Jézus (Jeshua) csatornázott, magyarra fordított tanításai

Az Isteni Női Princípium

Most elkezdhetjük.

És valóban, nagy örömmel és megbecsüléssel jövök ebben az órában, hogy együtt legyek veletek, hogy megosszam veletek mindazt, és emlékeztesselek titeket mindarra, ami igaz bennetek. Azért jövök, hogy együtt legyek veletek e nagyon különleges alkalom során, hogy annak lényegéről beszéljek, amit Istennőnek hívunk, hogy annak lényegéről beszéljek, amit Krisztusnak hívunk, hogy annak lényegéről beszéljek, amit Isteni Anyának hívunk, hogy annak lényegéről beszéljek, amit Abbának, Atyának hívunk.

E kedvező órában jövök, amikor egy olyan helyen vagytok együtt, ami a szívről beszél, a hullámok gyengédségén keresztül, a rezgésen keresztül, ami érezhető a szél lélegzetén, azon az édességen keresztül, ami áthatja a levegőt és a rengeteg gyönyörű virágot. Azért jövök, hogy együtt legyek veletek, mert azt választottátok, hogy látszólag nők egy kis csoportjaként összegyűltök egy apró porszemen, ami az űrben kering, látszólag olyannyira elkülönülve az élet egészétől.

És mégis, azt mondom nektek: Nem véletlenül gyűltetek össze. Azért gyűltetek össze, mert felismertétek, hogy mindegyikőtökben van egy olyan hely, a rezgésnek egy bizonyos minősége, magának a léleknek egy bizonyos aspektusa, ami közös bennetek. Ez meghaladja a test fizikalitását is, amit a női formaként ismertek. És mégis, egy olyan rezgés ez, melyen osztoznak mindazok, akik jelenleg azt választják, hogy a női test nagyon egyedi és sajátos rezgéseit testesítik meg – megtestesíteni pedig egyszerűen azt jelenti, hogy a formán keresztül kifejezni. És a női testben megtestesülni, valóban, azzal jár együtt, hogy a tudatosság egy bizonyos fonalában vagy rezgésében vesztek részt, melynek megvannak a saját, egyedi jellegzetességei.

Ismét, nem magáról a testről beszélünk, mert a test csupán annak a választásnak a hatása, amit a lélek azért hozott meg, hogy a lélek egy bizonyos frekvenciáját testesíthesse meg. Ez a frekvencia felébreszthető, vagy ahogy ti mondanátok, rá lehet kapcsolódni. Azok is rá kapcsolódhatnak, akik a tudatosságnak azt a fonalát vagy frekvenciáját választják, mely a férfi testet kelti életre. De sokkal könnyebben hozzáférhető, sokkal állandóbb azok számára, akik ebben az inkarnációban azt választották, hogy nőként nyilvánulnak meg.

Miért olyan fontos ez? Mert itt az Új Kor hajnala, amikor ismét az a bizonyos frekvencia kezd elsődlegessé válni, ami magán a Föld bolygón is jelen volt egykor. Nem arról beszélünk itt, hogy helyes vagy helytelen, jó vagy rossz. Egyáltalán nem azért vagyunk itt, hogy felidézzük azokat a hiedelmeiteket, hogy valamilyen trauma áldozatai voltatok, és ez egyensúlytalanságot okoz a bolygón. Mert a világ, amit láttok, egy álomvilág. Ti pedig azt választottátok, hogy részt vesztek ebben az álomban. És ti választottátok meg a saját, egyedi kultúrátokat, a saját, egyedi időszakotokat – „női” formában -, hogy azon sajátos kihívás elé állítsátok magatokat, mely által meghaladhatjátok azt az ősrégi érzékelésmódot, ami jelenleg áthatja az emberi tudatosságot – és ez az érzékelésmód pusztán az, hogy a maszkulin fonálnak van a legmagasabb értéke, és ennek kell a döntéshozás, kormányzás és üzletvezetés felsőbbrendű szerepét betöltenie, még az úgy nevezett háztartás vezetésében is.

És nem annak felfedezéséért jöttetek-e, hogy az Isteni Anya ereje, Abba ereje, Krisztus ereje, az Istennő ereje – ezek csak különböző elnevezései ugyanannak a dolognak – valóban teljességében jelen van abban a fonálban, ami a lélek mélyén van, ami egészen le, a test sejtjeiig, nő képében fejezi ki magát?

Rassouli: Veiling of the Soul – A Lélek fátyla

.

Szeretett barátaim, korábban is mondtam már, és újra el fogom mondani, hogy ahhoz, hogy Krisztus igazán megszülethessen e világba, a nőknek – a nőknek kollektív szinten -, előre kell lépniük, és ki kell nyilvánítaniuk az elköteleződésüket amellett, hogy ismét megszülik az Isteni Anyát, Krisztust… hogy megtestesítik e frekvenciát, és nem bújnak el az árnyékban, hanem bátorsággal és erővel előre lépnek, hogy újra magukénak vallják azt, ami látszólag elveszett, hogy megnyilvánítsák és demonstrálják azt, ami valóban jelen van minden lényben, a férfi vagy női formától függetlenül.

Itt az idő! A gondolat, amit éppen megosztottam veletek, már úgymond ki lett küldve a kozmikus rádióhullámokon keresztül mindenkihez, aki jelenleg női formában van megtestesülve. Valóban itt az idő, hogy elkezdjétek megteremteni a női nem összefogásának egy olyan figyelemfelkeltőbb kifejeződését, mely kinyilvánítja az Isteni Anya rezgését, és odaadó híve e rezgésnek, és szentnek tartja az Isteni Anya rezgését, az együttérzés rezgését, annak a szolgálatnak a rezgését, ami igazán hatással van a bolygóra a szeretet kiterjesztésén keresztül, a mély érzés képességén keresztül, a szív bölcsességében való bizalom hajlandóságán keresztül, az érzés bölcsességében bízva, a puszta logika vagy racionalitás felsőbbrendűsége helyett.

Ezért, szeretett barátaim, nézzetek körül a látszólag kis csoportban, mely egy olyan helyen gyűlt össze, ami egy olyan kort képvisel, amikor a férfinem, amikor az emberiség harmóniában élt a Föld egészével, a vízzel és a felhőkkel és ezek teremtményeivel, és nem érzékelt semmilyen elkülönülést önmaga és más teremtmények között, delfin és asszony között, felhő és férfi között. Amikor jelen volt az a felismerés, hogy a játék és a nevetés és a virágok ápolása, az ajándékok adása, a dalok éneklése és a zenélés felsőbbrendű a hadseregek szervezésénél és az olyan vállalatok megteremtésénél, amiken keresztül a feminint elfelejtett tudatosság uralkodni akar a világ és a Föld felett.

Nézzetek hát körbe ebben a látszólag kis körben, mert végtelen lélekként mindegyikőtök ezt a kort, ezt az inkarnációt választotta, hogy meghozza azt a döntést, hogy felvállalja a női formában való megtestesülést, és mégse hódol be az általatok patriarchátusnak nevezett rezgési mintázatnak. Semmi negatívat nem értünk itt ez alatt, és a negativitást a megbocsátáson keresztül el kell engednetek. Egyszerűen csak ismerjétek fel, hogy az energiák egy semleges párosa már egy jó ideje nincs egyensúlyban, és az álom egy bizonyos része lejátszódott! És ennyi az egész. Nincs értelme az ítélkezésnek.

Nincs-e itt az ideje hát annak, hogy mindegyikőtök igazán magáénak vallja a nőségét az által, hogy magáénak vallja az isteniségét? Nincs-e itt az ideje annak, hogy megnyilvánítsátok az erőtöket az által, hogy megteremtetek egy olyan mátrixot, melyen keresztül egyre több nőtársatok tud kapcsolódni hozzátok? Olyan nők, akikkel karöltve mind amellett köteleződtök el, mondjuk úgy, hogy többé nem hódoltok be a patriarchális tudatosság előtt, nem támogatjátok azt, mindegy, hogy férfi vagy női testben jelenik-e meg – hanem inkább elkezdtek olyan módokra rálelni, melyekkel kreatív módon kifejezhetitek azt, amit igaznak ismertek: az Élet szent; a háború soha sem hozott békét; nincs szükség a Föld feletti uralkodásra, viszont nagy szükség van a harmóniában való együttélésre a Földdel, mivel az emberi test és a fűszál egy és ugyanaz a dolog, és mindegyiket egészen tisztelni kell. Nincs-e itt az ideje felismerni, hogy minden gyermek a bolygótokon az Isteni Anya öleléséért kiált, nem a patriarchális gondolkodásmódért, ami a félelmet és az uralkodás szükségességét tanítja? Nincs-e itt az ideje annak, szeretett barátaim, hogy felkeljetek, és kreatívan, gyönyörűen, játékosan, erőteljesen igazán megtestesítsétek mindazt, ami az Isteni Anya?

Na most, az igazságban, az Isteni Anya és a Krisztusi Tudatosság egy és ugyanaz a dolog, mert csakis, amikor a saját szívetek és elmétek mélyén meghoztátok a teljesség melletti döntést, akkor ismerhetitek fel igazán azt, hogy ki Krisztus, és az Isteni Anya mit képvisel.

Itt van az idő, szeretett barátaim, hogy a nők elkezdjék megnyilvánítani a felébredett tudatosságot az által, hogy felvállalják a tekintély pozícióját a bolygón. Végbe lehet-e ezt vinni? Ó, igen! Biztosak lehettek abban, hogy ha ötvenmillió nő a fővárosotokba menne, és egyszerűen leülne, és így szólna,

Sajnáljuk. Többé nem ismerünk el egyetlen olyan kormányzatot sem, ami háborús eszközöket támogat,

gyorsan csatlakozna hozzátok még ötvenmillió ember. Közülük sokan férfi formában lennének, akik szintén azt mondanák,

Igen, itt az ideje!

A lényeg, amit hangsúlyozni szeretnénk itt az, hogy ebben az átmenetben, melynek a Föld bolygón meg kell történnie, e változásnak a női formán keresztül kell végbe mennie. És miért? Egyszerűen azért, mert az oly régóta felemelkedőben lévő patriarchátust a világ a férfi nemmel azonosítja. Ezért a világ még az olyan férfira is a patriarchátus kifejeződéseként tekint, aki felébresztette önmagában a feminint, és „a kettőt egyesítette önmagában”. És a világ a Krisztusi Elme feminin tudatosságát nem szükségképpen veszi észre, és nem figyel rá. Biztosak lehettek hát abban, hogy ha valamelyikőtök felkelne, és igazán elkezdene csatornaként szolgálni számomra, az sokkal nagyobb sajtót, sokkal nagyobb figyelmet kapna, mint az a sok csatorna, akik férfi formában teljesítenek ilyen szolgálatot nekem.

Ezért ne önmagatokon kívülre tekintsetek azért az erőért vagy azokért az eszközökért, melyek az idő és tér dolgait meggyógyítják, melyek a világotok dolgait meggyógyítják! Nézzetek a tükörbe, és tegyétek fel önmagatoknak ezt a kérdést: Isteni Szellemként hajlandó vagyok-e elfogadni azt, amit mozgásba lendítettem, és többé nem behódolni annak az érzékelésmódnak, hogy a femininen kívül létezik egy olyan energia, ami felsőbbrendűségre méltó?

Nincs-e itt az ideje annak, hogy nőként kinyilvánítsátok azt, amit igaznak tudtok – soha nem létezett semmi, ami valós lett volna, csakis a szeretet, semminek sincs magasabb értéke, mint az élet egészével való együttérzésnek és az élet egészéről való gondoskodásnak -, és elkezdjetek hangosan beszélni, erőteljesen élni, hatással lenni, és elkezdjétek a többi nőt is megkérni arra, hogy csatlakozzanak hozzátok?

Nincs-e itt az ideje annak, hogy felhagyjatok a hátsó kerítésen keresztüli csacsogással, és inkább kezetekbe vegyétek az időt, és hatással legyetek a világra az által, hogy tökéletes összhangban vagytok az Isteni Anyával, mert ti választottátok azt, hogy megtestesítitek Őt – és a fizikai képviselőjévé váltok?

Valóban, szeretett barátaim, bizony azt választottátok, hogy eljöttök és összegyűltök ezen a gyönyörű helyszínen, hogy együtt játsszatok, táncoljatok, sírjatok, nevessetek, ússzatok azokkal a teremtményekkel, akik ismernek és szeretnek benneteket, biztosak lehettek abban, hogy az a gondolat is ide hívott benneteket, ami fényfonálként minden nőnek ki lett küldve – hogy itt az ideje annak, hogy felkeljetek, és többé ne higgyétek el azt, hogy csak akkor tehetitek ezt meg, ha a patriarchátus megengedi nektek, hogy felkeljetek, hogy többé nem szükséges megvárnotok, hogy meglássátok, valaki engedélyt ad-e nektek arra, hogy összegyűljetek és erőteljessé váljatok. Valóban itt az ideje annak, hogy a nők előtérbe lépjenek, és az Új Kor bábái legyenek.

Biztosak lehettek abban, ha így tesztek, sokan lesznek a férfi formában lévők közül, akik nagyon gyorsan maguk is elkezdik majd befejezni azt a folyamatot, mely során visszaintegrálják a feminint a saját tudatosságukba. Rengeteg-rengeteg férfinak nevezett lény van a bolygótokon, akik még mindig arra várnak, hogy „Anyu” átvegye a vezetést. És mire utal ez? Nem a földi anyjukra, hanem az Isteni Anyjukra, akinek a fizikai anyjuk a szimbóluma.

Ezért, e rövid üzenettel eljöttem hozzátok, hogy arra kérjelek benneteket, szánjátok rá az időt együtt arra, hogy rátekintsetek az akadályokra, a félelemre, a meggyőződésekre a tudatosságotokban, ahol most is abban hisztek, hogy még mindig a patriarchális tudatosság a ti tekintélyetek és a világ tekintélye! Ne arra figyeljetek, ki ül a kormányzati székekben! Emlékezzetek arra, hogy az erő nem odakint van, hacsak ti nem adjátok oda valaki vagy valami másnak!

Mit tehettek hát a saját közösségeitekben, hogy ti legyetek azok, akik felkelnek és a nőket önmagukhoz hívják? Hogyan kezdhetitek el megalkotni azokat a csoportokat, melyek elkezdenek olyan hatással lenni a saját közösségeitekben, amire még nem volt példa korábban? … Egy olyan erőteljes nyelvezettel, mely többé nem tűri el az éhező gyermekeket az utcáitokon, mely többé nem tűri el a pusztító fegyvereket egy tinédzser kezében, mely többé nem tűri el a pénzösszegek háborús dolgokra elköltött pazarlását, amikor ezeket a pénzösszegeket egy gyermek gondozására és felébresztésére is lehetne használni. Nincs-e itt az ideje annak, hogy felelősséget vállaljatok a saját döntésetekért, hogy nőként inkarnálódtatok, az Isteni Anya megtestesüléseként? Tágra nyitjátok-e hát a szíveteket, és megtaláljátok-e azokat a módokat, hogy ti hogyan tudjátok ápolni és magatokhoz ölelni a teremtést, pontosan úgy, ahogyan az Isteni Anya ölel magához benneteket?

Szeretett barátaim, bár én egykor férfi formában jöttem a Földre, értsétek meg jól, hogy egyszerűen azért tettem így, mert abban a korban a test megfelelő – mondjuk úgy – „felépítése” nélkül, soha nem figyeltek volna rám. És az egyszerű evangéliumom arról, hogy csak a Szeretet létezik, és csak a Szeretet valós, hogy egyek vagytok Istennel, nem talált volna meghallgatásra, és nem emlékeztek volna rá. És Jeshua neve valamilyen női formában nem élte volna túl az életem harminchárom évét. És valóban, bár sok csodát vittem volna végbe női formában is, aligha váltam volna ismertté a kis falvamon kívül. Ez pusztán annak a kornak az igazsága. És mégis, az üzenet, amit elhoztam, az Isteni Anya üzenete. Az üzenet pedig ez: Csakis a Szeretetnek van bármi értéke. Csakis az élet szent; nem a hatalom, nem a kontroll és bizonyosan nem a félelem.

Azért jöttem hát, hogy megkérdezzem tőletek, hogy ti hajlandók vagytok-e most arra, hogy elkezdjetek mélyebbre nézni, játékosan meglátni, mit tudtok együtt megteremteni, mit tudtok a közösségeitekben megteremteni azért, hogy életre keltsétek a Krisztusi Tudatosság gyengédségét a női formán keresztül, hogy a világ – ami még mindig a testek valóságosságában hisz – rátok tekintve emlékezzen,

Igen, így kellene működnie a dolgoknak ezen a gyengéd és gyönyörű Földön!

Hajlandóak vagytok-e feladni az értéket, amivel a patriarchális tudatosságot felruháztátok? Ti hajlandóak vagytok-e elég szemtelennek lenni ahhoz, hogy nővéreiteket és húgaitokat meghívjátok, hogy a teremtés tartományainak lehető legmagasabb rendű látomásában csatlakozzanak hozzátok? Ti hajlandóak vagytok-e megtenni a ti korotokban azt, amit én hajlandó voltam megtenni az enyémben – hogy megvizsgáljátok a tudatosságotokat, és ne engedjétek egyetlen apró részének sem, hogy olyan eszmék formálják, melyek áthatják annak a patriarchális kultúrának a légkörét, amiben éltek?

Valóban, itt az idő, és a hívás ki lett küldve. Ne gondoljátok hát, hogy egy véletlen folytán gyűltetek össze egy apró sziget kicsiny szegletének egy kis házában! Mert ez a sziget az erőteljes feminin tudatosság tüzét és hatalmát képviseli. Kapcsolódjatok rá erre az erőre! Igyátok magatokba! Hozzatok létre egy olyan rituálét, mely által megnyitjátok a lélek rezgéseit a sziget Istennőjének, aki megszülte magát a szigetet, melyen ültök! Ébresszétek fel ezt a szenvedélyt és tüzet a saját lényetekben, és ne féljetek tőle!

És aztán döntsetek – vizsgáljátok meg a szíveteket, és nézzétek meg, hogy amit elmondtam nektek, igaz-e! Van egy olyan részetek, mely lélekként emlékezik arra, miért női formában születtetek meg. Van egy olyan részetek, mely tudja, hogy itt az idő. Nézzétek meg hát jól, és fedezzétek fel saját magatok számára, hogy nem igaz-e az, hogy ez az igazság a szíveteknek és az elméteknek és a lelketeknek és magának a testnek a mélyébe is bele van írva? A test nem más, mint egy kommunikációs eszköz. Kinyilvánítjátok-e hát az igazságot, ami mindig igaz, és lesztek-e az Isteni Anya megtestesülései, akiből minden dolog létre jött?

És – mindenekfelett – örüljetek egymásnak, játsszatok egymással, szeressétek egymást, pontosan úgy, ahogy először az Anya szeretett benneteket, úgy, ahogy mindannyiunkat szeret!

És így, szeretett barátaim, bár az üzenet talán rövid, biztosak lehettek abban, hogy mondhatni sok minden van a kezdet és a vég paraméterei között! Tudjátok, hogy veletek táncolok! Tudjátok, hogy veletek úszom! Tudjátok, hogy veletek leszek e rövid, együtt töltött idő ünnepei alkalmával! Mert bárhol választják is a szívek azt, hogy összegyűlnek, emlékeznek az igazságra, ünneplik az igazságot, megtestesítik az igazságot, és elengednek minden dolgot, ami nem hasonlatos az igazsághoz, ahol a nevemben összegyűlnek, jelen vagyok ott. És a nevem nem Jeshua, ahogy a ti nevetek sem a keresztnevetek.

A nevem Szeretet. És a tiétek is ez.

Legyetek hát békében, Krisztus szívének szeretett és szent nőtestvérei, az Isteni Anya szeretettjei!

Legyetek hát békében, és játsszatok jól! És ahogy ti mondanátok, adjatok bele mindent! És tudjátok, hogy soha nem vagytok egyedül, és a Menny és Föld minden ereje veletek van, most!

Menjetek hát békével, és köszönöm, hogy megengedtétek nekem, aki egykor férfi formában járt a Földön, hogy részt vegyen a körötökben! Ez valóban megtiszteltetés.

Ámen.

.

Fordítói megjegyzés

A fordítás a The Early Years – The Divine Feminine című oldala alapján készült:
https://www.christmind.info/wom/early/fem/

1 fejezet fordításához az ajánlott hozzájárulás 1 000 Ft. Ha arra érzed a Hívást, ennél magasabb összeget is hálásan fogadok. A támogatásod fordítói munkámhoz ide tudod elutalni.

Ez a fejezet adományos módon elérhető. Letöltheted pdf és epub formátumban a Korai Évek oldalon.

 Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..