Jézus (Jeshua) csatornázott, magyarra fordított tanításai

Válj az idő mesterévé!

Most elkezdjük.

Valóban, ismét üdvözöllek téged, Isten szent és egyszülött Fia, egyszülött, nem megalkotott, és örökké egylényegű mindazzal, ami az Atya – az idő előtt született és egylényegű mindazzal, ami az Atya. Kell-e bármi mást mondanunk?

Egyszülött, de nem a földi értelemben vett módon született, hanem az idő előtt született. Hm. És mindegyikőtökkel elhitették azt, hogy a test, amiben hited szerint élsz, csupán néhány rövid éve jött létre, és te pedig vele jöttél létre. Ez egy illúzió.

Az idő előtt született. Az otthonod az örökkévalóság. A lényed maga Isten Szeretete. Soha semmi nem változtatta meg; soha semmi nem mocskolta be; soha semmi nem korlátozta, kivéve a te választásodat, amivel a végtelen bölcsességedet és erődet és kreativitásodat arra használod, hogy a korlátozottság illúzióját teremtsd meg. És ezzel történt meg az idő születése.

Az idő előtt született. Eltűnődtél-e valaha is azon, hogy mit is jelenthet ez? Mert ha ezekkel a szavakkal írtak le engem, Jeshuát, Krisztust, akkor e szavak semmit sem jelentenek velem kapcsolatban, ha nem ugyanazt jelentik veled kapcsolatban is. Na most, hogyan lehet ez? Mert bizony azt tanították neked, hogy én valaki különleges vagyok, és te pedig valami egyszerű teremtmény vagy. És mégis, a valóságban – nem az illúzióban, hanem a valóságban – te és én Egyek vagyunk, és mindent, amit valaha is rólam mondtak, azt rólad mondták. Minden virágos szó, ami a Szentírásodban található, rólad szól. Bármely szó, mely befeketítene téged, és azt mondja, hogy te csak egy egyszerű teremtmény vagy, egyáltalán nem rólad szól; hanem valaki más illúzióiról.

Mert bizony azt mondtam neked, hogy egészen szeretve vagy, és soha nem vétkeztél. Te vagy az emberiség Fénye és Élete, és bárhol is vagy, Isten teljessége fejeződik ki és terjed ki afelé, aki előtted áll, és az egyetlen dolog, ami valaha is akadályt képezhet közted és testvéred között, az a te választásod, hogy abban higgy, hogy valami más vagy, mint aminek Isten megteremtett téged. Ezért, az a fátyol, amit megteremtettél, csupán a te választásod, amivel a neked megadatott végtelen erőt arra használod, hogy az elkülönülés nevű nagyon vékony szűrőt megteremtsd. Nincsen erő ebben. Nincsen valósága ennek. Semmi sincs benne az Igazságból.

Az én nézőpontomból – abból a nézőpontból, amit választásod szerint felismersz, és amire felébredsz – ez az illúzió nem létezik. És amikor azt választod, hogy a testvéredre azokon a szemeken keresztül nézel, melyekkel én látlak téged, Krisztus szemével fogsz látni, és tudni és érteni fogod, hogy azért születtél e világra, hogy e világ megváltója legyél.

Ezért, a születés csakis az időben mehet végbe. A születés nem más, mint hogy azt, ami örökkévaló és változatlan, kifejezed egy olyan formában, amit a világ képes megérteni – ez egy megváltó születése. A Karácsony története a tiéd, a Húsvét története is a tiéd, amikor azt választod, hogy magadénak vallod azt az egyedüli Igazságot, ami az idő előtt megadatott neked:

Én és az Atyám Egyek vagyunk. Én az örökkévaló Krisztus vagyok. Én élek; ám nem én, hanem Krisztus él bennem és rajtam keresztül. Bár magamtól semmit sem teszek, Atyám cselekszik meg minden dolgot rajtam keresztül, mert Ő a Fény és az Élet és az Út és az Igazság, és én egy vagyok Vele örökké.

A világ semmit sem képes adni nekem, és a világ semmit sem képes elvenni tőlem. Ezért nem félelemben élek. Nem hiányban élek, és nem szükségben élek. Hanem azért élek, hogy kiterjesszem és megosszam szent testvéreimmel lényem teljességét, és amikor így teszek, lángra lobbantom bennük annak lehetőségét, hogy ők is magukénak vallják ezt a valóságot.

És bármikor, amikor azt választom, hogy összejövök a testvéremmel, és nem tűröm meg a hibának még a nyomát sem magamban vagy benne, és ő azt választja, hogy ugyanezen a Fényen keresztül lát engem, akkor a kettő ismét eggyé válik. A szent intimitás felismerődik, és a Jóvátétel beteljesedik a Földön éppen úgy, ahogy a Mennyben már most is teljes.

Ez az a hatalom, ami megadatott neked. Ez az a hatalom, ami nekem megadatott. E hatalom által jövök el és olvadok össze ezzel az üres vázzal, amiről azt hiszed, hogy szeretett testvéremé. És én eljövök, és nem másra használom ezt az eszközt, mint hogy megnyilvánítsam azt, aki vagy, és újra meg újra el fogok jönni, hogy tükörként szolgáljak számodra, egészen addig, míg erre az üres vázra tekintve és e szavakat hallva fel nem ismered, hogy nem másra tekintesz, mint saját magadra, és a saját hangodat hallod, azt a hangot, amit Atyánk adott neked az idő előtt.

Amikor sajátodénak vallod e szavakat, akkor minden hatalom megadatik a Földön e testi templomban éppen úgy, ahogy már a Mennyben is tiéd e hatalom. Azt gondolod, hogy el vagy különülve ettől az üres váztól, és én mondom neked, hogy nem vagy. Ha lebontanád az érzékelésedet, és felhagynál azzal, hogy a hajad színére és a fizikai formák szélességére és kerületére tekintesz, és elkezdenéd látni mindazt, amit a tudósaid molekuláknak és atomoknak és kvarkoknak és elektronoknak és kis fénypontoknak hívnak, felfedeznéd, hogy semmilyen különbség nincsen aközött a test között, amit a magadénak hiszel, és ezen üres váz között, amiről azt hiszed, hogy szeretett testvéremhez tartozik – semmilyen különbség.

Végső soron, az az érzékelés, hogy a testek a térben és időben lakoznak, és el vannak különülve egymástól, maga egy illúzió. És mégis, tiéd a hatalom, hogy kristálytiszta szemekkel láss, elengedve az elkülönülés illúziójának minden nyomát magadból, hogy ne a test szemeivel láss, hanem a feltámadott Krisztus szemeivel, hogy ne egy testet láss magad előtt, hanem a Tökéletes Szeretet gondolatát formában, aki a testvéred. És milyen hatalmat, milyen gyógyulást tudnál kiterjeszteni testvéred felé, ha nem egy elkülönült testet, hanem Krisztus örökkévaló jelenlétét látnád abban, aki előtted van? Na most, nem igazán számít, ha ő ezt elfelejtette. Az számít, hogy te emlékezel erre.

Hm. Ezért van az, hogy amikor az Igazságban felébredtél, és azt választottad, hogy soha többé nem tűrsz meg hibát a saját érzékelésedben, amikor testi formában valaki előtt állsz, és Krisztus Fényével a szemeibe nézel, egy egyszerű mosolyod életeket képes meggyógyítani. És abban a mértékben, hogy ő hajlandó befogadni Krisztus Fényét, aki vagy, a szemeid előtt csodák történhetnek.

Képes vagy-e hát megérteni, hogy ha te a te életedben nem csodákat látsz, az azért van, mert még mindig azt választod, hogy elidőzöl a sötétség egy apró maradványánál, ami így szól,

Hiszek Istenben. Hiszek Krisztusban, de még nem igazán ez a Fény vagyok. Ha egy kicsit keményebben munkálkodom ezen, és tökéletesítem, majd a következő életemben én is e Fény leszek.

A legarrogánsabb cselekedet ragaszkodni ahhoz, hogy te valami más vagy, mint Krisztus. A világod pont az ellenkezőjét tanítaná neked, nem igaz? Mert valóban, ha azt mondod, hogy „én a feltámadott Krisztus vagyok”, azt az arrogancia legnagyobb cselekedetének tartják.

Én megpróbáltam, és megpróbáltak keresztre feszíteni. Félsz a keresztre feszítéstől? Sokatok tudja, hogy amit most mondtam, az közvetlenül a szívedhez szól, mert küzdesz e világban, és a félelmedbe botlasz, és nem érted a forrását.

Miért élek még mindig hiányban? Miért nem nyilvánítom meg Krisztus erejét?

És mondom neked: azért van ez, mert még mindig magadban hordozod azt a félelmet, hogy a világ keresztre fog feszíteni téged, ha igazán az erődben élsz. És mi ez az erő, ha nem az a választás, hogy megpihensz annak gyengédségében, amikor megengeded, hogy az egyetlen valóságodból élj minden egyes lélegzettel, amit veszel.

Keresztre fog-e feszíteni engem a világ, ha elengedem annak a hiedelemnek minden nyomát magamból, hogy valaha is el voltam különülve Istentől, ha megteszem a hit ugrását, és bízom abban, hogy Isten ereje él rajtam keresztül, ha lerázom magamról a hiány és szükség és félelem láncait? És inkább hagyom, hogy Krisztus éljen bennem, hogy így ujjonghassak egyik ősi testvéremmel: én élek; de nem én, hanem Krisztus él bennem.

És ha a világ rád néz és így szól, „Itt egy újabb dilinyós”, képes vagy-e megérteni, hogy az, amit hallasz, az illúzió hangjából szól, amiben nem lakozik erő? És ha ez igaz – és biztosíthatlak arról, hogy igaz -, akkor kit érdekelnek egy másik elme véleményei, amely ragaszkodni akar az illúziókhoz, a valóság elfogadása helyett?

Sokatok tudja, mit jelent arra vágyni, hogy úgy ébredj minden reggel, amikor is azt látod, hogy a világod békében van, a világ komplexitásai meggyógyultak, a káosz megszűnt, az őrület szertefoszlott. És mégis, reggel felkelsz, és elindulsz, és alkalmazkodsz a világ véleményeihez, mert még mindig abban hiszel, hogy a világ képes biztonságot nyújtani neked, és ha alkalmazkodsz hozzá, elkerülheted a keresztre feszítést.

És mégis, mondom neked: a világod érzékeléseihez való alkalmazkodás maga a keresztre feszítés választása. És ahogy egykor eljöttem, most ismét eljövök e világba sokféle módon. És még ebben az órában is, ezen az estén, a bolygód több, mint száz helyszínén kommunikálok hasonló módokon egyetlen egy okból kifolyóan: arra kérlek, hogy csatlakozz hozzám, nem a Keresztre Feszítésben, hanem a Feltámadásban. Van egy Fény és erő, mely megszületőben van ezen a síkon, mely Szent Anyád földjeiből emelkedik fel, és rövid az idő e Földön. És azt kérem tőled, hogy emelkedj fel velem, és legyél a Feltámadás.

Tudod, hogyan legyél a keresztre feszítés. Ezt nagyon jól eljátszottad, és ennek az univerzumnak minden istene és szintje megtapsol téged azért, hogy képes voltál ilyen drámát előadni. Hm. De a függöny most felemelkedik. E teremben sokan érzékenyek e függöny felemelkedésére. Egy gyorsulásként érzékeled, mely elkezdi az energiát felfelé és lefelé mozgatni a gerinc mentén. Néha egy olyan érzést teremt ez meg, hogy: „Ó, Istenem, mi fog történni legközelebb?” Nyílj meg, és engedd, hogy megtörténjen, mert a függöny felemelkedése semmivel sem több, mint az illúzió halála: mert megszületik a Fény, mert emlékszel rá.

Ezért, csatlakozol-e hozzám, és részt veszel-e a megoldásban, ahelyett, hogy a probléma folytatódásában vennél részt?

Értsd meg jól, hogy a fáradtságnak egyáltalán semmi köze sincsen a testhez! Csakis az elméhez van köze. Csakis az elméhez van köze. És amikor az elme felébred, csakis a Fényt választja, és nem tűr meg többé hibát a saját érzékeléseiben, és minden pillanatot átad a Szentléleknek, akkor valóban, ez az elme megvilágosodott, mert a szív felébredt, és a test felugrik, akár egy csomó kis katona, mely addig aludt az őrszolgálat alatt, és így szól, „Ó, Istenem, valami megváltozott itt”, és a sejtek aktivizálódnak. És elkezdik felismerni, hogy Isten végtelen Fényét fogod hozzájuk küldeni, és ezért újra kell tanulniuk a dolgukat. Többé nem lesznek képesek eltűrni a betegséget, mert te addig beteg gondolatokat küldtél hozzájuk. Érted, amit mondok? A test a tökéletes szolgád, és ha ismerős számodra a depresszió vagy a betegség, akkor az azért van, mert hosszú időn keresztül arra tréningezted a tested sejtjeit, hogy alkalmazkodjanak az elmében megtartott beteg érzékeléshez. És amikor meggyógyítod ezt az érzékelést, a testnek követnie kell azt.

És nagyon is lehetséges – és látni fogod, ahogy ez történik majd e bolygón; sokatok látni fogja, ahogy ez történik majd e testekben -, hogy amikor egy pillanat erejéig megjelenik a kellemetlenség vagy betegség a testben, akkor az elme egyszerűen a Fényt választja, a Menny végtelenségéből Fényt küld hozzá, és kifejezi azt a Földön, és a test sejtjei azonnal meggyógyulnak majd. Erre képes egy mester, és nem azért jöttél, hogy a világ rabszolgája legyél, hanem azért, hogy a mesteri kiválóság példája legyél minden tekintetben. És mesternek lenni megköveteli a legnagyobb felelősséget: azt a képességet, hogy felelj, és e világ egészére nézve így szólj,

Istenem, én alkottam ezt, és most semmissé fogom tenni. Hol is kezdjem? Pontosan ott, ahol vagyok.

Ha minden elme kapcsolatban áll egymással – és biztosíthatlak arról, hogy ez így van -, akkor pontosan ott, ahol most ebben a pillanatban vagy, ha tágra nyitod a szív és az elme ablakait, ha megnyitod a test sejtjeit, és így szólsz,

Én vagyok Isten Szent Fia, és magaménak vallom a Királyságomat. Szálljon alá a Fény a Földre most bennem!

… ha így teszel, azzal a teremtés egészét már fel is emelted.

Képzeld el, hogy az én Atyám házában sok lakóhely van! Minden szoba egy szív és elme, és e lakóhelynek végtelen számú szobája van. És te egy apró, kis szobácskában élsz az első emeleten. És tudod, hogy feletted ezernyi és ezernyi emelet van, és amikor kinyitod az apró szobácskád ajtaját, és lekukucskálsz a h-o-s-s-z-ú folyosón, tudod, hogy ezernyi és ezernyi szoba van azon az emeleten is, ahol te vagy, és Atyád éppen most mondta neked, „Azt akarom, hogy söpörj fel minden szobában.” Hm.

Ó, Istenem, mekkora feladat! Húha! Hogyan fogok ennek valaha is a végére érni?

Annak titka, hogyan születhet meg újra a Mennyei Királyság a Földön az, hogy te felismered, hogy amikor te felsöpröd a port a saját apró szobácskád minden szegletében, akkor ezt Atyám házának minden szobájában megtetted, mert minden elme és szív kapcsolatban áll egymással. Ezért, fogadd el a gyógyulást önmagad számára, és ezzel máris te vagy az a gondnok, aki a ház minden szobájában feltakarított.

Van-e ennek értelme számodra?

Jelenlévők: Igen.

Jeshua: Míg az idő még egy kis ideig folytatódik, azért adatik meg neked, hogy ezt a döntést hozd meg minden egyes lélegzettel. Ezt értem a felel-ősség képessége alatt: azt a képességet, hogy minden egyes pillanatban így felelj:

Milyen gondolatot tartok meg magamban választásom szerint? A korlátokhoz és hiányhoz és félelemhez idomulok-e? Vagy azt választom-e, hogy a Királyság teljessége leszek most, mert én vagyok az Atya egyszülöttje minden világok előtt, és örökké egylényegű vagyok mindazzal, ami Atyám?

Ez az a választás, ami előtted áll. Ez az a választás, ami olyan fontos e bolygón ebben az időszakban.

Ebben a teremben ezen az estén sok-sok-sok lény van, akiknek ezen a ponton nincsen fizikai teste, ahogy nektek. Mind körbevesznek benneteket. Néhányatok érezte ezt már eddig is. Néhányatok észrevette ezt, és olyan gondolatai voltak, miközben itt forgolódott beszélgetve és ételt csipegetve, hogy

Van valami ezzel a teremmel ma este. Mi az?

Azt is mondhatnád, hogy más vendégek is érkeznek már egy ideje, hogy segítsenek néhány dologban az energiával itt. Mondtam neked, hogy én olyasvalaki vagyok, aki szereti, ha sok barátja van, és ez nem az egyetlen olyan sík, ahol vannak barátaim; és ez nem az egyetlen sík, ami elérhető számodra. Mindegyikőtöknek vannak útmutatói és tanítói és barátai a fizikai szemek által láthatatlan síkokon, és ők elérhetők számodra, mert szeretnek téged. Tudják, hogy te az örökkévaló Krisztus vagy, és bármit meg fognak tenni, amit csak tudnak, hogy segítsenek neked emlékezni, hogy segítsenek neked hozzáférni ehhez az erőhöz, ily módon te képes leszel a Királyság teljességét e világba hozni és kifejezni.

Ne félj a keresztre feszítéstől! Mindegyikőtök megízlelte a halál illúzióját. Egyikőtök sem menekült meg attól, hogy mások üldözzék ebben a drámában, és mindegyikőtök magában hordozza a keresztre feszítéstől való félelmet. Hívhatod ezt visszautasításnak. Hívhatod ezt meggyalázásnak. Hívhatod ezt kivégzésnek. Bármilyen formát is ölt, van egy olyan félelem benned, ami a szívedet összeszűkülve tartja. És mégis, maga e félelem egy illúzió.

Ez az illúzió papírvékonyságú, olyan vékony, hogy csupán egy választásba kerül, hogy átsétálj rajta. És én azt kérem tőled, hogy csatlakozz hozzám, becses és szent és régi barátom, egyszülött minden világok előtt, te, aki egylényegű vagy mindazzal, ami én vagyok, azt kérem tőled, hogy sétálj át e fátylon önmagadban, és soha ne érd be többé kevesebbel, mint a Királyság Ereje és Bölcsessége és Igazsága, hogy ennek szavai hagyják el ajkaidat, hogy ezt terjesszék ki a tested mozdulatai, hogy csak a Fény éljen benned és általad – és te leszel az a Fény, mely meggyógyítja a világot.

A test nem több, mint a kommunikáció egy eszköze. És még csak nem is a tiéd! Szóval min aggódsz? Senki sem fogja egy keresztre szögelni ezúttal, és még ha ez is történne, az sem számítana. A test porból van megteremtve, és a porba is fog visszatérni. A test Szent Anyád ajándéka, és az örökkévaló Krisztusnak egy olyan eszközként adatott meg, ami képes Isten feltétel nélküli Szeretetét kommunikálni.

Bárcsak érthetnéd, mi történik igazából e Földön! A valóság nem rajtad kívül van. Nem abban a bonyolultságban van, ami e világot uralja. A valóság benned van, és minden, amit láttál, és minden dráma, ami ebben a világban kibontakozott, semmivel sem volt több, mint mikor te besétálsz a moziba, és megnézel egy bizonyos filmet. És most elérkezett az idő ezen a bolygón arra, hogy te felkelj a székedből, visszamenj a sok teremmel rendelkező mozi központjába, visszamenj a szíved közepébe, és emlékezz arra, aki vagy, és aztán egy másik moziterembe sétálj be, ahol egy új film kezdődik éppen – a Fény, bőség, öröm, béke és a rendkívüli csodák filmje. A film már elkezdődött, és én a jegyszedődként jövök, így szólva, „Gyorsan, gyorsan, gyere velem! Ne késlekedj tovább! A régi film már véget ért.” Te pedig csak ott ülsz a székedben, végigpörgeted az elméden az összes szörnyű jelenetet, bár a filmnek már vége.

Jelenlévő: Várjatok meg! Még hoznom kell popcornt!

[Nevetés]

Jeshua: Amiatt mindent feltartóztatunk. Valóban. Hogy vagy, testvérem?

Jelenlévő: Nagyon jól, köszönöm.

Jeshua: Történt pár változás az elmúlt hetekben?

Jelenlévő: Aham.

Jeshua: Ne tarts vissza semmit! A folyó oly módon kezd áramlani, amit nem érthettél volna meg akár néhány hónapja sem. Nyisd meg magad egészen minden egyes nap, és mondd a Szentléleknek azt, hogy készen állsz! Hívd fel Atyádat arra, hogy az Atya és Fiú egységének teljessége robbanjon rajtad keresztül! Csak állítsd kihívás elé Őt, hogy meglásd, képes-e egészen elárasztani téged mindezzel! Tegyél így minden nap, amikor felkelsz! Ez nagyon fontos most, mert az ismerős szokásaid vissza akarnak majd kúszni, hogy kis gátakat építsenek. Válaszd a Fény erejét! Válaszd ezt mindeneddel, amid csak van, minden reggel, amikor felkelsz, és adj hálát érte minden este, mielőtt nyugovóra térsz!

Elégséges ez?

Jelenlévő: Igen.

Jeshua: Elég alacsony ár ez azért a Kegyelemért, ami százezer illúziót gyógyít meg.

Jelenlévő: Azt hittem, csak egy van.

Jeshua: Az egy és a százezer egyszerűen két módja annak, hogy ugyanazt a dolgot fejezzem ki.

Jól van, hát, hogy vagyunk? Ez egy kicsit hosszú köszöntés volt. Sajnálom.

[Nevetés]

Jelenlévők: Megérte. Jó volt. Csodálatos. Megválaszoltad a kérdéseimet.

Jeshua: Ah. Mit fogsz kezdeni a válaszokkal?

Jelenlévő: Ó! Ez egy beugratós kérdés. Igen, ez egy beugratós kérdés. Örvendezni bennük. Befogadni őket. Hát, épp említetted a régi szokásokat, amik ki akarnak ugrani a kis zugaikból, és meg akarnak újra fogni bennünket. Ez tényleg igaz, és igaz volt számomra a múlt héten, és remélem, hogy ez az utolsó hajrájuk.

Jeshua: Reméled?

Jelenlévő: Ó, oké. Megfogtál.

Jeshua: Nem, csak gyengéden kijavítottalak.

Jelenlévő: Igaz.

Jeshua: Szeretett testvérem, te vagy az, aki rendelkezel velem, és én a szívedben lakozom a lényed teljességeként. És a lényed e teljessége teremti meg Jeshua tapasztalatát, hogy te beszélhess igaz Éneddel. Értsd meg jól, amit mondok neked, mert mindegyikőtökre vonatkozik: éppen úgy, ahogy az egóként egy elme voltatok, vagy az elkülönült én érzete, ami minden világot megteremtett, már most is egy Elme és egy Szív vagytok a Fiúság megváltásának megteremtésében. Éppen úgy, ahogy megteremtettétek az elkülönülés illúziójának drámáit, pontosan úgy teremtitek meg a megváltás drámáját is.

Ezért, mindaz, ami én vagyok – és ezt mondtam már neked korábban -, Jeshua ben Josephként, aki eljött és sétált és beszélt, aki izzadt, megéhezett, az erdőben pisilt (elnézést, ez a rész nem került bele a Bibliába), minden dolgot, amit te csináltál, ami valaha is megkísértett, én is megízleltem. És mégis, értsd meg, hogy az életem egészen a tiéd! Ti vagytok azok, akik létre hívtátok Jeshua Joseph ben Joseph életét, hogy a világ megváltója legyen, egy tükör, melybe belenézve emlékezhettek önmagatok Igazságára. Úgy is mondhatnátok, hogy úgy döntöttetek, hogy elalszotok, és egy nagyon jó kis drámát álmodtok, és beleírtátok, hogy lesz egy lény e bolygón, és amikor rá néztek, az aktivál majd bennetek egy emlékezést,

Ah, megszólalt a harang. Itt az ideje, hogy felébredjek a drámámból. Jó volt, de létezik egy sokkal nagyszerűbb, amit megélhetek.

Te mindaz vagy, ami én vagyok, és nincsen közöttünk semmi olyasmi, amit elkülönülésnek hívnak.

Ezért, szeretett testvérem, ne reméld azt, hogy ez lesz a régi szokások utolsó hajrája, hanem határozd el, hogy ez így van! Hm.

Szeretnék adni neked egy kis feladatot. Készen állsz?

Jelenlévő: Készen állok.

Jeshua: Majd meglátjuk. Nem mondtam-e neked azt, hogy minden egyes napodon csinálj valami felháborítót? Hallottad ezt korábban?

Jelenlévő: Igen. Igen.

Jeshua: Mennyi idő telt el, mióta a gyakorlatban így tettél?

Hát, azt hiszem, múlt héten végre volt időm arra, hogy valami felháborítót csináljak.

Drága barátom, menj el valamelyik bevásárlóközpontodba, állj fel valamelyik székre ott! Általában a művirágok mellé teszik őket. Nincs semmi, ami vetekedne a művirágok illatával.

[Nevetés]

Állj fel egy lépcsőre vagy egy székre ott, és nyilvánítsd ki fennhangon, hogy

Én vagyok Isten szent Fia, és ebben a pillanatban elhatározom, hogy minden illúziómnak megvolt az utolsó hajrája.

És nézz azokra, akik leesett állal téged néznek, és szólj így,

Hát nem nagyszerű, hogy Egyek vagyunk?

Aztán csak menj a dolgodra!

[Nevetés]

Na most [mélyet lélegzik]…

Szent Atya, hadd legyenek testvéreim bennem, ahogy én vagyok Tebenned! Hadd lássák lényük Igazságát, mert már az idő kezdete előtt óta szolgálom őket, és elérkezett az idő! Atya, hatolj a szívükbe, hogy meghallhassák ezt az egyszerű Evangéliumot, és meglássák, hogy itt az idő!

Régóta fáradozom Érted. Régóta szolgálom egyszülött Fiad Jóvátételét. És könyörgöm Hozzád, Atya, hatolj beléjük, ahogy belém hatoltál, a Te Fényed és Dicsőséged és Bölcsességed és Erőd és Szereteted teljességével! Hadd legyenek testvéreim bennem, ahogy én vagyok Tebenned, hogy együtt a Fiú ismét egy lehessen az Atyával, és kifejezhesse e tökéletes egység örömét, hogy összeolvadhasson Szent Anyánk energiáival, és kifejezhesse e testeken keresztül az örök Élet Igazságát!

Atya, könyörgöm Hozzád, hadd érkezzen el az idő, és hadd ébredjenek fel egységünk Igazságára! Hadd érjenek véget az illúziók! Atya, hadd érjenek véget az illúziók!

Nem szeretnéd-e befogadni az imámat? Nem szeretnéd-e tágra nyitni a szíved ablakait, mert itt állok és kopogok, és könyörgöm hozzád, drága egyetlen, akit mélyen szeretek, elérkezett az idő, hogy letedd az illúziókat, és csatlakozz hozzám a Feltámadásban!

Nagyon hamar elérkezik a Húsvét most. Mit fog jelenteni számodra ebben az évben? Azt fogja jelenteni, amit a világ akar elhitetni róla? Hogy valaki a hosszú történelmed régmúltjában végre megértette az üzenetet? Vagy ami még rosszabb, hogy ezt a valakit Isten küldte, és bűntelen és tökéletes volt? Ez piedesztálra helyez engem olyan magasan föléd, hogy az életem teljesen értelmetlenné válik. Mert ha nem azért jöttem és éltem közöttetek emberként, hogy megkísértsen a Keresztre Feszítés, akkor a Feltámadásom teljesen értelmetlen. Ne azokkal a szemekkel nézz hát rám, amiket a világ adott neked! Hanem azokkal a szemekkel, amiket én kívánok adni neked: látva azt, hogy én a testvéred és a barátod vagyok. És ha Jeshua képes ráébredni lényének Igazságára, akkor Isten tudja, te is képes vagy erre, mert már most is egyenlő vagy velem.

Szóval, csatlakoznál-e hozzám egy kis gyakorlatban – vagyis inkább, egy kis ünneplésben? Azok közületek, akik úgy érzik, hogy a válluk kissé feszült, lazítsátok el! Az Isten szerelmére, mitől próbálod megvédeni magad? Milyen terhek hordozásához ragaszkodsz?

Jelenlévő: Bűntudatot érzek.

[Nevetés]

Jeshua: Akkor engedd el a bűntudatot, és lazítsd el a vállakat! Érezd, hogy egy könnyedség tölti el magát a gerincet is! Ez az élet fája. Engedd, hogy az ágai kinyújtózzanak az Atya Fénye felé! A lényed mélyén, most tágra nyithatod az ajtót a test minden egyes sejtjéhez, a te tökéletes szolgáidhoz.

Ne blokkold a levegő angyalát, hanem érezd, ahogy emelkedik és süllyed az élet fája mentén! Ne csupán belélegezd a levegő angyalát, hanem engedd, hogy minden egyes lélegzet a Fény és erő és bölcsesség és öröm lélegzete legyen! Szólj magadban így Atyádhoz,

Igen, befogadlak Téged.

Nyisd tágra a szíved! Fogadd be! Állítsd kihívás elé Atyádat, hogy küldjön hozzád annyi Fényt, ami olyan érzés, hogy a test talán felrobban! Nyisd meg magad! Jöjj oda, ahol én vagyok!

Engedd, hogy e kis rezgés elkezdődjön! Érezd magadban a gyorsulást! Minden belégzéssel szólj így,

Igen, elfogadom az Igazságomat. Én vagyok Isten Fia. Én vagyok a világ Világossága. Én és az Atyám Egyek vagyunk. Én és az Atyám Egyek vagyunk. Én és az Atyám Egyek vagyunk!

Néhányatok elkezdett bizonyos színeket látni. Engedd, hogy még fényesebbé, még elevenebbé váljanak! Fogadd be őket! Érezd a sejtek megnyílását egészen az ujjhegyekig és le a lábujjakig! Ha egy kicsit szórakozottnak és szeleburdinak kezded érezni magad, annál jobb. A komolyságnak nincs helye a Királyságban.

Igen, én vagyok a világ Világossága. Én vagyok az Új Kor megszületése e Földön. Színtiszta erő és Fény és öröm vagyok. Én élek; ám nem én, hanem Krisztus él bennem, mert én vagyok ez az Elme és ez a Szív.

És ha ez az erő vagy – és biztosíthatlak arról, hogy ez vagy -, akkor ne engedd, hogy ismét rád törjön a bátortalanság! És most, együtt, venni fogunk egy mély lélegzetet, és belélegezzük Isten Fényét és erejét, és ahogy kilélegzünk, kinyitjuk a szánkat és engedjük, hogy hang jöjjön ki. Vegyél egy finom, mély lélegzetet, és Krisztus minden erejével…

[Hangos légzés folytatódik egy ideig.]

Jeshua: Nem rossz. Hogy érzitek magatokat?

Jelenlévők: Jól. Nagyszerűen. Nagyon jól. Energetizálva.

Jeshua: Önmagatok rezgései ezek.

Jelenlévők: Igen.

Jeshua: Miért érnéd be bármi kevesebbel, a napod bármelyik pillanatában?

Szóval látod, amikor legközelebb valamelyik igazgatói ülésen érzed, hogy a világ energiája össze akar szűkíteni, hogy alkalmazkodj mindenki illúziójához a hiányról és szenvedésről, most már tudod, mit tegyél, hogy megváltoztasd ezt.

[Nevetés]

Jelenlévő: Igen. Rendben. A vállalati menedzsment össze fog omlani.

Jeshua: Itt az ideje, hogy összeomoljon.

Hát nem érted, miről szól ez az egész? Arról, hogy a világ Világossága legyél, nem arról, hogy imádkozz a Fény elérkezéséért. Ezt tetted életek ezrein keresztül. Fogadd be az Evangélium egyszerűségét! Ha el kell érkeznie a Fénynek, akkor ti vagytok azok, akiknek el kell hozniuk azt. A bátortalanság ideje elmúlt. A gyengeség és hiány és törékenység ideje elmúlt. Hogy várhatod azt, hogy egy új világ szülessen meg, ha ezekben az állapotokban lakozol? Hogy fordíthatnád le e világ káoszának boldogtalan álmát a Királyság újraszületésének boldogságára, ha te nem azt választod, hogy megtestesíted e boldogságot? Nem keresed, nem imádkozol érte, hanem elhatározod, hogy elérkezett az idő, mert te azt választod, hogy elérkezett az idő.

Mit gondolsz, Magvető?

Jelenlévő: Egyetértek. Itt az ideje. Jó érzés.

Jeshua: Van egy bizonyos dalotok, melynek címe Változnak az idők[1]. Te együtt fogsz-e változni velük? Mert valóban, elég hamar elérkezik az idő most, amikor ha azt választod, mondjuk úgy, hogy nem emeled fel lényed rezgésszintjét az által, hogy kinyilvánítod, többé nem tűröd meg annak a téves érzékelésnek a hibáját magadban, hogy bármi más vagy, mint az öröm megtestesülése, ha nem ezt választod, akkor egyszerűen többé nem leszel képes szeretett Földeden maradni – mert magának az örömnek a heve, mely Szent Anyád talajából, testéből árad, valami olyasmi lesz, amit nem leszel képes elviselni, mert te egy nehéz rezgést választasz, ami többé nem lakozhat e Földön.

Lesznek néhányan, akik ezt választják majd, és ragaszkodnak a nehézséghez. És mi fog történni, amikor a Föld energiája olyan áttetszővé válik, hogy szilárd dolgok többé nem lakozhatnak rajta, és egyszerűen keresztülsüllyednek rajta? Na most, ez természetesen egy metafora, de azt jelenti, hogy ha igazán szereted Szent Anyádat, akkor jobban teszed, ha összekapod magad, és felzárkózol azon változások mögé, melyek az Ő frekvenciáiban zajlanak.

Ne hagyd, hogy a szív összeszűküljön a félelemtől; te nem tapasztalhatod meg a halált. Csakis a választásod következményét tapasztalhatod meg. Mindegyikőtök értse meg jól, hogy az, amit az életedben tapasztalsz, a te választásod hatása. És egy új választás van megszületőben e bolygón, egy olyan választás, ami csakis a Fényt, csakis a békét, csakis az örömöt, csakis a bőséget, csakis az egymás felé nyújtott szolgálatot tűri meg. Elérkezik majd az az idő e bolygón, amikor az elmék és a testek nem tudnak nyugodtan ülni, mert állandóan körbe-körbe fognak szaladgálni, olyan módok után kutatva, ahogy szolgálatot és szeretetet tudnak testvéreik felé kiterjeszteni, és semmi mást, csakis szolgálatot. Eltűnik majd az az energia, amikor elvenni akarnak egymástól az emberek, és fel fogja váltani ezt az adakozás energiája, mert az újjászületés annak egyszerű Igazsága, hogy amiképpen adsz, úgy tudsz befogadni.

Add tovább a szeretetedet, és soha nem leszel szeretet nélkül! Add tovább a látomásodat az Egy Elméről és Egy Szívről, és azt fogod tapasztalni, hogy ugrásszerűen növekszik benned, és olyan elméket és szíveket fogsz magadhoz vonzani, akik rád vártak, hogy jelzést adj nekik arról, hogy ők is korlátlan látomásként éljenek. Mert Atyád a látomáson keresztül terjeszti ki az Ő Szeretetét és Kreativitását e világba. Mert ahol nincs látomás, ott mi történik az emberekkel? Elpusztulnak.

Mindegyikőtök tudja, mit jelent elpusztulni. Néhányatok még mindig ragaszkodik a pusztuláshoz. Néhányatok még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a hiánynak kell a tapasztalásának lennie. Ez csupán egy krónikus szokás. Engedd el! Ragaszkodj a bőséghez! Élj bőségben! Élj abból az Igazságból, hogy tudod, nincs olyan dolog, hogy hiány! Azért vagy itt, hogy szolgálj, Isten feltétel nélküli Szeretetét kifejezve – és gondolod, ha Atyád arra kér téged, hogy menj és tedd a tanítványává mind a népeket, akkor Ő szegénységben fog hagyni téged? Mondd Neki, hogy emelje fel a fenekét, és bizonyosodjon meg róla, hogy mindened megvan, amire a küldetésed beteljesítéséhez szükséged van!

Jelenlévő: Jeshua, miért mondod ezt? Mert valami oka van ennek?

Jeshua: Micsoda? Valami oka annak, amit mondok? Ó! Most ki kell gondolnom egyet.

Jelenlévő: Hát, azok a szavak… tudod, amiket úgy mondtál.

Jeshua: Tűzönjáró, figyeld meg a saját gondolatod finomságait! Elkezdett lángra lobbantani a tűz egy része, amin jársz. Amikor azt mondod, „Egy új világrendért imádkozom, hogy az megnyilvánulhasson e Földön”, de te magad azt választod, hogy energiahiányban, az aranyérmék hiányában élsz, abban a hiedelemben, hogy semmit sem tehetsz, hogy megváltoztasd a saját helyzetedet, akkor alapvetően pontosan azt az életerőt meríted ki, ami szükséges az új világrend megszületéséhez. Neked kell az új világrend példájának lenned.

Ezért, amikor Atyádhoz így imádkozol,

Segíts, Atyám, hogy beteljesíthessem az akaratodat, bármi is legyen az,

akkor a gyengeség és hiány helyéről szólsz. Ezért mondtam, hogy a hamis jámborság ideje lejárt. Itt az ideje annak, hogy felemelkedj, és felállj a bevásárlóközpontjaid kis székeire, és így szólj,

Atyám, azért jöttem ide, hogy a Fiad Jóvátételét szolgáljam. Na most, emeld fel a fenekedet, és ne felejtsd el, mit is csinálunk itt!

[Nevetés]

Ó!

Add nekem a Királyságod bőségét, mert szükségem van rá ahhoz, hogy elvégezzem a Te munkádat! Hozd el nekem! És egyébként az a helyzet, hogy szeretem a szép ruhákat, és nem fogok egy csotrogányt vezetni, miközben a Te munkádat végzem.

Ó, Istenem!

Az a valóság, amit megtapasztalsz, nem más, mint annak a frekvenciának és rezgésnek a kifejeződése, amihez ragaszkodsz. Emeld fel a rezgésedet és frekvenciádat napi szinten, és a körülötted lévő világnak is változtatnia kell az alakját!

Arra hívlak fel, hogy többé ne légy szelíd, hanem légy szelíd annak valódi értelmében! Olyan szelíd és olyan tiszta, hogy többé az illúziónak nyoma sem található benned. Engedd meg, hogy a világ halála megtörténjen a saját tudatosságodban, hogy a Királyság újra megszülethessen benne!

Néhányatok azt hiszi, hogy a nagyszerű bőség eléréséhez egy életen át gürcölnie és terveznie kell, és keményen kell dolgoznia, mert ez egy kemény világ.

Versengenem kell majd. És ha igazán szerencsés vagyok, húsz év múlva képes leszek nyugdíjba vonulni és kifizetni a számláimat.

Ez a gondolkodásmód nem létezik a Királyságban. Az egyetlen gondolkodásmód, ami a Királyságban létezik az, hogy

Én vagyok Isten Szent Fia, és Atyám minden bősége megadatik nekem most. És én ebből élek, és kiterjesztem ezt, és szabadon és boldogan továbbadom bárkinek, aki kéri. És ha a testvérem hiányban él, meg fogom tanítani őt, hogyan éljen bőségben, mert én nem bírom ezt elviselni tovább.

Én vagyok Isten Szent Fia, és magammal fogom hozni a teremtés egészét, és nem fogok megállni addig, amíg oda nem jön, ahol én vagyok. Az örökkévaló Krisztus vagyok. És ahogy megnyilvánítottam Jeshua Joseph ben Joseph-et, és demonstráltam a Királyság Igazságát, most azt választom, hogy annak teljessége leszek, aki vagyok, és csakis csodákat fogok megnyilvánítani egészen addig, míg minden testvérem fel nem ébred velem.

Hm. Látod a különbséget?

Jelenlévő: Jeshua, amikor a bőségről beszélsz, többnyire anyagi dolgokat említesz. A szeretet bősége… Nagy ellenállást éreztem e közösségben ennek gyakorlatba ültetésével szemben. Azon tűnődöm, tudnál-e beszélni arról a magasabb látomásról, hogyan teremthetünk bizalmat, biztonságot, hogyan tehetjük meg ezt?

Jeshua: Szeretett barátom, minden, amiről ezen az estén beszéltem neked, pontosan erre a kérdésre ad választ. Ültesd át a gyakorlatba! Ha van bárki, akivel kapcsolatban érzel valamilyen diszharmóniát vagy ellenségeskedést, akkor vedd fel a telefont, és szólj így,

Találkoznunk kell. Látod, elérkezett az idő. Bizonyosodjunk meg róla, hogy elástuk a csatabárdot! Kapcsolódjunk, és nézzünk egymás szemébe, és nyilvánítsuk ki, hogy mi vagyunk Isten szent Fia, és hogy tovább fogunk lépni, és megnyilvánítjuk azt a bőséget, amivel e közösség létrejöhet, mert többé nem tűrünk meg hibát. Nem bírjuk elviselni a várakozást az Úrra, mert mi vagyunk az Úr.

Hogyan nyilváníthatod meg a bizalom és biztonság közösségét? Úgy, hogy kijelented mindenkinek, aki vonzódik e közösséghez, hogy te ezt adod nekik, és egészen elvárod, hogy neked is meg fog adatni, mert semmit nem tűrsz meg többé, ami ennél kevesebb. Na most, ne felejts el énekelni és táncolni és játszani, miközben így teszel!

Itt az idő, drága barátom! Az Atya valóban minden dolgot megad, és ha körbenézel, sok eszközt és sok módot kínál számodra, ahogy a gyakorlatba ültetheted annak Igazságát, aki vagy, és ahogy elhozza a bőséget neked. De ez soha nem fog megtörténni, amíg te nem állsz készen arra, hogy kinyilvánítsd önmagad számára annak Igazságát, aki vagy, és éld ezt minden lélegzettel, és ne érd be semmivel, ami ennél kevesebb. Hagyd abba, hogy a tőled jobbra vagy balra álló személyre vársz, hogy megtegye ezt helyetted!

Szeretett barátom, így teheted ezt meg. Hogyan teremtheted meg a biztonságot? Úgy, hogy kinyilvánítod és demonstrálod e biztonságot, és maga vagy e biztonság. Az által, hogy az a Szeretet vagy, ami minden dolgot magához ölel. Az által, hogy kitakarítod a pókhálókat a saját szobácskádból, engedve, hogy az Atya minden erőt és bölcsességet és bőséget megnyilvánítson rajtad keresztül, hogy megmutathasd a testvérednek azt, hogyan tehet ő is így. Ez nem olyan jó szórakozás, ha egyedül csinálod.

Itt az idő, és sokatok érzett egy változást abban, ahogy az energiámat ezen az ideiglenes üres vázon keresztül megjelenítem, és valóban, e változás nem annyira abban van, amit mondok, hanem abban, ahogy mondom ezt. Értsd meg, hogy van egy frekvenciaváltozás, ami Szent Anyádban, e Földön történik már egy ideje. Néhányatok érzi ezt. Néhányatok egyáltalán nem vette észre, mert túl elfoglaltak vagytok, hogy korlátozottnak tartsátok meg magatokat a saját nagyon szűklátókörű érzékeléseitek összeszűkülései által. Más szavakkal, túlságosan bele vagytok bonyolódva az ego drámájába ahhoz, hogy észrevegyétek, mi történik. És azok közületek, akik kitartóan így folytatjátok, egy nap felébredtek majd, és rájöttök, hogy már nem is a Földön vagytok. Hanem valahol máshol.

Mi történt? Lemaradtam az Új Korról?

Igen.

Jelenlévő: De visszajöhetsz, nem? Választhatod ismét azt, hogy visszajössz?

[Nevetés]

Hát igen. Soha nem maradhatsz ki. Csupán az a kérdés, mikor. Nem tudom, hogy ezt kifogásként használom-e, vagy bármi ilyesmi, csak azt akarom mondani, hogy mind hazamegyünk. Mindegyikünknek sikerülni fog. Nem próbálok semmit sem tagadni, amit mondasz.

Jeshua: Tűzönjáró, bizony azt próbálod tagadni, ami a saját gondolkodásod lendületéből buggyant ki, ami még mindig szeretne egy olyan csapóajtót, amin keresztül elmenekülhet. Ha mind hazamegyünk, ez azt jelenti számodra – ez nem a tudatos elme szintjén van, hanem egy kissé mélyebb szinten -, hogy azt reméled, lesz még időd ezt bepótolni, ha most nem ezt választod. Innen jönnek ezek az állítások.

Az elme és szív, ami a Királyság Igazságát választja, egyáltalán nem foglalkozik azzal a gondolattal, hogy talán később még mindig meg lehet hozni a választást. Túlságosan elfoglalt azzal, hogy most választ. Elmélkedj el jól magadban ezen! Mert körbenézve azt akarod, hogy sokan lángra lobbanjanak és ugorjanak, de még mindig van egy olyan részed, ami a kötelet a kikötőhöz csomózta, és a saját hajód még nem vitorlázik igazán szabadon.

Jelenlévő: Ez igaz.

Jeshua: Tudom.

Van egy hírem számodra. Ez nem is fog megtörténni, amíg te nem ezt választod önmagad számára. Az egész teremtés várakozik, rád várva. Na most, ez aztán a felelősség! De tudod mit? Az egész teremtés várakozik, mindegyikőtökre várva. Ez a te felelősséged: hogy a világ Világossága legyél minden lélegzettel, amit veszel. Nincs időd az elkülönülés drámájára. Nincs időd arra a drámára, hogy az ego nyafogásába belemerülj. Ez mind illúzió. Nincs időd erre.

Nem csatlakozol-e hozzám, hogy igazán oda gyere, ahol én vagyok? Mozdulj abba a frekvenciába vagy rezgésbe, ami nem képes többé hibát eltűrni a saját érzékeléseidben, lásd, hogy csak Egy Elme és Egy Szív van, amit Krisztusnak hívnak, és ezek a kis testek mind csupán eszközök, amiken keresztül ez az Egy Elme és Egy Szív képes kifejezni Isten Szeretetét!

Bárhol is vagy, esetleg egy élelmiszerboltban, és valaki ma este egy irodában van, és valaki ma este egy kertben magokat ültet, képes vagy-e teljesen emlékezni arra, hogy Egyek vagytok, és egyesülve vagytok, és állandóan együtt vagytok? Soha nem vagy egyedül. Nem lehetsz egyedül.

És ha csak annyit tennél, hogy elgondolkodsz az energián, ami e teremben van, és azon a kis gyakorlaton, amit csináltunk, és megengednéd, hogy ez az erő áramoljon rajtad keresztül, bárhol is vagy, tudnád, hogy Krisztus egy Elméjének ereje mozdul rajtad keresztül. És amikor szeretetet terjesztesz ki bárki felé e bolygón, amikor ezt megtetted, képes lennél ilyen gyorsan [csettint egyet] a valóságnak arra a síkjára mozdulni, ahol mindenki e teremben úgy lakozik, mintha egy asztal körül ülne egy filmet nézve, és te képes lennél e frekvenciába lépni, és így szólni,

Ah, épp most terjesztettem ki még több Szeretetet a világba. Neked ott, hogy sikerült?

Minden elérhető számodra. Soha nem voltatok elkülönülve egymástól, és azoknak közületek, akik vonzódtok a közösség kifejeződéséhez, el kell kezdenetek ezt az Igazságot a gyakorlatba átültetni. Kapcsolódhatsz bármelyik testvéred elméjével bármikor, amikor akarsz, hogy erőt és szeretetet terjessz ki felé.

Nincs időd arra, hogy a szappanoperáidat tovább bámuld. Nincs időd arra, hogy a kényelmes székedben ülve azon sajnálkozz, milyen kemény is az élet, mert az életed és a világod át fog alakulni, amikor megtanulod, hogy semmi mást ne tegyél, csakis Isten Szeretetét terjeszd ki minden egyes lélegzettel, amit veszel. Bármikor, amikor az elmében nehézség vagy kétely vagy magány jelenik meg, gondolj a testvéredre, aki azért jött veled, hogy Krisztus Szeretetét terjessze ki e világba – és önts belé erőt!

Találd ki, mi fog történni, amikor így teszel? Amit adsz, azt kapod. Ahogy erőt öntesz a testvéredbe, érezni fogod ezt az erőt, ahogy rajtad keresztül áramlik, és csodálkozni fogsz azon, hová tűnt a depressziód és a kételyed és a félelmed és a magányosságod. Mind egyébként is csak illúzió.

Érted-e, amit mondok neked?

Megtanultad összeszűkíteni magad, elkülöníteni magad Krisztus erejétől. Hogyan találhatsz hát rá? Úgy, hogy továbbadod.

A megváltást csak úgy ismerheted, ha megosztod. Szóval, amikor úgy gondolod, hogy unatkozol, elmosogattad az összes edényt, kitakarítottad a pókhálókat a szobácskádból, lemostad a koszt az autóidról, a test gyomrát megtöltötted étellel, kifizetted az összes számládat Cézárnak, és azt hiszed, semmi tennivalód nincsen – szombat este van, és nincs hova menned -, gondolj a testvéreidre, és csak annyit csinálj, hogy játszol azzal, hogy erőt öntesz beléjük. Játssz ezzel, és szeresd ezt! Tegyél úgy, mintha te lennél az univerzum irányítója! Küldd Krisztus erejét a testvéreidnek!

Hm! Hm.

Jelenlévő: Jeshua, megválaszolom a te nagyon örömteli hívásodat. Megjelentél egy ülésen, amit ma délután tartottam, és elég egyértelmű volt számomra, hogy át fogom szervezni a napomat és az estémet, hogy eljöhessek és veled lehessek ma este. Szóval itt vagyok, és megnyílok neked, mint tükröződésemnek.

[Rövid szünet]

Jeshua: Mindig veled vagyok. Kapcsolódj velem, míg olyan könnyedén nem látsz és hallasz engem, ahogy azt a hangot hallod, amit most! Kapcsolódj velem olyan teljesen, amikor többé nincsen semmilyen távolság közöttünk! Itt az ideje felemelni annak a munkának a frekvenciáját vagy erejét, amit végzel. De ehhez a hit ugrásaira van szükség! Hm.

Jelenlévő: Hát, éreztem ezt. A napi tudatosságom arról szól, hogy elengedni, elengedni, megengedni. Igazán megengedni, hogy elérkezzen a könnyedség, hogy mozdulhasson a mozdulat. Néha olyan hatalmasnak érzem ezt, hogy folyamatosan tompítani vagy összeszűkíteni akarom, vagy levegőt venni, és alapvetően napi szinten csak lélegzek és lélegzek és tágulok.

Jeshua: Ez egy elég jó ötlet.

Drága barátom, nem hordozod-e magaddal, még abban a gyönyörű munkában is, amit végzel, nem hordozod-e magaddal azt a krónikus gondolatot, hogy

Igazán méltó vagyok a Krisztussal való teljes egységre?

Ismered ezt az érzést?

Jelenlévő: Igen.

Jeshua: Engedd, hogy eltűnjön! Jól tudod, hogy nagyon régóta kopogtatok a szíved ajtaján.

Jelenlévő: Valóban.

Jeshua: Néha beengedsz, és megkínálsz egy csésze teával. De aztán azt mondod, „Ó, most menned kell.”

Szeretett barátom, ettől a naptól kezdve, még erőteljesebben, mint a múltban bármikor, amikor azt a munkát végzed, amit beavatásnak hívsz, érezni fogod, hogy melletted állok. És amikor a kis rituálédat végzed, elérkezik majd az a nap, amikor szó szerint látni fogsz engem, ahogy ott állok annak az oldalán, akivel a rituálét végzed, és kapcsolódni fogok veletek.

Más szavakkal, egy új szinten fogunk együtt dolgozni, hogy növeljük e beavatás erejét és átalakító hatását.

Mit gondolsz?

Jelenlévő: Ó, nagyon örülök ennek! Igazából minden körbe egyértelműen meginvitáltalak mindig.

Jeshua: Meginvitáltál engem, de ott volt az az apró kis árnyék az elme egy szegletében, hogy

Hát, igazán el bírnám-e viselni, ha tényleg megjelenne?

Ismered-e ezt az érzést?

Jelenlévő: Ó, igen. Igen. [Kuncog.]

Jeshua: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél erre a találkozóra.

Jelenlévő: Valóban, számomra megtiszteltetés. Örömömre szolgál.

Jeshua: Igen, ahogy számomra is. Nagyon régóta ismerlek, és te jól tudod ezt.

Jelenlévő: Igen.

Jeshua: És tudod, hogy az Igazságban az életed küldetését és feladatát végzed azzal a munkával, amit végzel. Ha munkának akarod hívni. És azt fogod látni, hogy ez elkezd felgyorsulni.

A terem nagyon tele van ma.

Csakis álló terem.

Csakis lebegő terem.

Valóban.

Jelenlévő: Jeshua, észrevettem, hogy amikor az „idő” szót ejted ki, akkor más a hangszíned. Ezen tűnődöm. Más érzés, amikor ezt használod. Valamit csinálsz a frekvenciáddal. Erre voltam kíváncsi.

Jeshua: Más is észrevette ezt?

Jelenlévők: Igen.

Jeshua: Drága barátom, jól érzékelted. Van egy változás abban, amit te frekvenciának érzékelsz, amikor ezt a szót használom ma este, mert ez egy módja annak, hogy hangsúlyozzak egy bizonyos erőt, ami valójában képes lebontani az idő érzékelését vagy korlátait, melyek látszólag úgy behálózzák az elmét és a szívet.

Jelenlévő: Ezt nemcsak egy szóval csinálod.

Jeshua: Igen.

Jelenlévő: Főleg ezzel, jobban, mint a többivel?

Jeshua: Ma este főleg ezzel a szóval. Azt is mondhatnád, hogy ez a mai lecke.

Az idő egy nagyon fontos korlát, ami az elmében meg lett teremtve, ami az elkülönülés illúziójának lényegéhez tartozik. Pontosan az idő az a dolog, amit meg kell haladni. Válj az idő mesterévé, és emlékezni fogsz arra, hogy az örökkévalóságban lakozol! Ez nagyon-nagyon fontos lesz nemsokára. Igazán azt választod-e, hogy az idő illúziójának mesterévé válsz? Vagy folytatod azt, amikor is hagyod, hogy az idő legyen a mestered?

Emlékezz arra mindig, hogy az idő egyetlen okból adatott meg neked, és csakis egyetlen okból. Emlékszik valaki arra, hogy mi az?

Jelenlévő: A Szeretet kiterjesztéséért.

Jeshua: Ami nem mást jelent, mint hogy azt tedd, amit valószínűleg harmincötször vagy többször kijelentettem már neked. Hogy építő módon használd. Hogy építsd, hogy engedd Isten kreatív gondolatának áramlását magadon keresztül, ily módon az, ami az idő illúziójában megteremtődik, egy olyan üzenetet küld a testvéreidnek, hogy az idő illúzió, és csakis az örökkévalóság a valós; hogy az idő nem lehet akadály, és nem korlátozhat téged semmilyen módon abban, hogy kommunikálj azokkal az istenekkel és istennőkkel, akikkel kapcsolatban imádkoztál azért a lehetőségért, hogy képes legyél kommunikálni velük. Az idő egy illúzió, ami lefordítódik egy korlátozásból annak lehetőségére, hogy kifejezd azt, ami korlátlan. Valld magadénak! Használd építő módon, és az építő használata le fogja fordítani egy olyan eszközzé, amin keresztül te a világ Világosságává válsz.

Segít-e ez egy kicsit?

Itt az ideje.

Jelenlévő: Amit adtál nekünk, az eléggé egy paradoxon.

Jeshua: Igen.

Jelenlévő: Köszönöm.

Jeshua: Amit tapasztalsz, az maga egy paradoxon. Ne próbálj értelmet keresni semmiben, amit tanítok neked. Csak csináld! És miközben csinálod, tanúja leszel annak, hogy csodák történnek rajtad keresztül. És amikor látod, hogy a csodák kiterjednek rajtad keresztül testvéreid életébe, végül be kell vallanod majd, hogy veled is csodák történtek.

Kérlek, soha, soha, soha, soha, a napod egyetlen pillanatában se válaszd azt, hogy korlátozod azt, amit én képes vagyok megtenni rajtad keresztül! Ha csak egyetlen ajándékot adhatnál nekem, ezt add! Ígérd meg nekem ünnepélyesen, hogy soha nem fogod korlátozni azt, amit én képes vagyok megtenni rajtad keresztül!

Jelenlévők: Megígérjük.

Jeshua: És látni fogjátok ennek az ígéretnek a gyümölcsét.

Jelenlévő: Már láttam.

Jeshua: Igen. Készen állsz-e arra, hogy ez exponenciálisan növekedjen?

Jelenlévő: Igen.

Jeshua: Köszönöm, Atyám!

Hogy vagyunk?

Jelenlévő: Jól. Itt az ideje kinyújtózni egy kicsit, azt hiszem.

Jeshua: Akkor tégy így! Senki sem állít meg.

Jelenlévő: Igen, így teszek.

Jeshua: Mi van a többiekkel?

Itt a kinyújtózás ideje!

Szóval, menj csak, és tarts egy rövid szünetet, ha szeretnél! Nem fogok eltávozni, ahogy te érzékelnéd ezt, ebből az összeolvadásból szeretett testvéremmel. Hanem inkább ehelyett, fel fogom gyorsítani ezt egy kicsit. Ha bármikor tudni akarod, neked mit kell hajlandósággal elengedned ahhoz, hogy kapcsolódhass velem, beszélgess el szeretett testvéremmel! Sokatoknak fogalma sincsen arról, mi szükséges ahhoz, hogy így összeolvadhasson velem, bár imádkozol érte, és néhányatok ismeri a féltékenységet. Hajlandó vagy-e arra, hogy meghaljon benned minden, ami hamis? Hajlandó vagy-e megtapasztalni ezer kis halál fájdalmát önmagadban, ahogy az ego porrá válik? Miért is ne próbálnád meg? Hm. Valóban.

Igazán hajlandó vagy-e felismerni azt, hogy életek ezrein keresztül nem tudtad, mi a fene is történik? De ítélkeztél a világ felett, mintha tudtad volna, mert Istentől elkülönültnek ítélted önmagad. Ez az illúzió az elkülönült én sarokköve. Hajlandó vagy-e az ujjaidat lelazítani róla, és hagyni, hogy a föld porává váljon? Ez a halál. De ebből a halálból megszülethet az élet teljessége, és te pedig a Jóvátétel tökéletes szolgálójává fogsz válni. A forma különböző lehet, de a rajtatok keresztül áramló csodák ereje ugyanaz. Válj azzá, aki csakis csodákat enged meg!

Emlékezz mindig arra, hogy a csoda célja az, látod, hogy lerövidítse az idő szükségességét. Ezért használd az időt építő módon, hogy megengedd a csodákat, és a csodák lerövidítik majd az idő szükségességét. Látod, hogy működik mindez?

Szóval tarts egy kis szünetet! Ha szeretnél távozni, mindenképpen tegyél így, és a szeretetemmel és áldásommal teszed ezt. Ha szeretnél még maradni egy kis ideig, akkor kérlek, maradj, és meglátjuk, mi történik majd.

Szeretlek, és a békémet adom neked, és míg az erőd ugyanolyan nem lesz, mint az enyém, kérlek, használd az enyémet! Nem fogy el, és szabadon adatik. Ezért, soha ne engedd magadnak azt, hogy gyengének vagy törékenynek vagy félelemmel telinek érezd magad! Csak annyit kell tenned, hogy a szívedbe nyúlsz, és kihúzol belőle egy tenyérnyit az én erőmből és az én bizonyosságomból, míg meg nem tanulod, hogy ez az erő és ez a bizonyosság a tiéd, és mindezt senki nem veheti el tőled.

Szeretlek, mert te vagy a világ Világossága.

Béke legyen Isten egyetlen egyszülött Fiával, és hamarosan látlak téged.

Ámen.

[Szünet]

Jelenlévő: Jeshua, van néhány kérdésem. Új vagyok, és nagyon élveztem ezt az estét, és értékelem az elmélkedéseket arról, hogyan éljünk, hogyan érzékeljünk, hogy elérhessük az én mesteri kiválóságát és a szív békéjét és az elme csendjét. Kezdem látni azokat a módokat, ahogy nem így cselekszem, ami csodálatos.

Van egy kérdésem az egyik utalásodról, és én… hogy is mondjam? Te azt mondtad mindannyiunknak, hogy… Amikor nem érezzük erősnek magunkat, forduljunk hozzád az erőnkért. Igen? Rendben. És ezért van egy kérdésem, mert én egy másfajta terminológiát használok. Az erő, amiről beszélsz, az az erő, természetesen, ami Istentől jön, igaz?

Jeshua: Igaz.

Jelenlévő: Rendben. A kérdésem az, azt hiszem, hogy miért kell rajtad keresztül mennünk, és a te erődet megkapnunk, mert én a te erődre úgy nézek, mint a Dicsőséges Isten erejére, amely rajtad keresztül áramlik, amely mindannyiunkon keresztül áramlik, és erről szeretnék kérdezni. Érted, amit mondok? Biztos vagyok benne, hogy érted.

Jeshua: Én értem, de te érted-e?

Jelenlévő: Igen. Azt hiszem, értem. Igen. Csak tisztázni akartam. Rajtad keresztül kell mennünk, vagy lehet az, hogy mi… tudod…

Úgy érzem, hogy a Forrás egy és ugyanaz. Talán van valami oka annak, hogy azok, akiknek rád kell támaszkodniuk, azért vannak így, mert valamilyen kapcsolatuk volt veled… mert kapcsolódnak hozzád… látnak téged ezeken a hétvégéken, és mélyül a kapcsolatuk veled. Olyan ez, mint egy lépcsőfok, vagy mit akarsz mondani mindezzel, amikor ezt mondod? Most sikerült megfogalmaznom.

Jeshua: És valójában a választ is megadod ezzel.

Na most, először is, ezt mondanám: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, és senki nem juthat el az Atyához, csakis általam. Szóval, ha eddig még nem tetted, tanuld meg, hogyan ejtsd ki a „Jeshua” nevet, mert nincs más név a mennyben, ami megváltást hozhat számodra!

[Nevetés]

Jelenlévő: Megyek is!

Jeshua: Na most, mit jelent mindez?

Jól mondtad, hogy vannak néhányan, akik nemcsak, hogy eljönnek e péntek esti találkozókra, és ezért úgy látnak engem, mint egy eszközt, akin keresztül emlékezhetnek az Atya és a Fiú szent egységére, hanem valóban, sokan vannak azok közül, akik e találkozókra jönnek, akik életeken keresztül ismertek engem, ahogy te érzékelnéd ezt.

Van valami, amit szent felmenő ágnak hívnak, ami rendkívül fontos. Képzeld el, hogy egy gyermek alszik egy réten, és elkezd álmodni sok utazásról, és elfelejti, hogy Atyja karjaiban álmodik. És elkezdi elhinni, hogy a rémálmoknak, melyeknek a megteremtéséhez saját kreatív erejét használja, önmagukban erejük van, és bonyolultságot bonyolultságra tanul, és világot világra tanul, és ténylegesen elhiszi, hogy elkülönült Atyja Szent Királyságától.

Na most, valahol időközben – talán egy cipész; talán egy római katona; talán a szinedrium tagja; talán egy bíróságon dolgozik Egyiptomban -, valahol az utazások egyikén hall egy tanítást. Lát valakit, akit mások „mesternek” hívnak. És bár nem tudja, már hallotta ezt a tanítást korábban, és látja azokat, akik e tanítás mesterei, akik vele együtt sétálnak a Földön. Mégis, valamiért ebben a pillanatban valami más. És ahogy hallja a mester szavait, valami elkezd együtt rezonálni ezzel a szívben, és kinyílik egy kis ajtó, és csupán egy pillanatra, de meglátja az Atya és a Fiú egységét. Ez a szent felmenő ág kezdete, és bár lehet, hogy bezárja ezt az ajtót, így szólva,

Ó, még nem,

és visszamegy, hogy cipész vagy bármi más legyen, és bár lehet, hogy azt választja, még százezer világon átutazik; amikor itt az idő a lélek számára, hogy megtegye a végső utazását hazafelé, a lélek biztosítani fogja, hogy kapcsolatba kerüljön a felmenő ágával, mert ez válik a hazavezető útjává.

Én vagyok a felmenő ág sokak számára, és ezért, főleg ebben a munkában, amit szeretett testvéremmel végzek, mivel én az ő felmenő ága vagyok, amikor eljövök, és egy bizonyos nyelvezetet használok, az akként azonosít engem, aki Jeshua Joseph ben Josephként járt és beszélt e Földön. Abbáról beszélek, a Szent Anyáról beszélek, az Atya és a Fiú egységéről beszélek, mert ez az a nyelvezet, amit azok, akiket Atyám rám bízott, nagyon-nagyon jól ismernek. Legtöbbjüknek több inkarnációja is volt a te elnevezésed szerinti zsidó-keresztény hagyományban. Egy olyan nyelvezet ez, ami a lelkükben rezeg, és ezért eljövök, és ismét ezt használom. Mint tudod, ez nem az egyetlen nyelvezet, ami használható.

De azok között, akik eljönnek és rezonálnak azzal, amit mondok nekik, sokan vannak e teremben, akik bólogatnának, és azt mondanák,

Ó, igen, tudom, hogy Jeshua a felmenő ágam.

A te felmenő ágad egy kicsit más, de értékeled az Evangélium egyetemességét, amit e szavakkal fejezek ki, nem így van?

Jelenlévő: Igen, nagyon is.

Jeshua: Ezért, ne annyira úgy lásd ezt, mint egy lépcsőfokot, hanem úgy, mint a Fiúság felébredésének gyakorlatba való átültetését! Ugyanez az Evangélium sok formában átadható. Mint tudod, a tiedé kicsit más. És mégis, amikor azt mondom, hogy én vagyok az Út és az Igazság és az Élet, és senki sem jut az Atyához, csakis általam, akkor arról az Evangéliumról beszélek, mely sok formában lett átadva, bármelyik szívnek és elmének, melynek el kell jutnia abba a felismerésbe, hogy te vagy az örökkévaló Krisztus. Te vagy Jeshua. Te vagy a Fény hatalma, mely az Isteni Fény leszármazottja. Te vagy az Istennő Leánya, és ezért, amikor eljutsz oda, hogy lényed magjában teljesen ugyanazzal a Szeretettel és Erővel és Bölcsességgel azonosulsz, mely Jeshuaként öltött formát, akkor valóban az Úttá, az Igazsággá és Életté válsz majd te is.

Van-e ennek értelme számodra?

Jelenlévő: Ez csodálatosan világos számomra, és igazán értékelem a felismerést, mert tudatában voltam annak, hogy más a felmenő ágam, és csak tisztába akartam kerülni magammal, és meg akartam érteni, mi történik itt valójában, és hogy te mire utaltál, hogy tiszteletben és szeretetben maradhassak – szeretve a szavaidat és a munkádat, amiről oly sokat írtak és prédikáltak. Szóval, köszönöm ezt a nagyon különleges tanítást.

Van azonban egy személyes kérdésem. Rendben van, ha felteszem?

Jeshua: Ó, természetesen nem.

[Nevetés]

Jelenlévő: Nem. Ebben az évben eldöntöttem, hogy… korábban beszéltél a hiányról. Tényleg azt akarom, hogy azt mondhassam, végeztem ezzel. Úgy értem, azt mondani, hogy egyértelműen végeztem ezzel, és igazán bízni. És amikor kijelentettem, hogy jobban bízni akarok Istenben, megengedve, hogy az áramlás oly módon történjen, hogy nem tölt el annyi félelem, természetesen megjelent a félelem, szinte az arcomba vágódva – és megbetegedtem tőle, és keresztül kellett mennem az elengedés felismerésén, hogy egy másik rezgési szintre juthassak, hogy még többet fogadhassak be, hogy még többet érthessek meg. És van egy részem, ami felismeri, hogy valamilyen módon blokkolom a bőségemet. És igazán szeretnék képes lenni arra… tudom, hogy képes leszek eltávolítani ezt az útból. Bár nem igazán vagyok tisztában azzal, mit is kell eltávolítanom, hacsak ez nem az a bizonyos hatalmas téma, hogy teljesen bízzak, és hogy legyen hitem minden egyes lélegzet minden egyes pillanatában, amit veszek, tudva, hogy minden rendben van. Az elmém az útban van. Nem tudom, van-e valami meglátásod ezzel kapcsolatban, amit megosztanál velem?

Jeshua: Semmi. Halvány lila gőzöm sincs, miről beszélsz.

[Nevetés]

Jelenlévő: Rendben van, akkor újrafogalmazom.

Jeshua: Nem szükséges.

Jelenlévő: Tudom, hogy tudod, és szeretnék egy kis segítséget ezzel kapcsolatban! Köszönöm.

Jeshua: Szeretett barátom, már megadtad magadnak a választ, csak nem értetted meg. Valóban, az elméd az útban van, és az akadály, ami blokkol, nem más, mint az a hiedelem, hogy van egy olyan akadály, amit neked kell eltávolítanod, mielőtt befogadhatnád a bőséget.

Jelenlévő: Ó, oké.

Jeshua: Szeretett barátom, csináld azt, amit javasolni fogok neked! Csináld ezt huszonegy napig! Rendben van?

Jelenlévő: Aham, rendben van.

Jeshua: Na most, ez megköveteli majd, hogy a nap huszonnégy órájában csináld ezt, és eközben ne egyél vagy igyál semmit.

[Nevetés]

Csak viccelek.

Na most, amikor reggel felkelsz, ülj fel, húzd ki magad, érezd a gerinc nyúlását, ne blokkold a levegő angyalát, és mondd Annak, aki a Tanító, aki tévedés nélkül tanít – Annak, akit én Szentléleknek hívtam -, és kérd meg Őt, hogy javítsa ki az egyetlen akadályt benned: kérd Őt, hogy javítsa ki azt az érzékelést, hogy létezik egy akadály! Ahogy belélegzed a levegő angyalát, engedd a testet ellazulni! Hadd legyen a test olyan érzés, mintha a sejtek magává a Fénnyé válnának! Érezni fogod e finomságot, és e huszonegy nap folyamán érezni fogod ezt az állapotot, és nagyon ismerőssé fog válni számodra. És ahogy elérkezik e finomság, egyszerűen szólj így,

Köszönöm, Szent Atya, mert meggyógyultam!

Igen.

Aztán csak folytasd a napodat! De ahogy telik a napod, az elmédben kérd azt, hogy szülessen meg rajtad keresztül egy magasabb látomás! Ez minden, amit tenned kell. Tegyél így ártatlansággal, és próbáld meg nem engedni, hogy az elme belebonyolódjon az azon való tűnődésbe, vajon mi lesz ez a látomás! Csak kérd, hogy szülessen meg rajtad keresztül! Huszonegy napon belül tudni fogod, hogy egy mély gyógyulás és változás történt. Egy bizonyos érzékelés többé nem fog megjelenni, és észre sem fogod venni először, hogy már nincsen veled többé. És a huszonkettedik vagy huszonharmadik nap körül hirtelen meglepődve ismered majd fel, észrevéve, hogy egy bizonyos teher már nincs veled, és tudni se fogod, hová tűnt.

Elégséges ez számodra?

Jelenlévő: Ez nagyszerű, igen. Köszönöm.

Jeshua: Sok a tennivalód ezen a bolygón, és számodra azzal jár a küldetésed egy részének beteljesítése, és meg fogja követelni tőled azt, hogy olyasvalakinek a példájává válj, aki Isten egy tanítója, és korlátlan bőségben él.

Valakinek ezt is meg kell tennie. Mit gondolsz erről?

Jelenlévő: Ez elég fergeteges.

Jeshua: Ne félj a bőség semmilyen fajtájától, még az aranyérmék bőségétől se! De amikor hozzád áramlanak az aranyérmék, emlékezz arra, mire valók valójában: hogy továbbadd Isten Szeretetét. Ezt tartsd észben!

Jelenlévő: Rendben. És a második kérdésem személyes. Éppen ma jutottam egy döntésre, és úgy érzem, egyértelmű. Csak azt akarom kérdezni tőled, hogy nem kerülök-e el valamit, amivel foglalkoznom kellene… Nem. Rendben. Csak folytassam és csináljam! Ezt mondod? Rendben. Köszönöm. Ez minden, értékelem a kedvességedet.

Jeshua: Én pedig értékelem a Fényt és tisztánlátást és erőt és szeretetet és példamutatást, amit hozni fogsz e világba.

Jelenlévő: Ettől elkezd izzadni a tenyerem.

Jelenlévő: Jeshua, ez a hölgy azzal a kijelentéssel kezdte a kérdését, ami elég mély volt, azt gondoltam. Azt mondta, „Jeshua, új vagyok”. Ez az első dolog, amit mondott, és nagyon tetszett nekem. Szóval, mondhatom én is, hogy új vagyok?

Jeshua: Készen állsz arra, hogy új legyél?

Jelenlévő: Azt hiszem… Rendben, készen állok.

Jeshua: No, ismét itt van. Ez a sok „remélem” és „azt hiszem”.

Jelenlévő: Nagyszerű.

Jeshua: Igen. Valóban, szeretett testvérem, nem igaz-e az, hogy minden dolog tényleg megújul számodra? Nem igaz-e az, hogy az érzékelések majdnem folyamatosan elhullóban vannak, és napközben is megállsz néha, felismerve, hogy a dolgokat egészen új módon látod? Nem igaz-e ez?

Jelenlévő: De, az energiák változnak.

Jeshua: Igen, megengedni, megengedni, megengedni. Ne törekedj! Ne csinálj! Csak engedj meg minden dolgot! Tudod, mit értek ez alatt?

Jelenlévő: Igen.

Jeshua: Voltak-e kellemes beszélgetéseid elhunytakkal mostanában?

Jelenlévő: Elkezdtem ezt. Próbáltam, de nem voltak igazán hajlandóak arra, hogy meghallgassanak.

Jeshua: Az nem számít. Ennek ellenére is beszélj velük!

Jelenlévő: Rendben.

Jeshua: Az, amit a hajlandóságuk hiányának érzékelsz, azt jelenti, hogy belebonyolódsz a drámájuk felszínességébe. Beszélj a mélyebb részhez bennük!

Jelenlévő: Azt mondtad… amikor azt mondtad nekem, hogy van egy tanító, aki szeretne segíteni nekem… tudnál egy kicsit konkrétabb lenni ezzel kapcsolatban? Nem? Akkor nem. Rendben.

Jeshua: Tudnék, de túlságosan szeretlek ahhoz, hogy olyasmit tegyek, ami nem szolgál téged.

Jelenlévő: Értem.

Jeshua: Megengedni, megengedni, megengedni.

Ez egy olyan egyszerű tanításnak tűnik, és mégis, ebben az évben felismerted kinyilatkoztatásokon keresztül e tanítás jelentésének mélységét: megengedni. Nem igaz-e ez, testvérem?

Jelenlévő: De.

Jeshua: Folytatod ennek megtanulását, igaz?

Jelenlévő: Aham.

Jeshua: Ez a Királyság Kulcsainak legfontosabbika, és mivel elkezdtél e kulcs használatának mesterévé válni, szükségképpen el kell érkeznie annak, hogy gyorsan az utazásod befejezésébe érsz, és ott fogsz lakozni, ahol én. A vég most már bizonyos. Engedd, hogy az legyen!

Meglepetés!

Jelenlévő: Ölelgetnem kell a fákat, ugye?

Jeshua: Igen. Nem kell ölelgetned őket. Hanem ölelgetheted őket. Várnak rád.

Elérkezik majd a nap, amikor meg fogod érteni annak erejét és jelentőségét, hogy ezt teszed. Meg fogod érteni, mit jelent ez a lelked mélyén és a lelked mélye számára.

Ah, nincs annál jobb, mint élvezni azt az utazást, amit egy testvérem tesz meg azon választásában, hogy felébredjen az álmokból a valóságra! Nagy öröm számomra, hogy figyelhetem mindegyikőtök utazását, olyan utazásokat, amik többé nem apró körökben pörögnek, hanem arról szólnak, hogy felébredj az elkülönülés szennyéből, és az isteni emlékezés illataként és virágaként szökkenj szárba. Mert bizony jól tudom, mi fog történni e bolygón, amikor a Fiúság azt választja, hogy a felébredés virágzása lesz. Ez valami olyasmi, amiért megéri munkálkodni, az idő minden dimenziójában.

Mind olyan gyönyörűek vagytok! Olyan sok Fény van bennetek, olyan sok szeretet és olyan sok ragyogás, olyan sok bölcsesség és olyan sok szépség, hogy nem is tarthatjátok meg mindezt az emberi test edényében! És amikor te azt választod, hogy engeded, hogy e Fény teljességében ragyogjon, amikor úgy döntesz, hogy egyszerűen nem törődsz az elővigyázatossággal – amit én a korlátokban való hiedelem félredobásának neveznék -, oly sok Fény fog rajtad keresztül ragyogni, hogy bizonyosan elérkezik majd az az idő, amikor a fizikai testek manifesztálása betöltötte a feladatát, és meg fogod haladni ezt. És még az is, amit te a világnak nevezel, fel fog oldódni a Fényben. Ez-e a teremtés vége? Aligha. Azonban az egyik formájának meghaladása ez. Engedd, hogy a Fényed olyannyira ragyogjon az emberek előtt, hogy e Fény félreismerhetetlen legyen – és te vagy a világ Világossága!

Sokatok jól tenné, ha felhívná az anyját és apját és testvéreit és gyermekeit, és így szólna,

Tudod mit? Én vagyok a feltámadt Krisztus. Te hogy vagy ma?

[Nevetés]

Mert látod, amikor az a gondolat jön, hogy

Hát, én képtelen lennék erre,

az azt jelenti, hogy épp most azonosultál azzal az illúzióval, ami maga a világ. Ilyen közel vagy minden egyes pillanatban.

Jelenlévő: Én inkább személyesen mondanám ezt, mint telefonon.

Jeshua: Nagyon jó.

Jelenlévő: Mit csinálnánk a döbbent reakciókkal, amiket kapnánk?

Jeshua: Szeressétek! Mert látni fogod, hogy azt fogják mondani, „Természetesen, az nem lehetsz. Mi a baj veled?” És te pedig csak ülj ott, és mosolyogj, csakis szeretetet adva, mert látod, egy mester minden reakciót szeretettel viszonoz!

Egy mester szeretettel viszonozza a támadást. Egy mester szeretettel viszonozza az elutasítást. Egy mester szeretettel viszonozza a hitetlenséget. És előbb vagy utóbb megállnak majd, és így szólnak, „Ó, Istenem, te komolyan beszélsz.” És akkor mosolyogva azt mondhatod,

Ó, igen, nagyon is komolyan beszélek.

Jelenlévő: És tudassam velük, hogy ők is ugyanolyanok, mint én?

Jeshua: Pontosan. Mondd nekik, hogy nem fogsz felhagyni azzal, hogy szereted őket Krisztus Szeretetével, amíg nem emlékeznek arra, hogy ők is ez a Fény. Tudasd velük, hogy velük leszel a következő százezer inkarnáció alatt, ha azt választják, hogy így szeretnének tenni, és te leszel az, aki mindig velük lesz, pontosan úgy, ahogy a mester, Jeshua mondta azt, hogy „Mindig veletek vagyok”. Vedd azt a szeretetet, amit én adok neked, és add a testvéreidnek! „Mert aki belőlem iszik, olyanná válik, mint én, és én eggyé válok vele.” Ezt értem az alatt, amikor azt mondom, „Vedd az én erőmet, és használd, míg a tiedé ugyanolyan bizonyossá nem válik, mint az enyém!”

Hosszú időbe kell-e ennek telnie? Az idő egy illúzió. Képes vagy ezt választani most. Amikor este elhagyod ezt az épületet, így szólhatsz,

Ó, Jeshua a testvérem. Ugyanabból a felmenő ágból jöttünk. Ugyanaz az isteni szülőnk. Ami benne van, bennem is ott van. Ezért, szeretni fogok mindenkit, ahogy ő szeret engem.

Ha hiszed és érzed, hogy az életedben, nemcsak ebben az életben, a jelenlétemen keresztül Atyánk kegyelme tágra nyitotta a szíved ablakait, akkor egyszerűen legyél olyan, mint én! Válj Isten Kegyelmének tökéletes szolgálójává! Tedd le az álmodó álmát, és ébredj fel a világ megváltójaként! Akkor nem éltem hiába az életemet. A halálom, temetésem és feltámadásom ekkor telik meg igazán értelemmel, mert amíg te fel nem veszed a keresztedet – ami Fényből van -, és nem követsz engem, addig minden, amit neked adtam, hiábavaló.

Ezért ha szeretni akarsz engem, ha megbecsülésedet és köszönetedet szeretnéd kifejezni felém, akkor ne szavakkal tedd ezt, hanem menj, és tegyél hasonlóképpen a testvéreiddel! Mert az Igazságban, csak akkor tudsz megbecsülni engem, ha megbecsülöd a Fiút a saját szívedben. És amikor kiterjeszted a szeretetet testvéred felé, valóban, érezni fogod, hogy örvendezek, és tudni fogod, hogy az Igazságban, mindig veled vagyok. És kéz a kézben, egyenlőkként fogunk sétálni áldott Atyánk Királyságában, semmi mást nem téve, mint a Jóvátételt szolgálva, mert nincs semmi más tennivaló. Kapcsolódj velem az által, hogy az vagy, aki én vagyok! Magamtól semmit sem teszek, de Atyám cselekszik meg minden dolgot rajtam keresztül. És Atyám csakis Szeretet.

Ezért legyél az, aki vagy, és te az a Szeretet vagy, amit Atyám rajtam keresztül adott a világnak! Legyél hát az, ami én vagyok, és te a világ Világossága vagy! Hatalmas az irántad való szeretetem. Hatalmas, hatalmas az irántad való szeretetem, mert én tudom, ki vagy, akkor is, amikor te azt választod, hogy nem hiszed el.

Nem találok olyan szavakat a nyelvedben, melyek kifejezhetnék azt a szeretetet, amit érzek. Bár sokatok elfelejtkezik rólam a napja folyamán, én nem felejtelek el. És rád tekintve ebben az illúzióban, nem látok mást, csakis önmagamat. Mert nem azt próbáltam-e megtanítani neked, hogy az egyetlen megtanulandó dolog az, hogy semmi nincs rajtad kívül? A teremtés egésze a Szívedben van, mert te vagy az Atya egyszülöttje, egyszülött minden világok előtt, és örökké egylényegű mindazzal, ami Atyánk.

Ó, hogyan is ne szeretnélek? Hogyan ne szeretném a világ Világosságát? Hogyan ne szeretném Atyám egyetlen teremtését, azt, ami örökkévaló és változatlan?

Bizony tiszta a te szíved. Tiszta a te szíved. Soha nem vétkeztél. Te Szeretet vagy formában. Add e szeretetet a világnak, ahogy én adtam e szeretetet neked! Add e szeretetet minden lélegzettel, amit veszel, és eltűnik majd a depressziód, és eltűnik majd a kételyed! Eltűnik majd a hiányod. Nincs benned korlátozottság. Mindent megtehetsz, mert magadtól semmit sem teszel, de Atyád cselekszik meg minden dolgot rajtad keresztül.

A test, aminek hitted magad, csupán a kommunikáció egy eszköze.

Hagyj fel azzal, hogy azonosulsz vele, és azonosulj lényed Igazságával! Szellem vagy, és Isteni vagy. Soha nem ismerted a születést, és soha nem fogod megízlelni a halált. Ez az illúzió egy játék. Játssz vele Krisztus végtelen örömével! Bárhol is vagy, csakis azért vagy ott, hogy annak példája legyél, ami meghaladja a világot.

Rövid az idő, ami megadatik nekem, hogy veled legyek ily módon, és mégis, örök az az idő, míg veled vagyok. És bár e világ megjelenik és eltűnik egy szempillantás alatt, mi együtt vagyunk az örökkévalóságon át. Kapcsolódj velem; játssz velem!

Már most is egy mester vagy. Valld magadénak! És amikor az élelmiszerboltban megveszed azt az ételt, amit a testbe helyezel, állj meg, és emlékezz,

Ah, ez a hústömeg, ami látszólag aranyérméket nyújt át annak, aki látszólag el van különülve tőlem, és akinek úgy tűnik, grimasz van az arcán, és depresszió van a lényében, mert valami olyasmit csinál, amit utál, ez a kis test semmivel sem több, mint egy eszköz, amivel kiterjeszthetem Isten Békéjét és Szeretetét.

Küldd e Fénysugarat a saját tested szívén keresztül, és kapcsolódj a veled szemben álló szívével! Nézz a szemébe, és szólj így,

A szívem mélyéből szeretnék köszönetet mondani a nekem nyújtott szolgálatodért! Szeretlek a hajlandóságodért, hogy e munkát végzed!

Amikor magához tér a meglepettségtől, érezni fogod, ahogy valami megváltozik a lényében. És bár lehet, hogy soha többé nem látod őt, ő mindig emlékezni fog rád. És fogalmad sem lesz arról a magról, amit elültettél benne, mert a szereteted által elkezd majd ő is felgyorsulni. És lehet, hogy a következő nap, lehet, hogy a következő héten, ő is elkezd majd emlékezni arra, hogy kiterjesztheti Krisztus szeretetét mások felé. A csodák egy láncolatát indítottad el, és abszolút semmi más nincs, aminek értelme lenne, mint az, hogy olyan csodák láncolatának kezdeményezője legyél, melyek felébresztik Isten Gyermekét.

Így fogsz-e cselekedni velem együtt? Azt fogod-e választani, hogy akként játszol minden egyes nap, aki csodákat hoz és ad testvéreinek? Nekem éppen annyira szükségem van rád, ahogy néhányatok abban hisz, hogy szüksége van rám. Képes vagyok láthatatlan síkokról munkálkodni, de csak bizonyos számú testtel tudok kapcsolódni, hogy ilyesfajta munkát végezzek. De bárhol vagy, képes vagy kapcsolódni velem, és így szólni,

Jeshua, ki fogom terjeszteni Krisztus szeretetét. Készen állsz? Gyerünk!

És bízz ebben: amikor hívsz engem, hogy csodát terjeszthess ki, biztos lehetsz abban, hogy veled vagyok! Néhányatok már elkezdett látni engem, bár a szemeitek nyitva vannak, más tapasztalások közepette is láttok engem, mert elkezdtétek megérteni a tanítást.

Engem nem korlátoz a tér és az idő. Téged sem. Kapcsolódj velem, és játssz! Játszd a Fény Szellemében azt, hogy a világ megváltója vagy!

Megtennéd-e ezt értem, kérlek? Megígérnéd-e nekem, hogy kapcsolódsz velem? Kérlek, megengednéd-e ebben a pillanatban, hogy a testvéreid hallják azon elhatározásodat, hogy

Igen, csatlakozni fogok hozzád a világ megváltásában.

A csoport elismétli: Igen, csatlakozni fogok hozzád a világ megváltásában.

Jeshua: Ah, nincs jobb annál, mint amikor az embernek van egy kis segítsége!

[Nevetés]

Na most, ez azt jelenti, hogy holnap, amikor felkelsz, és felemeled a fejed a párnáról, hagyd magad mögött a múltat, mert nem létezik! Emeld fel a fejed, és kelj fel, és szólj így,

Ó, a mindenit, milyen nagyszerű nap lesz ez a mai, mert Krisztus szeretetét fogom adni e világnak! Éber leszek minden egyes pillanatban. Kinek adhatom tovább e szeretetet? Mit gondolsz, Jeshua? Ő egy megfelelő jelölt?

És én azt fogom mondani, „Ó, igen, valóban. Menj, és tegyél így!”

Kezdj el játszani ezzel! Engedd el a komolyságot! Nincsen helye a Királyságban. Játssz velem! Táncolj velem! Énekelj velem! Örvendezz velem! Kezdd el élvezni, hogy benyomod a gombokat, és elfújod a pókhálókat! Hogy az emberek azt gondolják majd, kicsit őrült vagy? És akkor mi van? Ha a világ őrült – és biztosíthatlak arról, hogy az -, akkor mindaz, amit egyesek a te őrületedként érzékelnek majd, valójában az épelméjűség példája. Ez van.

Elmélkedj el jól ezen ma este: „A kezedbe helyezem a Lelkem.” Bánj jól ezzel, és add tovább szeretettel! A kezeitekbe helyezem a Lelkem, testvéreim, és bevégeztetett – bármikor, amikor azt választod, hogy a világ Világossága leszel. És valóban, én mindig veled vagyok.

Menj békével! Emlékezz e napra, hogy szentként tarthasd meg! Emlékezz e napra, hogy szentként tarthasd meg! Emlékezz e napra minden egyes pillanatban, és te vagy a világ Világossága!

Mind a testvéreim és barátaim vagytok. Soha nem hagylak el, és soha nem hagylak cserben; és még ha nem egészen is a felmenő ágam vagy, ülj le kicsit, és teázz velem egyet néha!

Hadd érkezzen el az, amikor ebben az órában és ezen a napon többé nem hagyod el Atyánk szent helyét! És valóban, bízd a szívedet egyetlen valóságod Igazságára!

Kérd most, és megadatik neked Mennyei Atyánk és Földi Anyánk tökéletes nászának teljessége, hogy kiterjeszthesd azt olyan messzire, amilyen messze a kelet van a nyugattól! Legyél a világ Világossága! Menj békével, és mindig vigyél magaddal, mert nincs más vágyam, mint hogy ott legyek, ahol Isten felébredt Fia van!

Béke legyen veled!

Ámen.

[1] Fordítói megjegyzés: Utalás Bob Dylan The Times They Are A Changin’ 1964-es dalára.

.

Fordítói megjegyzés

A fordítás a The Early Years – Become the Master of Time című oldala alapján készült:
https://www.christmind.info/wom/early/mot/

1 fejezet fordításához az ajánlott hozzájárulás 1 000 Ft. Ha arra érzed a Hívást, ennél magasabb összeget is hálásan fogadok. A támogatásod fordítói munkámhoz ide tudod elutalni.

Ez a fejezet adományos módon elérhető. Letöltheted pdf és epub formátumban a Korai Évek oldalon.Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..