ágak kötötték le a figyelmemet, a felsőoktatási keretek között szerteágazó ismereteket szereztem a világ egy teljesen más aspektusáról. Ezeket az információkat később is hasznosítani tudtam, mert minden új nézőpont formálta a világnézetemet.

Egy 10 hónapos németországi szakmai gyakorlat után Budapestre költöztem, és a multinacionális cégek világában sok értékes tapasztalatra tettem szert. Különösen élveztem a folyamatok optimalizációját, amiből Yellow Belt tanúsítványt is szereztem, és egymás után vágtam bele a meglévő folyamatok hatékonyabbá tételébe. A csoportomban összesen 6 Yellow Belt projektet vezettem. Ez a terület annyira lelkesített, hogy szerettem volna továbblépni a Green Belt képzésre, de nem engedtek, azt mondták, hogy várnom kell, míg még több tapasztalatot szerzek. Egy idő után nagyon zavarni kezdett, hogy nem tudok a saját tempómban fejlődni, nem tudom követni a lelkesedésem lendületét, és mindig engedélyt kell kérnem, hogy követhessem a belül megjelenő inspirációimat. Végül ez indított el afelé, hogy új utakat keressek önmagam számára.

Először a mozgás szeretetét újítottam meg önmagamban. Az aerobic edzői és az emelt szintű személyi edzői képzés tovább nyitotta a világomat a fitness, wellness és a helyes táplálkozás területén. Imádtam aerobic órákat tartani, egészen felvillanyozott ez a mozgásforma, még az aerobic CD-imet is én magam állítottam össze, hogy a kedvenc zenéimre edzhessek az óráimat látogatókkal.

Ekkoriban kezdtem el foglalkozni a személyiségfejlesztéssel, a pénzügyi intelligenciával is.

Nagy hatással volt rám az elektronikus zenei közösség, ami szintén új világokat nyitott számomra kívül-belül.

2012-ben aztán berobbant az életembe a spiritualitás. David R. Hawkins, Eckhart Tolle, Byron Katie, Lisa Cairns munkássága elindított az úton, aztán a Jézustól érkező csatornázások érintették meg a szívemet és lelkemet olyannyira, hogy éveket töltöttem A Csodák Tanítása tanulmányozásával, majd A Mesterré Válás Útja könyveinek lefordításával. A kineziológia, az életfeladat rendszer, a Symbolon archetípus rendszer is sok felismerést hozott számomra.

Kezdetben számtalanszor lendítettek tovább a családállítások. 1 évet el is végeztem a Rendszerakadémia 2 éves családállítás vezetői képzéséből, aztán végül úgy döntöttem, hogy nem fejezem be a képzést, mert megismerkedtem a módszernek egy kevésbé kontrollált, a morfogenetikus mezőben jobban bízó megközelítésében, a csendállításban. Ezzel sokat kísérleteztünk egy elkötelezett baráti közösséggel, akik azóta továbbfejlesztették ezt a módszert a CsendBenn Egyesület színtér előadásaival. Én azonban 2014-ben David Hoffmeister közösségével kezdtem el szorosabban együttműködni, és elindultam egy másik irányba.

Időközben új mozgásformákkal is ismerkedtem: az 5Ritmus és a Rituáltánc nagyon sokat adtak.


Miután 2014-ben kiléptem a multicégek világából, spirituális közösségeknél és alapítványoknál gyűjtöttem tapasztalatokat, önkénteskedtem, és követtem a szívemet, megtanultam, hogy az élet gondoskodik rólam, ha hű vagyok önmagamhoz.

Minden külföldön, más kultúrában megélt élmény nagy hatással volt rám a kontrasztélményeknek köszönhetően.

Néhány év után azonban ismét szembesültem azzal, hogy a spirituális közösségekben is alá kell rendelődnöm másoknak, nem követhetem a saját tempómban a belső késztetéseimet, engedélyt kell kérnem a „nálam bölcsebb” vezetőktől, és hamarosan rájöttem, hogy ebben a struktúrában nem lehetek sem szabad, sem boldog.

A 2015-ös spanyolországi ösztöndíjam alatt, Mallorcán ismertem meg egy angol férfit, aki később azon a nyáron elküldött nekem egyetlen bekezdést A Szív Útjából, A Mesterré Válás Útja egyik könyvéből. Nagyon megérintett a bekezdésből áradó bölcsesség, és néhány hónap múlva el is kezdtem hallani a belső hangot, ami azt súgta, hogy kezdjem el lefordítani ezeket a könyveket. Elindult egy 7 éves fordítási folyamat, ami kitartásra, elköteleződésre, önismeretre, önszeretetre és még sok minden másra is megtanított. Hiába volt ez „csak” egy fordítás, teljesen magaménak éreztem a tanításokat, mintha a lelkemből szóltak volna a szavak, együttrezegve azzal, amit a szívem mélyén igazságnak éreztem.

2016-ban visszaköltöztem a szüleimhez, mert a spirituális közösségtől való leválás után nem igazán tudtam, merre tovább. Ebben a több éves időszakban elkezdtem megszeretni a kertészkedést, a jógát, visszakapcsolódtam a természethez, elkezdtem ismerkedni az olyan kreatív irányokkal, mint a selyemfestés és az élményfestés, folytattam a fordítást.

Ebben az időszakban a figyelmem a párkapcsolati dinamikák tanulmányozására, megértésére, és a bennem lévő hitrendszerek átalakítására irányult, ugyanakkor folytatódott az Önvalóra való ráhangolódási folyamatom is. Leginkább YouTube videókon keresztül tanultam, egy egészen könnyed és élvezetes módon, mert teljes mértékben én állítottam össze a tanári csapatomat annak megfelelően, ki szólított meg, és szabadon tudtam mozogni a különböző csatornák között, attól függően, melyik téma foglalkoztatott, és merre vitt a lendületem. Shallon Lester, The Universe Guru Mina Irfan, SheraSeven, Kaia Ra, Dr. Ramani, Crappy Childhood Fairy, Patrick Teahan, Adamus Saint German és a Crimson Circle, Mooji, Jonna Jinton, Melanie Ann Layer, Karen McMullen (Human Design), Akasha olvasás (Debrei Helga) és még sokan mások.

2020-ban Panyolára költöztem, egy kis faluba a Szamos folyó partjára, ami új perspektívákat nyitott számomra a természettel való mélyebb kapcsolódásban. Kislánykoromban imádtam, hogy voltak kutyusaink a nagyszüleim falusi kertes házában, és itt, Panyolán végre újra van kutyusom, a neve Topa/Topi. Ez a leginkább szívet megnyitó élmény számomra, ami minden egyes nap örömöt ad, és a feltétel nélküli szeretetről tanít engem.

Összefoglalva azt tudnám mondani, én úgy látom, az élet egésze hatással van a lényünkre, és alakítja a személyiségünket. Van, ami az által mutat irányt, hogy vonz, és elindulunk felé; belemélyedünk, amíg táplál, tölt és tanít. Van, ami pedig az által mutat irányt, hogy taszít, és más utakra terel. Az élet misztikus, az emberi tapasztalás duális jellegű, és a fejlődésünk többnyire nem lineáris. Vannak visszatérő minták, amíg mindent meg nem tanulunk, amire a lelkünknek szüksége van. A családi kapcsolataink, a párkapcsolataink, a barátságaink, a munkahelyi kapcsolataink, a hobbijaink – az emberi tapasztalásunkban minden kapcsolat Önmagunkról tanít.

ÁLLAMILAG ELISMERT VÉGZETTSÉGEK
2023 szeptember – 2024 február
Intuitív Life Coach képzés Bárányos Editnél: life coaching, sématerápia, logoterápia, integrál pszichológia, tranzakcióanalízis, intuíció és jelenlét, mindfulness

2012
Fitness Company: személyi edző

2011
International Wellness Institute: aerobic edző

2011
Yellow Belt tanúsítvány a folyamatok optimalizációjában

2009-2011
Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar Marketing mesterképzés levelező szakon
Szakdolgozat címe: Egy nemzetközi vállalat folyamatainak regionális centralizációja, különös tekintetettel a shared service centerek sajátosságaira. (szakdolgozat nyelve: magyar)

2004-2009
Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar
Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak, Nemzetközi menedzsment szakirány
Szakdolgozat címe: Marktpositionierung von j-fiber GmbH als Mitglied der LEONI Gruppe /
A j-fiber GmbH piaci pozicionálása a LEONI Csoport tagjaként (szakdolgozat nyelve: német)

2000-2004
Révai Miklós Gimnázium, GyőrSZAKMAI TAPASZTALAT, KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK ÉS TANULMÁNYUTAK

2019-
A YouTube csatornám elindítása @kozmaalexandra

2017-
https://amesterutja.hu – A Mesterré Válás Útja
Honlap menedzsment, online marketing, önismereti csoportok vezetése, online kurzusok, személyes önismereti tanácsadás, hangoskönyvek és meditációk készítése.

2022 nyara
Hawaii tanulmányút Kauai szigetén, mélyülés a The Way of Mastery tanításaiban.

2015-2022
A The Way of Mastery 4 könyvének fordítása angolról magyarra.

2013-2017
https://kozmaalexandra.hu (jelenleg máshoz van rendelve ez a domain név)
Honlap menedzsment, online marketing, önismereti csoportok vezetése, személyes önismereti tanácsadás, hangoskönyvek és meditációk készítése.

2016 nyara
Együttműködés a svéd The Open Heart (Nyitott Szív) Alapítvánnyal, svédországi tanulmányút.

2013-2016
A Csodák Tanítása – nemzetközi együttműködés az amerikai Awakening Mind Alapítvánnyal és a Living Miracles közösségével Európa-szerte.
3 könyv lefordítása angolról magyarra –
David Hoffmeister: A Cél az egyetlen választás, A Válasz, Filmkalauz a megvilágosodáshoz.
Kapcsolattartás a nyomdával.
Rendezvényszervezés, tolmácsolás angolról magyarra:
David Hoffmeister és a Béke Hírvivői budapesti látogatásainak megszervezése: a rendezvények helyszíne, hotel, technikai támogatás, fuvar, reptéri fuvar, a rendezvényen résztvevőkkel és segítőkkel való kapcsolattartás.
3 hónapos ösztöndíj Spanyolországban 2 különböző helyszínen Mallorcán, majd Malaga mellett.
2 hetes ösztöndíj Finnországban.
2 hónapos tanulmányút Hollandiában.

2012-2014
Millennium Wellness, Budapest
aerobic edző

2010.07.-2014.03.
Beyond Petroleum Shared Service Center, Budapest
német és angol nyelvű back office sales service csoportvezető, folyamatok optimalizálásáért felelős (Yellow Belt tanúsítvány, 6 Yellow Belt projekt).
Kapcsolattartás a német Bochumban lévő BP-s értékesítő munkatársakkal és a német Aral key account ügyfeleivel: számlázás, ügyféladatok, riportok. Koordináció, új folyamatok ellenőrzése, meglévő folyamatok optimalizálása.

2009.04.-2010.06.
EDS/HP, Budapest
német és angol nyelvű 1st level IT helpdesk agent és a 40 tagú team Quality Coordinatora:
a németországi Vodafone D2 alkalmazottak 2 nyelvű informatikai támogatása telefonon és emailben,
QC-ként a csoporttagok felkészítése a külső és belső auditokra, a teampage frissítése, meeting jegyzőkönyvek készítése.

2008.01.-2008.10.
j-fiber GmbH, Jéna, Németország
marketing és sales gyakornok az AIESEC közvetítésével, melyhez 2007 februárjában csatlakoztam:
a marketing asszisztens támogatása, vevői elégedettség felmérése, piackutatás a versenytársakról és termékekről, üzleti utak, prezentációk és workshopok előkészítése, vevői adatbázis karbantartása, honlap tartalmának frissítése, angol és német fordítási feladatok.

2007.06.-2007.10.
Trenkwalder-Multiman Kft, Győr
HR-gyakornok: adminisztráció, recepció, interjúkon való részvétel és értékelés, telefonos ügyintézés.

1998-2006
Csornai Városi Művelődési Központ, Győri Megyeháza, Veszprémvarsány, környékbeli falvak –
versmondás és konferálás városi és jótékonysági rendezvényeken:
egyeztetés a fellépőkkel, szervezőkkel; a konferáló szöveg megírása.

..