Yeshua magyarra fordított tanításai

Yeshua

Jeshua az a személy, akit mi mind „Jézusként” ismerünk. Ez az eredeti nevének görög és latin fordítása. Jeshua arámi nevét néha Y’shuának vagy Yeshuának is írják.

Tanításai – ahogy az 5 Mester Útja Szövegben, az Ő eredeti Miatyánkjában, különösen az arámi anyanyelvén szóló Üdvösségben megtaláljuk – egy olyan kiterjedt, rendkívüli, mégis gyakorlatias és időtlen bölcsességet tárnak fel, ami valóban rendelkezik az autentikus spiritualitás ismérveivel:

.

Ezek a Tanítások helyreigazítják az elmét, meggyógyítják a szívet és felébresztik a lelket.

.

Mit tanított valójában?

 • Minden lény a Fény egy szikrája – lélek -, mely Egy Istennel, és örökké olyan marad, amilyennek meg lett teremtve.
 • Mindegyikünk teljességgel felelős azért, hogyan használjuk e Fényt, mit választunk, így magunkhoz vonzva pontosan azt, amit megtapasztalunk. A választásnak e hatalma a ragyogó és független lélek legalapvetőbb jellegzetessége.
 • Isten Szeretet, és a Szeretet nem kárhoztat. Nincs benne ítélkezés.
 • Minden lény méltó a megbocsátásra és támogatásra, hogy – ha a hajlandóság jelen van – átalakíthassa az irányultságát a félelemről a Szeretetre.
 • Csakis, amikor megbocsátunk, és módot találunk arra, hogyan szolgálhatjuk e Jóvátételt, akkor ébredhetünk fel igazán a teljes megvilágosodásra, és válhatunk Mesterré.
 • A megbocsátás nem egy intellektuális gesztus, hanem a lényünk radikális átalakulása, amit legjobban az arámi szó, a washwoklan foglal össze, melynek jelentése: visszatérni az Eredeti Egész-ség állapotába.
 • Míg Egységünk és Valóságunk változatlan, sosem változik és megváltoztathatatlan, mi arra használtuk a választási hatalmunkat, hogy olyan tapasztalatokat képzeljünk el és teremtsünk meg, melyek az elsődleges elkülönülés hiedelméből fakadnak.
 • Ez a „pokol” valódi jelentése. Bár gyakran rejtett módon, az elkülönülés bűntudatot és egy diszfunkcionális érzetet okoz lényünkben, ami aztán létrehozza az emberiség lelki és viselkedésbeli szenvedésének milliónyi formáját.
 • A Menny, éppen úgy, ahogy a pokol is, egy elérhető lehetőség minden lény számára, aki hajlandó rálépni a megtisztulás, gyógyulás és felébredés útjára, és végigjárni azt, egészen a megvilágosodásig. A Menny egyformán „itt” is jelen van, ahogy az e világon túli Fény végtelen birodalmainak bármelyikében.
 • A bűn nem egy erkölcsi kudarc, hanem egy ellenállás, hogy megismerjük és éljük e Fényt.

A Tanítások olyan mélyek és mélyrehatóak, hogy egyszerűen nem lehetséges megvizsgálni az igazságukat más módon, csakis úgy, ha felfedezzük őket önmagunk számára.

.

Yeshua azt mondta Jayemnek, hogy a szándéka a kapcsolatukat illetően 2 részből áll:

 • Annak az átfogó Ösvénynek a teljes helyreállítása, melynek Ő egyszerre tanítványa és tanítója is volt, és amely igazodik ahhoz, amire a tanítvány készen áll.
 • A Mester Útja Ösvényének megalapozása, mely képes arra, hogy egy lelket elvezessen a Felébredés első sugallataiból a lélek éretté válásába, kiteljesedésébe, amire Ő Krisztusi Elmeként utal, végül pedig a lélek megnyilvánult mesterré válásába. (Ez bárhogy kinézhet, nem feltétlenül azt jelenti, hogy tanítóvá válni a forma szintjén.)

.

Yeshuát 2 tulajdonságáról ismerhetjük fel:

 • A Bölcsességének mélységéről és ékesszólásáról.
 • A szellemességéről, humoráról és könnyedségéről, ahogy ezt a Bölcsességet közvetíti.

.

.

Forrás: https://wayofmastery.com/jeshua/