Jézus (Jeshua) csatornázott, magyarra fordított tanításai

A Szív Útja 11. lecke

Most elkezdjük.

Valóban, üdvözöllek téged, szeretett barátom! Kapcsolódj velem ebben a pillanatban! Kapcsolódj velem ebben az órában! Kapcsolódj velem azon az egyedüli helyen, ahol két elme képes kapcsolódni! Mert a test nem tud téged elhozni oda, ahol én vagyok, ahogy oda sem tud téged elvinni, ahol a Szeretetted van. Kapcsolódj hát velem a Szív csendjében, ahol minden bölcsesség lakozik már most is! Kapcsolódj hát velem ebben a pillanatban azon a helyen, amit Teremtőnk készített elő számunkra, ami az időt megelőzően létezik!

Kapcsolódj velem oly módon, hogy azt választod most, hogy megengeded, figyelmed elforduljon e világ dolgaitól! Hagyd, hogy szemeid gyengéden lezáruljanak, azon hajlandóságodat jelképezve, hogy félreteszed e teremtett világ dolgaiban való részvételed és a hozzájuk való kötődésed! Kapcsolódj velem oly módon, hogy megengeded a test felszabadulását! Ez csupán azt kívánja meg tőled, hogy nem támasztasz felé követeléseket! Valóban, engedd megpihenni, mintha újra a föld porává válna, amiből létrejött!

Kapcsolódj velem, miközben hagyod, hogy figyelmed visszahúzódjon a körülötted lévő világból! Kezdd el észrevenni a gondolatokat, melyek látszólag átáramlanak az elméden! Kapcsolódj velem, ahogy egyre mélyebbre mozdulsz, mintha megengednéd figyelmednek, hogy megpihenjen mélyen, mélyen, a Szívben! És miközben a gondolatok látszólag átáramlanak az elméden, meg tudod mondani, honnan jöttek? Meg tudod mondani, hova mentek? Felbukkannak egy pillanat alatt, és elhalványulnak egy pillanat alatt, míg te folytatod a világ minden dolgához való kötődésed feladását.

Bizony mondom neked, még azok a gondolatok is a világhoz tartoznak, amik az elmében szüntelenül megjelennek, és azon átáramlanak. Pihenj meg hát, a Szív gyengéd csendjében lakozva! Nem te idézed elő a szív dobogását és a vér áramlását a testben. Egyszerűen tudja, és teszi a dolgát. Nem te idézed elő a lélegzet áramlását a testben. Magától megjelenik és tovatűnik. Nem követeli meg a figyelmed.

És ebben a pillanatban, te tartod-e meg a csillagokat a feletted lévő égen? Te tartod-e meg a gyönyörű bolygód, a Földed, ahogy forog, száguld az űrön át, a központi Napod körül, soha el nem térve ugyanattól a pályától, amin a megteremtése óta kering? Felügyelned kell-e arra, ahogy csendesen, láthatatlanul növekednek a virágok az ablakod alatt? Hallod-e a fű hangját, ahogy nő?

Valahol ebben a pillanatban megszületett egy gyermek. Tudsz-e róla? Valóban, a Teremtés egésze továbbra is folytatódik, egy örök tánc, misztérium, ami misztériumot szül, misztériumba tér vissza, szüntelenül. És mégis, te egyszerűen egy csendes helyen lakozol a Szív szentélyében. Kapcsolódj velem most tökéletes békében! Kapcsolódj velem ott, ahol egyedül emlékezhetünk arra, hogy együtt vagyunk! Add fel minden reményét annak, hogy gondolattal vezesd magad el hozzám! Kapcsolódj velem abban az egyszerű megértésben, hogy magadtól semmit sem tudsz tenni! Kapcsolódj velem úgy, hogy átadod magad az egység Igazságának, ami minden megértésen túl van! Merülj mélyre annak a Szívnek a csendes szentélyében, amin osztozunk!

Ez a Szív a Teremtő egyetlen teremtésének mélye és esszenciája. És ez a teremtés a Tiszta Elme, Tiszta Létezés, Tiszta Intelligencia, minden bölcsesség kiteljesedése, minden együttérzés mélye, a Mennyország minden szándékának bizonyossága. Pihenj meg velem, kapcsolódj velem, és ismerd el, hogy az elméink kapcsolódnak! És miközben pihensz, ismét, talán észreveszed, hogy a gondolatok látszólag felbukkannak és tovatűnnek. De nem úgy érzékeled-e őket most, mintha egy olyan helyről érkeznének, ahol te nem vagy, mintha mélyebbre süllyedtél volna egy csendes helyre azon felszín alá, ahol a gondolatok megállás nélkül oda-vissza áramlanak?

Azonos  vagy-e hát a gondolatokkal? Nem, nem vagy. Sőt, te vagy-e a gondolkodó, aki a gondolatokat gondolja? Nem, te nem ez vagy. Te pusztán az a csend vagy, és az a jelenlét, ami megfigyeli a Teremtés egészét, mely átáramlik a tudatmezőn, ami maga Krisztus Elméje.

Te örökké korlátlan vagy. Te örökké változatlan vagy. Tökéletesen változatlan vagy. És mi egy lényegből vagyunk, egy Fényből és egy Igazságból. Egyedül itt lakozik a valóság. Egyedül itt lehetséges emlékezni a valóságra. Egyedül itt, a szeretet uralkodik korlátlanul. Egyedül itt lakozol te.

És ezen a helyen, ami egyszerre mindenhol van, és ebben az örökkévalóságban, ami az idő minden pillanatát magában foglalja, mit is fedezhetünk fel? Mi az, amin osztozunk? Nem egy testen. Mert a testek korlátozottak, mivel a gondolat tömörülésének ideiglenes kifejeződései. Nem a test az, amin osztozni tudunk. Nézz ennél mélyebbre! A gondolatokon osztozunk, amik még mindig ott táncolnak a felszínen messze feletted? Nem. Mi az hát, ami összeköt minket, ami egyként köt össze minket? Nem a csend és az Egy tudata, Aki megfigyeli minden teremtett dolog megjelenését és eltűnését?

A tökéletes csend mélyén osztozok veled. A legfelsőbb bölcsességen osztozok veled. Úgy lakozom, ahogy te – a Szeretet gondolataként formában. Formát ölteni nem azt jelenti, hogy egy test vagy. Csupán azt jelenti, hogy az Az Elme, ami a Szeretet létezésének valósága, valóban egyenlő módon lakozik bennünk. És ha ez nem így lenne, nem ismernél fel engem. És amikor egy olyan szót, vagy mondatot, vagy bekezdést mondok, ami az Igazságként rezonál benned, nem tudhatnád, hogy ez így van, ha ez az Igazság nem élne már most is benned saját létezésed valóságaként.

Maradj velem most! Ne törődj az elme azon részének hívásával, ami elterelné figyelmed, és visszavezetne azokhoz az illúziókhoz, melyek megalkotják világod! Itt nincsenek társak, nincs karrier, nincs veszteség, nincs nyereség, nincs fájdalom, nincs szenvedés. Egyedül itt marad az Igazság ragyogó benned. Itt van az, ahol én vagyok. És ez a Szív, amin osztozunk, nem a testedben található. Inkább a test bukkant fel abból az erőből, ami e Szent Helyen lakozik. Csak egy ideiglenes tanulási tapasztalást nyújtott számodra. Ott lesz, amikor visszatérsz majd, ha erre vágysz.

De most, adj magadnak engedélyt arra, hogy megpihenj minden Teremtés Szívében – a Tökéletes Béke nyugodt és csendes helyén! Mi az, amin osztozunk, ha nem magán a tudaton? Mert itt, ha bárki megnézi, láthatja, hogy nincs különbség közted és köztem. A Tudat Ragyogó Mezeje vagy. És ugyanez a Ragyogó Mező alkotja meg Mindannak lényegét, ami én vagyok.

És ebben a Tudatban rejlik a válasz minden kérdésre, amit választásod szerint szeretnél feltenni.  Ebben a Ragyogó Tudatban ott van a megnyugtatás, hogy az utazás vége bizonyos. Ebben a Ragyogó Tudatban Egyként lakozol minden elmével és a Teremtés minden aspektusával. Kapcsolódj velem itt, gyakran, rám emlékezve! Mert ez az egyesülés titka – elengedni a világ érzékelését cserébe a Valóság elismeréséért.

Az Elme kinyúl örökké, de csak Önmagához. Ezért, minden szó, amit megosztok veled, már jelen van benned. Egyedül itt lakozik a Szeretet. És nincsen tér olyasmi számára, ami nem hasonlatos a Szeretethez. Ezért van az, hogy minden szeretetteljes gondolat igaz, mert nem az elme felületes vagy felszínes részéből bukkan fel, ami csupán más gondolatokra reagálva generál gondolatokat. Hanem a Szeretet a szív mélyéből tör fel, ami meghaladja azt, amit a testedként és az elmédként, a visszacsatolási mechanizmusodként ismersz.

Amikor egy szeretetteljes gondolatot gondolsz, Isten érintése cirógat téged. Amikor nem szeretetteljes gondolatokat hallasz magadban, az csakis azt jelentheti, hogy visszatértél a felszínre, és megtagadtad önmagadban a mélységet. Ha tehát csak szeretetteljes gondolatokat szeretnél hallani, egyszerűen figyeld meg, hol van a figyelmed, és engedd, hogy megpihenjen mélyen ezen a helyen, túl az időn, túl a testen, túl a világ álmán! Mert ez a hely, a Mennyek Királysága benned, hatalmas, minden megértést meghalad. A világ, amit ismersz, amikor a figyelmed az elme felszínére fordítod, megtalálható benne, és e Szív magához öleli azt éppen úgy, ahogy a harmatcseppet kezdi el magába olvasztani az óceán, mely befogadja azt.

Itt van hát, szeretett barátom, minden bizonyosság helye. Itt van a tökéletes erő helye, ami képes megvalósítani a szeretetteljes gondolatokat, melyekkel Teremtőd cirógat téged. Itt van az út minden szeretetteljes látomás beteljesedéséhez. Itt van minden bölcsesség forrása, amiből meríthetsz, hogy újrateremtsd magad, hogy a Megtestesült Krisztus jelenléte legyél. Itt van hát az egyenes és keskeny út, mely az Életbe vezet. Mert az Élet túl van minden koncepción, amit valaha is hallottál, még azokon is, amiket én használtam, hogy kommunikáljak veled. Olyanok voltak ezek, mint az a sok ujj, ami a Holdra mutat, mely fényét gyengéden rád veti. Ez a Fény a Csendes Szív mélyén él. Ezért, a Csend az átjáró az Isteni Bölcsességbe.

Maradj velem itt! Ne gondolkodj azon, amit hallasz, csak engedd, hogy átmosson, tudva, hogy a Bölcsesség rezgései, amit ezek a szavak hordoznak, rajtad hagyják nyomukat majd, bármiféle erőfeszítés nélkül a te részedről! Neked csupán olyannak kell lenned, mint Isten Elméjének szeretője – megnyíló, megengedő, befogadó -, magadba fogadva azt, amit Teremtőd kínál számodra. Maradj velem e Tökéletes Csend mélyén! Vedd észre, ahogy elkezdesz érezni egy gyengéd tágasságot, egy békét, ami úgy ereszkedik alá, akár egy gyengéd galamb – és mégis, te semmit sem tettél. És ismét, ha éreznéd, hogy a figyelmedet valami visszahúzná a tudatod felszínére, pusztán válassz újra, és térj vissza a Szív csendjébe!

Szeretve vagyok; szeretetteljes vagyok; szerethető vagyok, örökké.

Legyen ez a mondat olyan, mint egy lépcső, mely az általad megalkotott világból a Tökéletes Béke mélyébe száll alá! Csak akkor szükséges elismételned, amikor észreveszed, hogy ideiglenesen elterelték figyelmed a világ látnivalói és hangjai és képei, melyek körbeveszik a testet, valamint azok a gondolatok, amik látszólag ott áramlanak és táncolnak annak felszínén, amit te az agyi központnak hívnál.

Szeretve vagyok; szeretetteljes vagyok; szerethető vagyok, örökké.

És ahogy stabilizálódsz és gyökeret eresztesz ezen a mély és csendes helyen, kérdezz bármit, amit akarsz, és a válasz nem marad rejtve előtted! Kérd, hogy tanúja lehess az életemnek, amikor a Földeden jártam, és megmutatják neked! Kérd, hogy mutassák meg neked azt a rezgésmezőt, amiben megfogantál ebben az életben; nem marad majd rejtve előtted! Kérdezz bármit, amit szeretnél, egy barátról, aki talán mostanában gondterheltnek tűnik, és gyengéden feltárul majd előtted annak forrása, ami benne zajlik! Mert emlékezz rá, hogy ezen a helyen Maga vagy a Tudat, ami pusztán tudatossá válik Önmagára! És ez a Tudat, ez a Tudatosság él egyenlő módon mindenkinek az esszenciájaként, akit ismersz és szeretsz. És a szereteted feléjük az, ami összeköt velük a csendes Tudat mélyén.

De ahogy a lépcsőn alászállsz a Szív csendes helyére, van néhány dolog, amit magad mögött kell hagynod: annak szükségét, hogy igazad legyen, annak szükségét, hogy támogatva légy az illúzióidban, a visszautasítástól, elhagyatottságtól, tagadástól és haláltól való félelmet. Hagyj magad mögött minden gondolatot arról, hogy mi a világ és mire való! Hagyj magad mögött minden gondolatot, amit valaha is gondoltál bárkiről és bármilyen helyről!

Add át magad, add fel az érzékeléseid világát, és jöjj csendesen, hogy Teremtőd elé borulhass! És ott, a Szív csendjében, anélkül, hogy kötődnél ahhoz, ami adatik neked vagy eléd tárul, semmi sem marad majd titokban. Szeretnéd ismerni a világ alapjait? A válasz itt van. Szeretnéd tudni, hogyan fejezheted ki legjobban a Szeretetet valaki felé, akit szeretsz? A válasz itt van. És egy Hang beszél majd hozzád, mint valami, ami a pusztaságból kiált. Képek jelennek majd meg előtted, érzések élednek majd fel benned, és te tudni fogod ily módon, hogyan terjeszd ki a kincsed.

Maradj velem itt, mert én valóban itt lakozom! És az egyetlen különbség köztünk az, hogy alkalomadtán, te elhiszed, hogy valahol máshol lakozol. És amikor visszautazol azokon a lépcsőkön, és elkezd elterelődni a figyelmed az elme felszínén lévő gondolatok által és annak az energiamezőnek az érzékszervi visszacsatolásai által, melyek megalkotják fizikai teremtésed, én közös Szívünkben maradok, türelmesen várva a visszatérésedre.

Maradj velem itt!

Szeretve vagyok; szeretetteljes vagyok; és szerethető vagyok, örökké. Ez az az igazság, ami felszabadít. Vagyok, Ami Vagyok. A tudatom nem ismer korlátozást, és minden világ bennem bukkan fel. Én Vagyok Az Elme, ami minden lényben jelen van, amikor alászállnak a lépcsőn, és magukhoz ölelik az Igazságot, ami egyedül igaz mindig. Itt tökéletes a béke. Itt van a felismerés, hogy semmi sem hiányzik. Itt van azon Szeretet kiteljesedésének az ölelése, amit kerestem mindenféle téves helyen. Egyedül itt lakozom. Egyedül itt maradok. Én Vagyok Az Egy, aki minden világot megelőzően létezik. Egyedül ez az Igazság rólam.

Ezek a szavak nem az enyémek; ezek a mi szavaink. És egyenlőként osztozunk rajtuk.

Szeretve vagyok; szeretetteljes vagyok; szerethető vagyok, örökké. Az Vagyok, Ami Vagyok.

És ennek a Tökéletes Csendnek a mélyéből, és a Tökéletes Tudásra való emlékezésből, megjelenik egy szeretetteljes gondolat sugallata:

Önts Engem formába! Vigyél Engem a térbe és időbe! Tárj fel Engem a világ számára!

Az életed bármikor, amikor azt választod, Krisztus megtestesülésének folyamatává válhat. Add fel a világot már miközben benne jársz! Mondj le róla, minden egyes lélegzettel! Tanuld meg kiművelni magadban e tudás mélységét azon tevékenységek közepette, melyek során a testet ideiglenes tanulási és tanítási eszközként használod!

Szeretett barátom, lakozz velem ebben az Egységben! És tekintet nélkül mindarra, amit a test szemei mutatnak neked, tekintet nélkül mindarra, amit a test fülei hallanak, tekintet nélkül az „ártalmatlan” gondolatokra, melyek látszólag az agy-elme felszínén táncolnak, te ott lakozol, ahol én vagyok, azon Szeretet által felvilágosítva, amiből megszületett a Nap, a Hold és a Menny minden csillaga, a bolygók a pályáikon, és minden dimenzió Atyánk Teremtésében. Úgy valósíthatod meg Krisztus megtestesülését, ha eljössz, hogy Krisztus Szívében időzz, míg minden lépés és minden szó és minden gesztus erről a mély és csendes és tökéletes helyről nem áramlik majd, míg A Hangja nem lesz az egyetlen, amire hallgatva cselekszel.

És még akkor is, amikor a világ gondolatai áramlanak át az agy-elméden keresztül, és a test idegrendszerének sejtszerkezete fogadja az érzékszervi adatokat, te mégis elengedheted ezeket a dolgokat, és cselekedhetsz a Tökéletes Bölcsesség, Tökéletes Biztonság és Tökéletes Béke helyéről.

Ez a Te „Hálaadásod” hónapja, ahogy hívják. Az a hónap lesz-e ez, amikor igazán köszönetet mondasz azért a Kegyelemért, ami felszabadít téged? Megbecsülöd-e majd ezt a Kegyelmet azáltal, hogy alászállsz a lépcsőn a Szív csendjébe minden egyes napodon?

Szeretve vagyok; szeretetteljes vagyok; és szerethető vagyok, örökké. Az Vagyok, Ami Vagyok. Végtelen Tudat – születés nélkül, halál nélkül -, Ami magához öleli a tér és idő álmát, és szeretettel néz minden ártalmatlan és semleges eseményre. És többé még a test sem az enyém. Csupán megjelenik és eltűnik, míg Én, minden Teremtés Teremtője, felvilágosítom a Tökéletes Megbocsátás, Tökéletes Béke és a Szeretet kiteljesedésének tudatával. S bár a tér és idő völgyeiben járok, félelem nem jelenik meg bennem. Mert minden jó dolgot biztonságban megtartok ott, ahol a moly és por nem tud rombolni, ahova a tolvajok nem tudnak betörni, hogy lopjanak. Egyedül itt van az a kincs, amit többé már nem keresek, mert megtaláltam!

Lakozz velem itt, míg el nem jön az óra, amikor tudod, hogy többé nem hagyod el Atyánk Szent Helyét! Ez a Hely azon Béke Mélye, ami valóságod Szíveként és Esszenciájaként lakozik, bárhol is vagy.

Szeretve vagyok; szeretetteljes vagyok; és szerethető vagyok, örökké.

Ezt adom neked egy isteni meditációként és imaként. Tökéletesítsd! Éld! Idd magadba! Öleld magadhoz! Tápláljon! Válj eggyé vele! Mert ebben az eggyé válásban csupán emlékszel majd arra, ami mindig is igaz volt, mióta minden világ felbukkant. Ahogy egy madár tér vissza a fészkére, hogy megpihenjen, ahogy az olvadó hó a folyóvá válik, ami a csendes óceán mélyébe ömlik, ahogy a hang, egy fuvola dala éri el gyengéden a füleid – te – a hangjegyek megteremtője – légy hát te is ezért bölcs, mint a kígyók, és oldódj fel lényed Igazságának mélyében gyakran, míg itt nem lakozol mindenhol és mindenkor!

És amikor a test a Földre lép, és a hangszálak szavak megformálására vannak használva, a lábfej érintése a Földön Krisztus áldására emlékeztet majd téged. És a szavak, melyek megformálják magukat, csak Szeretetet tanítanak majd. Itt van hát, szeretett barátom, az esszenciája mindannak, amit szeretnék kiterjeszteni feléd ezen a napon és ebben az órában.

Használd a maradék időd ennek az órának a kommunikációjában arra, hogy gyengéden gyakorold a Tudat Létráján az alászállást és emelkedést! Adj magadnak engedélyt arra, hogy emelkedj, hogy észrevedd a gondolatokat, melyek áramolnak az elmén keresztül! Hallgasd a körülötted lévő hangokat! Érezd a test súlyát a székben, ahol ülsz, és aztán süllyedj ismét! És itt tartózkodva egy darabig, aztán újra válaszd azt, hogy emelkedsz! Figyelj a körülötted lévő hangokra, a fizikai szív dobogására! Helyezd át a test súlyát! Vedd észre a gondolatokat, melyek átáramlanak az elme felszínén! Mondj le ezekről a dolgokról, és szállj alá ismét, gyengéden emelkedj és süllyedj! Mert amikor így teszel, összekapcsolod a két pólust. És kiműveled majd magadban a tudatosságot és a spirituális erőt, ami szükséges ahhoz, hogy a világban légy, de ne a világból valóként!

Létezhet-e nagyszerűbb teljesítmény, mint ez? Létezhet-e bármi, ami nagyobb kiteljesedést kínálhat számodra, mint az, hogy az a csatorna légy, amin keresztül a Végtelen Tudat és Erő áramlik át minden lélegzettel, minden gesztussal, minden kiejtett szóval – hogy feltárja Krisztust a világ számára rajtad keresztül? Mit értékelhetnél valaha is ennél nagyobbra?

Élvezd hát ezt az órád! És tudd, hogy amikor alászállsz e helyre a Csendes Szívben önmagadban, üdvözöllek majd téged, és együtt üldögélek majd veled annak a Csendnek a mélyén. És az elménk és a szívünk és a lelkünk Egyként forr majd össze. És amikor felemelkedsz, magaddal viszel engem. És amikor alászállsz, magadba iszol engem, míg végül nem lesz különbség közöttünk. És amikor a világ rád tekint, így szólnak majd,

Íme, valami titokzatos, valami vonzó, valami hatalmas és békés és erőteljes jelenlétében vagyok. Biztosan Isten Gyermeke ez!

És most, abból az Elméből, amin Egyként osztozunk, ismét mondom neked,

Sétáljon veled együtt a béke, és áldásaim adom neked, nem úgy adok, ahogy a világ ad, mert én a Krisztusért szóló Hangot adom neked, mely arra vágyik, hogy a te hangod legyen! Hiszen a világ ad, aztán elvesz, de az én Szeretetem örökké veled van. Hadd váljon ez a Szeretet a sajátoddá! Valld magadénak! Ismerd el sajátodként! Ízleld meg! Idd be! Lélegezd be! Sétálj vele! Beszélj általa! Testesítsd meg!

És bár most megyek, hogy visszavonuljak a Csendbe, mégis veled együtt sétálok azon az úton, amit választasz majd, hogy egy olyan úttá válhasson, ami azon Tökéletes Tudásodnak a kincsét terjeszti ki, hogy szeretve vagy, hogy szeretetteljes vagy, és hogy szerethető vagy, örökké. Hogy valóban Az Vagy, Ami vagy. És nem lehetsz semmi más! Gyengéden érints meg minden pillanatot azzal, amit felhozol mindabból, amit felfedezel alászállásodkor Krisztus Szívének mélységébe!

Béke legyen veled mindig, és világítsa meg az utad, míg a világban vagy! Valóban az vagy, akit Az Egyként küldtek, akié minden erő, hogy kiterjessze az Igazság kincsét. Légy ezért Az, Ami Vagy – és te vagy az a csillag, ami bevilágítja a mennyet, és beragyogja az idő dolgait.

Ezért, menj a világba, és áldd meg a benned lévő Krisztus Ragyogásával!

És ha bármikor is szükséged lenne arra, hogy tudd, hova is kellene menned, szállj alá e Mélységbe! És amikor felemelkedsz, nyisd ki a szemeid, és áldd meg azt a helyet, ahol vagy! És ebben beteljesedik a célod.

Béke legyen veled mindig!

Ámen.

.

Kérdés és válasz

Első kérdés: Szeretném hallani Jeshuát a következő témával kapcsolatban, amire olyasvalaki hívta fel a figyelmem, aki nem ismeri el a mi utunkat vagy hiedelmeinket. Az illető ezt mondta, „Jeshua üzenete hajlamos kisajátítani a spiritualitást és a helyes cselekedetet. Az ember könnyen elfelejtkezhet vagy elracionalizálhatja a felelősségét a szegények és elnyomottak felé.”

Válasz: Valóban, szeretett barátom, nagy örömmel jövünk ebben az órában, hogy választ adjunk erre a bizonyos kérdésre. Mert valóban, ez egy olyan kérdés, amit sok-sok elme felvetett sok korban. Mert látod, van egy olyan tendencia az emberi elmében, ami a spiritualitást két táborra osztja.

Mindig voltak olyanok, akik keresték, hogy elkülönítsék magukat a kultúrától, közösségtől, hétköznapi élettől, és elmenekültek a barlangjaikba és monostoraikba azért, hogy egy tisztán belső kapcsolatot alakítsanak ki Istennel. Na most, nincs semmi baj azzal, hogy egy tisztán belső kapcsolatot alakíts ki Istennel, mivel ez az alapvető Valóságod Igazsága.

Ugyanakkor, amikor az elme ragaszkodik ahhoz az érzékelésmódhoz, hogy el kell távolítania magát attól, amit a világnak érzékel, azért hogy felfedezze Istent, ez az elme a keresését egy hiábavaló feltételezésen alapulva kezdi el. Mert ez azt jelenti, hogy az illető még mindig a világ áldozata, és hogy a világnak megvan a hatalma arra, hogy elkülönítsen a Szeretet jelenlétének tudatosságától.

Na most, a másik táborban pedig azok vannak, akik abban szeretnének hinni, hogy a valódi spiritualitás azt jelenti, hogy folyamatosan el vagy foglalva azzal, hogy találj valakit, akinek segíthetsz vagy akit megjavíthatsz. De ez, önmagában, szintén csupán az egoisztikus tudatosság egy kifejeződése.

Bárcsak tehetnék másokért, akkor bebizonyíthatnám az értékességemet – nemcsak magamnak, nemcsak Istennek, hanem a szomszédaim is láthatnák mindazt a nagyszerű munkát, amit végzek!  Szóval valóban, hadd szaladgáljak körbe-körbe, hogy megetessem az éhezőket, és felöltöztessem a ruhátlanokat, és otthont adjak a didergőknek! És természetesen mindig, amikor összegyűlünk a barátaimmal egy koktélpartin, tudatni fogom velük, mi mindennel foglalatoskodtam egész héten.

Mindegyik megközelítés az egóban gyökerezik. Na most, az utóbbi táborban vannak azok, akik keresik azt, hogy másokat szolgálhassanak, és a spiritualitást úgy érzékelik, mint ami áldozathozatalt követel meg, hogy idő, energia vagy pénz formájában – nem számít, egészen addig, míg az áldozathozatal eszméje, mondjuk úgy, beteljesedik. Azt szeretném megosztani veled, hogy e megközelítések egyikét sem nevezhetjük spiritualitásnak.

Bárki – bárki -, aki valaha is kapcsolatba került mindazzal, amit tanítok, nem csak őrajta, szeretett testvéremen keresztül, hanem bármelyik csatornán vagy baráton keresztül, akin keresztül kommunikálok a világoddal … ha bárki elolvassa A csodák tanítását … ha bárki elolvassa a Szent Bibliájában pirossal nyomtatott mondatokat (ezek némelyike valójában hitelesen az, amit tanítottam), elég nehéz lesz nem észrevennie a legalapvetőbb tanításokat, melyeket kínáltam.

Először is, a legnagyszerűbb ajándék, a szolgálat legmagasabb formája, amit bárkinek is adhatsz az, ha felelősséget vállalsz az Istentől való elkülönülés mélyen gyökerező érzetén saját magadban, és kijavítod ezt a téves érzékelést. A spiritualitásnak itt kell kezdődnie. Mert amíg ez nem történik meg, minden világban való tevékenykedésedet elködösíti majd az ego. Azok, akik a békére törekszenek, jobban teszik, ha először megalapozzák a valódi békét önmagukban!

Azok, akik szeretnék szolgálni az éhezőket, jobban teszik, ha önmagukat lakatják jól, míg tele nem lesznek, nem azzal, ami a testet elégíti ki, hanem azzal, ami a lelket. Mert csakis, amikor a lélek visszatér az Istennel való egységének tökéletes összhangjába, akkor tudja Isten Bölcsessége felvilágosítani azt a lelket, azt a személyt arról, mely cselekedetek szolgálják a legfőbb jót. E nélkül valaki csupán a világtól tanult eszméket használja majd, és megpróbál majd a szolgálatának megalkotója és cselekvője lenni.

Ez azon a feltételezésen alapul, hogy az illető tudja, mire van szüksége a testvérének. Ezért, ha látsz valakit, aki éhes, és az utcán ülve így szól,

Adj nekem egy kis pénzt, hogy ehessek valamit!

… ha úgy érzékeled a spiritualitást, mint valami kötelességet az elnyomottak, a szegények és az éhezők felé, akkor rögtön keresed majd a módját, hogyan segíthetsz annak a személynek, az ő kérésén alapulva. És ami még fontosabb, azon alapulva, amiről te úgy érzékeled, hogy hiányzik.

De honnan tudod, hogy hiányzik valami, csak azért, mert egy lélek úgy döntött, hogy egy olyan helyzetet teremt meg, amiben nincs állása, nincs otthona és nincsenek barátai? Emlékezz mindig arra, hogy minden elme szó szerint maga teremti meg a megélt tapasztalását ezen a bolygón. Nem létezik olyan dolog, hogy elnyomás. És az elnyomás nem kívülről jön. Az elnyomás egy olyan érzékelési mód, ami abban az elmében teremtődik meg. Bárki, aki az emberiség történelmét megfigyeli, sok olyan példát fedezhet fel úgynevezett elnyomó szituációkban, amikor az egyének egyszerűen azt választották, hogy nem lesznek elnyomva, és szabadsággal és méltósággal indultak még a látszólagos halálba is.

Ezért, szeretett barátom, értsd meg ezt jól: A kapcsolat az eszköz a megváltásodhoz. De az alapvető kapcsolat, amit ki kell javítani, amit ápolni kell, amit meg kell gyógyítani, amit ki kell művelni, a Teremtőddel való közvetlen és azonnali egységed és kommunikációd. Amikor ez megalapozódik, a lélek tökéletes békében pihen. Messze meghaladta azt a késztetést, hogy ő legyen a cselekvő és az alkotó. Egy olyan világot lát, ami teljesen meg lett bocsátva; a te szavaiddal, „békén hagyja” azt.

Nem úgy tekint a világra és látja azt, mint amit meg kell menteni. Nem egy vajúdó világot lát. Csupán a Szeretet kiterjesztésének szolgálójává válik, és nem csinál úgy, mintha előre tudná, ennek milyen formát kell öltenie. De minden pillanatban és minden lélegzettel csupán felteszi ez az elme azt a kérdést belül,

Atyám, mit szeretnél, mit tegyek ma? Hogyan szolgálhatlak, miközben a terved a Vezeklésre végbemegy az emberi tudatosságban?

Megtanul hallgatni arra a Belső Hangra, ami talán azt mondja,

Azt akarom, hogy alapíts menedékházakat a világ minden városában. Láss hozzá most!

Ugyanez a Hang talán így szól hozzád,

Menj, és üldögélj a parkban ezen a napon, és feledkezz el a világról! Lélegezz mélyen a Levegő Angyalából! Engedd, hogy a Folyó Vizek Hangjának Angyalai megtöltsék a lelked, és meggyógyítsák a tested! Kényeztesd magad ma! Menj, nézz meg egy filmet, játssz a barátaiddal, olvass egy jó könyvet, igyál egy csésze teát!

Azok, akik abban hisznek, hogy a spiritualitás lényege az, mennyi szolgálatot nyújtanak az elnyomottak számára, talán sose hallják meg azt a Hangot, ami azt mondja,

Foglald bele saját magad is a Szereteted körébe!

Ezért, a felébredés megköveteli, hogy a világi elme minden maradványát félredobd, és megpihenj abban a Tökéletes Igazságban, ami képes megnyilvánítani a tökéletes cselekedetet, a helyes cselekedetet, rajtad keresztül. Ismét, annak alapja, amit megosztok veled, ezen nyugszik: Anélkül, hogy magadévá tennéd azt a folyamatot, aminek során kiműveled magadban annak a téves érzékelésnek a meggyógyítását, hogy valaha is el voltál különülve Istentől, anélkül, hogy kiművelnéd magadban az Én mély szeretetét – nem az ego szeretetét, hanem az Én szeretetét -, e nélkül az a mély csend, ami szükséges ahhoz, hogy halld a Vigasztaló Hangját, soha nem érhető el. És csakis ez a hang, a helyes-elméjűség benned az, ami képes arra, hogy tökéletesen felvilágosítsa a cselekedeteid a világban.

Ezért, az, aki követ engem, valóban kimegy a sivatagba negyven napra és negyven éjszakára, és hátrahagyja barátait és tanítványait és üzleteit és társait, hogy félrevonuljon, és egyedül legyen imájában, hogy naponta kiművelje magában annak folyamatát, hogy elsőként a Királyságot keresse … hogy minden dolog, beleértve azt is, hogyan szolgálhatsz, megadatik neked. Ne gondolkodj önmagad számára, de szeresd eléggé az Ént ahhoz, hogy átadd a világot Isten kezeibe! És ne úgy tekints rá, mint egy olyan helyre, aminek szüksége van arra, hogy te megjavítsd! Mert magadtól semmit sem tudsz tenni. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők!” Emlékezz mindig arra, hogy anélkül, hogy a Krisztusi Elme lakozna benned, magadtól semmit sem tudsz tenni! És a szolgálatod, bár a világ szemében dicséretre méltó, semmit sem jelent.

.

.

Második kérdés: Értem, hogy a szegények és az elnyomottak útja az ő útjuk. De mikor és hogyan fogják megérteni, felfogni, hogy nem áldozatok? És hogyan tudnak ők is részt venni a felemelkedésben? Van-e olyan felelősségünk, hogy elvigyük hozzájuk ezt az üzenetet, segítsünk nekik spirituálisan és fizikailag, hogy ledobják magukról láncaikat? Érzek magamban egy késztetést, hogy megosszam a Szeretetet. Hogyan tehetem meg ezt?

Válasz: Szeretett barátom, amikor olyasvalakire nézel, akit szegénynek, éhesnek vagy elnyomottnak érzékelsz, először állj meg, és nézz magadba! Melyik rész érzi szegénynek magát benned? Melyik részed érzékeli magát éhesnek? Te hol érzed magad elnyomottnak saját lényedben? És aztán tegyél lépéseket, hogy kijavítsd ezeket az érzékeléseket úgy, hogy meggyógyítod az életed ezekből az energiákból! Amikor aztán ismét ránézel valaki másra, mindig gyakorold először azt a képességet, hogy lásd a lelke esszenciáját! Mert tiszta tudatosság ő, tiszta isteniség. Olyan, mint a nap egy sugara, mégis megadatott neki a tökéletes szabad akarat választása. Az utazása éppen olyan hosszú és változatos volt ezidáig, mint a tied. Ezért, amikor rá tekintesz, lásd őt Isten Fényében megtartva!

Miért fontos ez? Ez nem csupán mentális gimnasztika. Mert ahogy valaki mást látsz, olyannak látod önmagad. És ahogy önmagad látod, úgy fog rád tekinteni a testvéred is. Ha szeretnél valakit segíteni abban, hogy kiemeld őt abból a téves érzékelésből, hogy szükséges a szenvedés, akkor hát válj elkötelezetté amellett, hogy annak a megtestesülése leszel, aki felébredt az Igazságra, és éli azt, lélegzi azt, abból cselekszik, abból gondolkodik, abból beszél szüntelenül!

Na most, amikor jön valaki, akit elnyomottnak érzékelsz? És biztos lehetsz benne, bármelyik pillanatban, amikor olyasvalakire nézel, aki a fal mellett ül a járdán egy kis fémdobozzal, így szólva,

Pénzre van szükségem,

csak belülre kell menned, és megkérdezni a Szentlelket,

Helyes-e most számomra, hogy bármilyen szolgálatot nyújtsak ennek a testvéremnek?

A válasz nem lesz elrejtve előled.

Ismét, ez visszahoz minket ahhoz a ponthoz, hogy nem gondolkodsz önmagad számára. Hanem minden döntést átadsz a neked megadatott egyedüli Tanárnak és Vezetőnek, a hídnak az Atya Szeretete és a lelked helye között: a Szentléleknek. Mikor ébred majd fel az álmából? Szeretett barátom, te mikor ébredtél fel a tiédből? Talán nem emlékszel arra az órára és arra a napra, de volt egy olyan pillanat a tudatosságodban – lehet, hogy nem is ebben az inkarnációban történt -, amikor valami megváltozott, és meghoztál egy döntést, hogy többé nem fogadod el a korlátozást, nem fogadod el a fájdalmat és bűntudatot, ami abból fakad, hogy elkülönültnek érzékeled magad teremtésed Forrásától.

Ezért, tudd azt, hogy sem te, senki, még én sem kényszeríthetünk valakit arra, hogy felemelkedjen! És senki sem teheti ezt meg valaki más helyett. Természetesen hallgathatsz a Vigasztaló útmutatására, hogy a Szeretet minden egyes pillanatban a megfelelő módon terjedhessen ki rajtad keresztül. És aztán engedd el a kötődésed ehhez a kiterjesztéshez, bármi is legyen az – egy aranyérme, vagy étel, vagy egy új Mercedes. Nem számít. Talán csak egy gyengéd mosoly. Mert amikor azt választod, hogy kiterjeszted a Szeretetet oly módon, hogy először is annak Valóságában lakozol, hogy a Szeretet jelenléte vagy, Isten hasonlatosságára teremtve, lehetőséget adsz testvéred számára, hogy felismerje a Szeretet jelenlétét, és újra válasszon önmaga számára.

És ha azt az útmutatást kapod, hogy etesd meg őt, akkor készíts számára ételt! Hagyd, hogy megegye, de ne kötődj annak az ételnek a gyümölcséhez! Lásd az esszenciáját, szeresd őt, és éld a saját életed kiteljesedésben! Túl sokan akarnak másoknak segíteni, miközben ez igazából azt eredményezi, hogy elnyomják őket, mert nem adják vissza nekik az erőt, hogy felelősséget vállaljanak a választásaikért, amiket meghoztak, és azokért a hatásokért, amik azokból a választásokból származtak.

Ne adj pénzt csak úgy válogatás nélkül azoknak, akik azt mondják,

Ó, le vagyok égve. Van felesleges 1 000 Ft-od? [1]

Menj belülre, és tedd fel a kérdést,

Arra van szükségem, hogy a segítő legyek, és az, aki helyre akarja hozni a dolgokat? Képes vagyok-e ezt átadni, és csupán feltenni ezt a kérdést a Szentléleknek, „Mit szeretnél, mit tegyek, vagy mit mondjak? Teljesen elengedem a kötődésem ahhoz a szükségemhez, hogy szolgáljak.”

Mikor ébrednek majd fel, és ismerik meg a felemelkedést? Amikor úgy döntenek, éppen úgy, ahogy te tetted. És hogyan terjesztheted ki a Szeretetet? Szeretett barátom, úgy, hogy először azt a Szeretetet önmagadnak adod. Mert ha nem vagy mélyen táplálva, nem etethetsz meg valaki mást. Ezért, halmozz fel önmagad számára olyan kincseket, melyek a Mennyben vannak! Azaz, művelj ki magadban magasabb tudatosságot! Tisztítsd meg a kommunikációs eszközöd, a testet! Tedd olyan ragyogóvá és gyönyörűvé és egészségessé, amilyenné szeretnéd! Teremts bőséget a saját életedben! Érezd magad gazdagnak és jómódúnak Isten Szeretetében, hogy a poharad rendszeresen és természetes módon túlcsorduljon!

Ha ketten éhesek, bölcs dolog, ha az egyikük felemelkedik, és megtanulja megetetni magát. Akkor aztán a Szentlélek képes használni az ajándékaid, használni az erőd, hogy valódi szolgálattal segítsen másokat.

.

.

Harmadik kérdés: Jeshua, hogyan taníthatok meg egy fiatal gyermeket a békére és Szeretetre, amikor ő a félelméből és dühéből cselekszik?

Válasz: Szeretett barátom, valóban, ez a téma önmagában egy teljes év hanganyag sorozata lehetne. Ugyanakkor, erre az órára való tekintettel, ezt mondanánk neked: Emlékezz arra, hogy amikor azt érzékeled, hogy egy gyermek a dühéből, félelméből cselekszik, vagy bármiből, először kérdezd meg magadtól: Biztos vagy-e benne, hogy az övé, csak azért mert ott fejeződik ki, ahol látszólag a teste van? Mert biztos lehetsz benne, hogy a gyermekek ragyogó tisztán jönnek erre a világra. Nagyon tiszták – nagyon tiszták és nagyon-nagyon érzékenyek. Ezért, ha vannak olyan érzelmek, amikkel a szülők nem foglalkoznak önmagukban, ha kommunikációhiány van a szülők között, ha elnyomott düh van az anyában vagy az apában, akkor valóban, a gyermek tudni fog erről, és gyakran öntudatlanul elkezdi kifejezni, mivel senki más nem foglalkozik azzal, mondjuk úgy, hogy „tiszta vizet öntsön a pohárba”, és őszinte legyen. Ezért, először kérdezd meg magadtól: Honnan tudod, hogy ez az ő dühe? Kérdezd meg a Szentlélektől,

Mi ennek a forrása?

A válasz nem lesz elrejtve előled.

Na most, hogyan segíts neki? Amikor dühöt érzékelsz valakiben, először győződj meg róla, hogy te mentes vagy a dühtől önmagadban! Aztán, amikor a gyermekre pillantasz, emlékezz arra, hogy az a gyermek tökéletesen szabad most! Kérdezd meg magadtól: Felbosszant-e a dühe, ahogy kifejezi azt? Képes vagy-e megadni a teret és a szabadságot neki, hogy kifejezze azt a dühöt, hogy oly módon mozgassa azt az energiát, ami egészséges és segít? Képes vagy megengedni ezt? És azt közvetíteni felé, hogy

Ez viccesnek tűnik! Talán csatlakozom hozzád!

És kezdd el úgy mozgatni a tested, ahogy ő mozgatja a testét! Adj ki olyan hangokat, mint ő! És mondd meg neki egyenesen, mint egy felnőttnek! Hagyd abba, hogy összevissza beszélsz a gyermekeknek, mert ők éppen olyan idősek, mint te, abban a pillanatban, amikor megszületnek! Mondd el neki tökéletesen érthető, felnőtt nyelven, hogy

A düh tökéletesen rendben van. Menjünk bele, és nézzük meg, milyen érzés a testben!

Szórakozz jól közben! Túlozd el annyira, amennyire csak lehetséges! És azt találod majd, hogy nagyon rövid idő alatt, a düh átváltozik, és a gyermek azt kezdi majd érezni, mintha játszana. Mert tudni fogja, hogy elfogadták, és nincs semmi gond azzal, ahogy éppen van. Csak azért, mert a gyermekek nem alkalmazkodnak a felnőttek érzékeléséhez, attól még nincs semmi baj velük.

Hogyan taníthatsz hát meg egy gyermeket a békére? Úgy, hogy te magad vagy a béke. Hogyan taníthatod hát meg neki, hogy kiművelje magában a békét? Úgy, hogy nem rejted el előle a saját érzelmeid, úgy, hogy őszintén élsz – nem bántó módon, de őszintén.

Igen, most dühöt érzek! Összeszűkül tőle a gyomrom, és a vállaim felcsúsznak a fülemig. Ökölbe szorulnak tőle a kezeim. És csak toporzékolni akarok!

Hát, tégy így ott, a gyermek előtt! És ahogy te elkezded jobban érezni magad, elmosolyodhatsz, így szólva,

Látod, milyen könnyű? Azt hiszem, most már békében leszek.

Ezért, mindig emlékezz arra, hogy a legnagyszerűbb ajándék, amit egy gyermeknek adhatsz, az, ha az élő megtestesülése és példája vagy annak, aki nem tagadja meg vagy nyomja el az emberségét!

Szeretett barátom, minden kapcsolat egy tanítási és tanulási kapcsolat. Ezért, amikor egy gyermek látszólag a dühéből cselekszik, először adj teret neki, hogy kifejezze, és figyeld meg a gyermeket! Hogyan mozgatja a testét? Csak a fejében él? Vagy az egész lénye részt vesz benne? Mit tanulhatsz ettől a gyermektől?

És amikor a düh lecsillapodik, mindig, mindig, mindig öleld át, legalább jelképesen! Tudasd vele, hogy szereted! Tudasd vele, hogy minden rendben van! Tudasd vele, hogy igen, te is tudod, hogy néha egy kicsit nehéz ebben a világban lenni, és hogy hálás vagy azért, amiért jelen van az életedben, mert elkötelezted magad amellett, hogy éppen annyit tanulj tőle, mint amennyire elkötelezted magad amellett, hogy tanítani fogod őt.

Hagyd abba – ez mindenkinek szól, aki hallja ezeket a szavakat ezen a bolygón -, hagyd abba, hogy úgy bánsz a gyermekekkel, mint másodosztályú, tehetetlen emberekkel! A tudatosságuk tiszta és fényes! Beszélj velük úgy, mint a felnőttekkel! Élj a velük való kapcsolatodban úgy, mint egy érett felnőtt! Tégy egy próbát ezzel, szeretett barátom! Sok minden van mindebben számodra, ha feltárod az ezekben a szavakban rejlő kincset.

.

[1] Fordítói megjegyzés: az eredeti angol szövegben $5.

.

Fordítói megjegyzés

A fordítás a The Way of the Heart alapján készült:
https://www.christmind.info/wom/intro/woh/

1 lecke fordításához az ajánlott hozzájárulás 1 000 Ft. Ha arra érzed a Hívást, ennél magasabb összeget is hálásan fogadok. A támogatásod fordítói munkámhoz ide tudod elutalni.

Ez a lecke adományos módon elérhető. Letöltheted pdf és epub formátumban A Szív Útja oldalon, alul.Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..